Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Каталошки број програма: 718  

Не

Предшколска установа Чукарица, Пожешка 28, Београд, office@pucvila.rs, 0113058717, 0113543316, 0113058718

Катарина Ђурић, katarinadjuric10@yahoo.com, 0648429352, 0642605941, 0113058718

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд;

Катарина Ђурић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд; Јелица Гагић, дипломирани психолог, Предшколска установа „Чукарица„, Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Упознавање учесника са начином грађења квалитетних односа, и код одраслих и код деце, као основе за покретање и подршку развојним променама. Упознавање са полазиштима и техникама за пружање подршке детету за развој и јачање унутрашњих капацитета.

Јачање капацитета учесника за препознавање подржавајућих и ометајућих фактора у грађењу односа. Оснаживање учесника за сагледавање властитих капацитета и дефинисање минималних промена као предуслов личног и професионалног развоја. Оснаживање за грађење односа са децом и између деце, уз уважавање детета као особе која је вредна сама по себи и способна да активно учествује у свом развоју Оспособљавање учесника за креирање позитивне, толерантне, недискриминативне социјалне климе и уважавање различитости; сензибилисање за препознавање и именовање насилничког понашања и активан приступ превенцији насиља. Упознавање са техникама за вођење дијалога са децом , кроз игру, усмереног на јачање потенцијала детета, уз подршку вршњачке групе.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПодршка развоју на темељу грађења односа паузаПрепреке и могућности за грађење односапаузаДијалог са децом - полазишта паузаТехнике – начини развијања дијалога кроз игровне активности у групи деце

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1700 Укупна цена за групу од 30 учесника је 51 000 динара. У цену су урачунати ауторски текстови за све учеснике, штампани и потрошни материјал, надокнада предавачима и путни трошкови