Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

дана:
бодова: 0