Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Каталошки број програма: 48  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Зорица Трикић, , Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду;

Зорица Трикић, , Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Александра Калезић Вигњевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Марија Себић, , Дом ученика средњих школа Зајечар; Милица Велимировић, , Зрењанинска гимназија; Сања Милојевић, , Политехничка школа; Драгица Миражић-Немет, , ОШ „Соња Маринковић” Нови Сад; Ана Арсенијевић, , Агенција за борбу против корупције; Сања Татић Јаневски, Дипломирани школски психолог, мастер образовних политика, специјалиста породичне медијације

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Изградња заједнице (у установи) у којој се негује солидарност и интеркултуралност, у којој се сва деца/млади осећају сигурно и прихваћено и у којој се подстичу да достигну свој пуни потенцијал

1. Да се одрасли који су у непосредном контакту са децом сензибилишу да препознају механизме који креирају неједнакост у образовном контексту. 2. Да се одрасли подстакну на акцију која има за циљ креирање средине у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује и у којој ће свако дете моћи да развија све своје потенцијале. 3. Развој толеранције и уважавања различитости код деце/младих, јачање позитивне слике о себи, подстицање емпатије и солидарности у заједници, развој критичког мишљења и формирање критичког односа према реалности која их окружује.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данИдентитетПауза за кафуМеханизми настајања стереотипа и предрасудаПауза за ручакЕфекти стереотипа и предрасудаПауза за кафуМоже и без етикета – деконструкција стереотипа2. данВештине децентрацијеПауза за кафуИсте или различите стартне позицијеПауза за ручакКолико смо отворени за различитостПауза за кафуИзградња заједнице3. данПодстицање критичког мишљењапауза за кафуКритичко мишљење и трансформативни дијалогПауза за ручакИскуство маргинализације и импликације у образовном процесупауза за кафуИнтеграција интеркултуралних тема у курикулум

30

дана: 3
бодова: 24

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 5,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера, као ни трошкови смештаја и ишране тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ „Наше дете“, Боре Тирића бб, Шабац Олга Лакићевић, Борис Спасић 29 4
2 Град Врање, Народног Хероја 1 Олга Лакићевић, Александра Калезић Вигњевић 18 3.97
3 Основна школа „Гаврило Принцип“, Улица Крајишка 34,Земун Олга Лакићевић, Борис Спасић 25 3.76
4 Основна школа „Сања Маринковић“, Улица Аласка 17,,Београд (Земун) Олга Лакићевић, Александра Калезић Вигњевић 28 3.87
5 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд Олга Лакићевић, Александра Калезић Вигњевић 27 3.88
6 Вртић "Бамби", Брегалничка бб Тамара Томашевић, Ана Арсенијевић 29 3.93
7 ОШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48а, Београд-Палилула, Борча Борис Спасић, Александра Калезић Вигњевић 28 3.88
8 ОШ "Краљица Марија", Михаја Еминескуа 65, Београд - Палилула, Овча Александра Калезић Вигњевић, Сања Милојевић 24 3.65
9 OШ "8. октобар", Марка Орешковића 3, Власотинце Олга Лакићевић, Борис Спасић 28 3.97
10 ПУ "Бошко Буха", Прерадовићева 2а, Палилула Тамара Томашевић, Сања Татић Јаневски 30 3.93
11 Национална асоцијација родитеље и наставника, Отона Жупанчића 30, Београд - Нови Београд Борис Спасић, Александра Калезић Вигњевић 22 3.97
12 ПУ "Другарство", Шумадијска 11, Крагујевац Марија Себић, Сања Милојевић 24 3.94
13 Дом ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд Здравка Челара 14, Београд Олга Лакићевић, Тамара Томашевић 30 3.82
14 Медицинска школа Краљево, Доситејева 47Г Олга Лакићевић, Сања Милојевић 30 3.73

Укупно учесника: 372 | Просечна оцена: 3.88