Примена web 2.00 алата у образовању

Каталошки број програма: 659  

Не

Предшколска установа Наша радост, Антона Ашкерца бб, 24000 Суботица, nasaradost@mts.rs, 024646410, 024646411, 024646411

Виолета Врцељ Одри, violeta.vodry@gmail.com, 024646430, 0654100294, 024646411

Наташа Врапчевић, , ПУ „Наша радост„; Ана Пертет, специјалиста, ПУ „Наша Радост„;

Наташа Врапчевић, , ПУ „Наша радост„; Ана Пертет, специјалиста, ПУ „Наша Радост„; Данијела Миличић Требатицки, , ПУ „Радост„ Србобран;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за руковање web 2.00 aлатимa у настави и васпитно – образовном раду

Мотивисање учесника за употребу web 2.00 алата у раду; развијање способности и вештина учесника у планирању, креирању, организацији и управљању информација и материјала кроз коришћење web 2.00 aлата; побољшање квалитета рада кроз понуду нових идеја; унапређивање комуникационе компетентности и међусобне сарадње свих актера у васпитно – образовном процесу кроз примену web 2.00 алата; „PBL„

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПримена web 2.00 алата у образовању

20

дана: 1
бодова: 8

40000 + трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Наша радост", Антона Ашкерца 3, Суботица Наташа Врапчевић, Ана Пертет 19 4

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 4