Подстицајно окружење у вртићу

Каталошки број програма: 681  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Златаровић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Лидија Мишкељин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Лидија Мишкељин, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Тања Спасовић, , ПУ„Моје детињство„,Чачак; Светлана Радосављевић, , Предшколска установа „Наше дете„ Врање; Слађана Голубовић, , ОШ „Сретен Младеновић Мика„, Ниш; Александра Манић, , ПУ „Дечји дани”, Београд; Јелена Селак, , Предшколска установа „Полетарац„ Оџаци; Александра Петровић, , Предшколска установа Чукарица; Биљана Којовић, , ПУ „11 април„ Нови Београд; Бојана Купусинац, , ПУ ,,Полетарац„, Оџаци ; Наташа Дражић, , Предшколска установа „Јаре и Маре„; Милош Зорица, , Предшколска установа Чукарица;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Креирање подстицајне средине прилагођене потребама детета и других актера процеса учења.

Разумевање важности праксе усмерене на доборобит и интеракцију; Разматрање аспеката васпитно образовне средине: физички, социјални, психолошки и педагошки као подршке индивидуализованом приступу Сензибилисање за различите потребе деце и породица; Разумевање улоге и значаја дневних рутина и правила приказаних уз помоћ визуелних средстава Процена васпитне средине у складу са стандардима квалитетне праксе - провежбавање примене инструмента - комтинуума за процену квалитета подстицајне средине за учење.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан1. АСПЕКТИ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕпауза2. ПРИЛАГОЂАВАЊЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ РАЗЛИЧИТИМ ДЕЧИЈИМ ПОТРЕБАМАпауза 3. РУТИНЕ И ПРАВИЛА КРОЗ ВИЗУЕЛНА СРЕДСТВА пауза4. МОЈА ВАСПИТНА ГРУПА КАО ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера.