Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Каталошки број програма: 135  

Не

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет, Браће Љубинковић 82, (Петровчић) Сурчин, Београд, vmsvet@vektor.net, 0118438759, , 0118438759

Марина Бунчић, seminarivmsvet@gmail.com, 0114120434, 0641475865,

Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„; Весна Јањевић - Поповић, психолог, ОШ "20. октобар";

Марина Бунчић, дипломирани психолог – педагог; , Основна школа „Милан Ракић„; Јелица Марковић, психолог, ОШ”Ћирило и Методије” ; Милена Опарница, психолог, Центар за едукацију „Свет раста„; Весна Јањевић - Поповић, психолог, ОШ "20. октобар";

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење васпитног рада кроз развијање компетенција васпитача, наставника и родитеља за примену позитивне дисциплине као поступка који је алтернатива кажњавању и ауторитарном приступу.

. Упознавање са основним појмовима позитивне дисциплине; 2. Упознавање са природним и логичним последицама понашања; 3. Развијање вештина за примену позитивне дисциплине; 4. Развијање вештина успешне комуникације; 5. Коришћење поступака позитивне дисциплине за решавање проблема у васпитној групи, одељењу и породици; 6. Повећање разумевања различитих васпитних модела и квалитета рада са родитељима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у позитивну дисциплинуВаспитни стилови у породици, вртићу и школиЧетири погрешна циља понашања децеПриродне и логичке последице понашањаОхрабривање у функцији развоја и напредовања2. данВредности у породици, вртићу и школиРодитељски и породични састанци са становишта позитивне дисциплинеПозитивна дисциплина и развојни проблемиРазвијање вештина комуникације са становишта позитивне дисциплинеРад на материјалу и дискусија о будућим активностима у установама, евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за групу од 30 учесника је 90 000,00 динара и обухвата надокнаде предавачима, путне трошкове, радни материјал, потрошни материјал, техничку подршку, организационе трошкове и трошкове издавања сертификата. Цена за групу од 15 учесника је 60 000,00 динара, односно 4000,00 динара по особи.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милан Ракић", Војвођанска 62, Београд Весна Јањевић - Поповић, Марина Бунчић 30 3.84
2 ОШ "Милан Ракић", Војвођанска 62, Београд Весна Јањевић - Поповић, Марина Бунчић 28 3.94

Укупно учесника: 58 | Просечна оцена: 3.89