Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 59  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Бранкица Ристић, , Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Невенка Јовановић, , Четврта гимназија у Београду; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

Бранкица Ристић, Дом ученика средње ПТТ школе, Београд; Невенка Јовановић, Четврта гимназија у Београду; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање професионалних компетенција наставника, васпитача у дoму и стручних сарадника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са емотивним проблемима и проблемима у понашању и њиховим родитељима.

- Унапређивање знања и вештина учесника да препознају интернализоване и екстернализоване проблеме код ученика. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са интернализованим проблемима (стрепња, потиштеност) и њиховим родитељима. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са екстернализованим проблемима (агресивност, бес) и њиховим родитељима. - Унапређивање професионалних компетенција за индивидуализовани приступ у раду са ученицима који подбацују у школи због емотивних проблема и проблема у понашању и њиховим родитељима. - Увежбавање наученог кроз креирање Индивидуалног плана подршке употребом стечених знања и вештина.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи

1. недељаАдолесценција као изазов2. недељаИнтернализовани проблеми3. недељаЕкстенализовани проблеми4. недељаПодршка ученику са проблемима у савладавању школских обавеза и његовим родитељима5. недељаЗавршни рад Анализа рада на семинару - завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 36

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 12 3.93
2 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 41 3.94
3 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 27 3.97
4 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 26 3.96
5 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 39 3.99
6 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 4 3.95
7 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 21 3.94
8 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 34 3.99
9 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 10 3.97
10 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 18 3.97
11 Невенка Јовановић, Бранкица Михајловић Илић 26 4

Укупно учесника: 258 | Просечна оцена: 3.96