Екологиши се

Каталошки број програма: 787  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Невена Перић, Спец. обр. технологије, МА обр. политика, ОШ „Димитрије Давидовић„ Смедерево; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац;

Невена Перић, Спец. обр. технологије, МА обр. политика, ОШ „Димитрије Давидовић„ Смедерево; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Весна Покимица, Професор техничког образовања, ОШ „Краљ Александар I„ Пожаревац; Соња Милетић, Професор разредне наставе , ОШ„Бранислав Нушић„ ;

природне науке

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за креативну реализацију наставних и ваннаставних активности у области екологије, усмерену ка исходима.

Упознавање полазника са могућностима креирања наставе у области екологије усмерене ка остваривању исхода и стандарда. Оснаживање наставника за развијање међупредметних компетенција ученика кроз наставне садржаје, еколошке принципе, појмове и каузалне односе, примере из живота у циљу очувања животне средине и здравља. Примена дигиталних ресурса у настави у циљу остваривања исхода из области екологије. Оспособљавање наставника за креативно креирање наставног процеса у циљу усвајања практичних знања и вештина из екологије. Јачање компетенција полазника за избор оптималних садржаја из наставног програма и креативних активности ученика усмерених ка исходима и стандардима из области екологије. Указивање на значај развијања еколошке свести.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан1. Увод2. Еколошка свест - развијена или не?3. Екологизација наставе - могућности 14. Екологизација наставе - могућности 25. ИКТ у настави екологије6. Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јована Шербановића 10, Пожаревац Невена Перић, Соња Милетић 30 3.94
2 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јована Шербановића 10, Пожаревац Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 17 0
3 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре Невена Перић 26 3.98
4 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево Невена Перић, Соња Милетић 29 3.97
5 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Невена Перић, Наташа Николић Гајић 30 3.96
6 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Невена Перић, Весна Покимица 30 3.95
7 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави Наташа Николић Гајић, Соња Милетић 30 3.8
8 ОШ "Десанка Максимовић", Катун бб, Катун Невена Перић, Наташа Николић Гајић, Весна Покимица 25 3.95
9 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре Невена Перић, Соња Милетић 28 3.99
10 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Невена Перић, Соња Милетић 30 3.99

Укупно учесника: 275 | Просечна оцена: 3.55