Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Каталошки број програма: 425  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

Александра Калезић Вигњевић, дипломирани педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Мирјана Тркуља, Психолог, Слободан стручњак у образовању; Слађана Голубовић, дипломирани психолог, ОШ „Сретен Младеновић Мика„, Ниш; Светлана Врањешевић, Професор разредне наставе, О Ш „Коста Трифковић„ Берислава Берића 2 Нови Сад; Нада Шушак, , ОШ Коста трифковић, Нови Сад;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за организовање наставе и управљање процесом учења у коме сви ученици смислено уче.

1. Упознавање са концептом смисленог учења 2. Унапређивање знања и вештина наставника за креирање окружења/ситуација за смислено учење и унапређивања компетенција у постојећим околностима 3. Оснаживање наставника за примену различитих инструмената и техника којима се подстиче смислено учење и ангажовање ученика у наставном процесу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКада је за ученике учење смисленоПаузаКако до смисленог учења за ученикаПауза за ручакИз угла ученикаПаузаУчење за 21. век

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера.