Живети различитост у вртићу

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 706  

Да

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, Магистарка психологије, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Весна Златаровић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију;

Јелена Врањешевић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, Магистарка психологије, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Весна Златаровић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милош Зорица, , Предшколска установа Чукарица; Наташа Анђелковић, специјалиста струковни васпитач, ПУ ,,11.април’’; Милена Михајловић, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Ангелина Скареп, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Александра Калезић Вигњевић, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Кристина Дрини, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Повећање доступности квалитетних предшколских програма свој деци, укључујући децу из друштвено осетљивих група, и креирање средине подстицајне за рано учење и развој уз уважавање различитости као саставног дела њихових идентитета.

Грађење заједничког разумевања предрасуда и стереотипа, њихово препознавање у свакодневном животу и професионалној пракси; Стицање знања о основним механизмима настанка и одржавања стереотипног мишљења; Упознавање са развојем предрасуда код деце и осмишљавање конструктивних стратегија за супростављање. Препознавање друштвено привилеговних група и утицаја неједнаких стартних позиција на развој, образовање и квалитет живота повезивањем развоја когнитивних способности и учење о различитостима; Стицање основних инофрмација и оснаживање за пружање подршке развоју позитивног идентитета код деце. Упознавање са различитим облицима савремене породице, афирмисање породичних кутлура и развијање свести о неопходности пружања подршке.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаУпознавање функционисања онлајн курса – оријентацијаСтереотипи и предрасуде - њихов однос са идентитетом сваког од нас2. недељаЕфекти стереотипа и предрасуда3. недељаПредрасуде код деце – развојни аспектПородица у савременом свету4. недељаСтање деце у СрбијиСтратегије у раду са децом5. недељаПутовање кроз онлајн курсПаузаПитања, дилеме, препоруке

30

недеља: 5
бодова: 28

За групу од 30 учесника, цена по учеснику је 5000 динара. У цену су укључени хонорар техничког лица и модератора и стручњака, трошкове организације и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде учесника, трошкови администрације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Златаровић 21 4
2 Весна Златаровић, Борис Спасић 20 3.96
3 Весна Златаровић, Борис Спасић 19 3.94
4 Весна Златаровић, Борис Спасић 17 3.92
5 Весна Златаровић 20 3.97
6 Весна Златаровић, Олга Лакићевић 30 3.85

Укупно учесника: 127 | Просечна оцена: 3.94