Прати, процени и објективно оцени

Каталошки број програма: 545  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Милева. Мојић., Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево;

Милева. Мојић., Завршен Филозофски факултет у Београду , „Прва основна школа„, Ваљево; Милена Петровић, Специјалиста за област методика српског, Ваљевска гимназија; Каролина Нешковић, Учитељски факултет у Ужицу , ОШ''Драгољуб Илић'' Драчић; Ана Ракић, завршен Филозофски факултет у Београду, ОШ "Прота Матеја Ненадовић", Бранковина

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење компетенција наставника у сфери оцењивања ученика у функцији ефикасног учења .

-Систематизовања знања наставника о предмету, врстама,функцијама и принципима оцењивања -Унапређење компетенција наставника у свери ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања (стандардима оцењивања) -Унапређење компетенција наставника о оспособљавању ученика за сопствено вредновање и вредновање других -Унапређење компетенција наставника о практичној примени метода, техника и облика праћења, извештавања и објективног оцењивања ученика

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводна активностПремет,принципи и функције оцењивања, Карактеристике добре проценеПаузаВрсте оцењивања, Правилник о оцењивањуПаузаОцењивање засновано на стандардима, Вредновање и самовредновање ученикаПаузаПрактична примена метода и техника праћења, извештавања и облици објективног оцењивањаЗавршна дискусија и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1.500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево Милева. Мојић., Милена Петровић 29 3
2 Центар за стручно усавршавање Шабац Милева. Мојић., Милена Петровић 30 3.93
3 Прва основна школа - Ваљево Милева. Мојић., Милена Петровић 30 4