Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Каталошки број програма: 425  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Мирјана Тркуља, Психолог, Слободан стручњак у образовању; Слађана Голубовић, дипломирани психолог, ОШ "Сретен Младеновић Мика", Ниш; Светлана Врањешевић, Професор разредне наставе, ОШ "Коста Трифковић" Берислава Берића 2 Нови Сад; Нада Шушак, ОШ "Коста трифковић", Нови Сад; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за организовање наставе и управљање процесом учења у коме сви ученици смислено уче.

1. Упознавање са концептом смисленог учења 2. Унапређивање знања и вештина наставника за креирање окружења/ситуација за смислено учење и унапређивања компетенција у постојећим околностима 3. Оснаживање наставника за примену различитих инструмената и техника којима се подстиче смислено учење и ангажовање ученика у наставном процесу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКада је за ученике учење смисленоПаузаКако до смисленог учења за ученикаПауза за ручакИз угла ученикаПаузаУчење за 21. век

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Чачак, ОШ "Милица Павловић" Александра Калезић Вигњевић, Мирјана Тркуља 30 3.7
2 ОШ "Милица Павловић", Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак Александра Калезић Вигњевић, Весна Златаровић 23 3.43
3 ОШ "Јован Јовановић Змај", Краља Петра I 59, Ђурђево Весна Златаровић, Нада Шушак 29 3.82
4 ОШ „Никола Тесла“ Школска 2, Нови Бановци - Стара Пазова Александра Калезић Вигњевић, Нада Шушак 30 3.78
5 ОШ "Милош Црњански", Анђе Ранковић 2, Нови Сад Весна Златаровић, Нада Шушак 30 2.93
6 ОШ "Вук Караџић", Трг Душка Трифуновића 7, Црвенка Александра Калезић Вигњевић, Весна Златаровић 29 3.84
7 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац Слађана Голубовић, Нада Шушак 30 3.88
8 ОШ "Академик Радомир Лукић", Трг јединства 11318, Милошевац Мирјана Тркуља, Нада Шушак 28 3.82

Укупно учесника: 229 | Просечна оцена: 3.65