Пројектна настава – више од учионице

Каталошки број програма: 560  

Не

Агенција за образовање Марина и Јован, Вукасовићева 58/33, 11090 Београд, azo-seminar@live.com, 0640210212, ,

Марина Петровић, azo-seminar@live.com, 0113592104, 0643332511,

Вања Јеремић, Дипломирани педагог, ОШ „Анта Богићевић„, Лозница;

Вања Јеремић, Дипломирани педагог, ОШ "Анта Богићевић", Лозница; Наташа Опачић, Професор француског језика и књижевности, ОШ "Анта Богићевић", Лозница, СШ "Свети Сава", Лозница; Радојка Стефановић, наставник разредне наставе, Основна школа "Анта Богићевић", Лозница; Драгана Симић, стручни сарадник- педагог, Средња економска школа, Лозница; Светлана Павловић, професор разредне наставе, Основна школа "Анта Богићевић", Лозница

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање компетенција наставника у креирању подстицајног радног окружења у којем ученици кроз међупредметни приступ стичу знања и вештине.

Унапређивање знања наставника о пројектној настави усмереној ка исходима и постигнућима ученика Јачање компетенције наставника у примени међупредметног приступа и корелације у процесу подучавања и учења Уочавање важности примене пројектне наставе у подстицању мотивације ученика и наставника као и остваривању васпитне улоге школе Оспособљавање наставника за примену иновативног приступа у раду са подацима применом ИКТ алата који доприносе развоју дигиталних компетенција код ученика Овладавање знањима за безбедно и поуздано претраживање Интернета Овладавање техникама вредновања пројектног задатка Оспособљавање наставника за израду листе критеријума за вршњачко оцењивање, самооцењивање и наставниково оцењивање

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПројектно учење и наставаПаузаУчење у пројектној наставиПаузаПланирање и реализација пројекта (разрада пројекта по фазама)ПаузаМесто ИКТ-а у пројектној наставиПаузаОцењивање у пројектној наставиПаузаВредности пројектне наставе

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1600 динара. У цену је урачуната накнада реализаторима, израда и дистрибуција наставног радног материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Deveta gimnazija "Mihailo Petrovic Alas" Beograd, Bulevar мaršala Tolbuhina 41 Вања Јеремић, Наташа Опачић 29 3.6
2 Београд, Школа за негу лепоте, Јована Суботића 2а Вања Јеремић, Наташа Опачић 17 3.93
3 Велика Река, ОШ "Никола Тесла" Вања Јеремић, Наташа Опачић 30 3.9
4 Нови Сад, ОШ "Доситеј Обрадовић" Вања Јеремић, Наташа Опачић 30 3.57
5 Београд, XII београдска гимназија Вања Јеремић, Наташа Опачић 30 3.76
6 Нови Сад, ОШ "Доситеј Обрадовић" Вања Јеремић, Наташа Опачић 23 3.91
7 Паланачка гимназија, ул Вука Караџића 18, 11420 Смедеревска Паланка Вања Јеремић, Наташа Опачић 21 3.89

Укупно учесника: 180 | Просечна оцена: 3.79