Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 1

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1081  

Да

Удружење педагога физичке културе Ниш, Страхињића Бана 2А, upfknis@yahoo.com, 0658910030

Небојша Стојановић, upfknis@yahoo.com, 0658910030, 0606644501

Небојша Стојановић, дипломирани педагог за физичку културу, Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш; Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Александар Игњатовић, Доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц

Небојша Стојановић, дипломирани педагог за физичку културу, Медицинска школа „Др Миодраг Лазић“ Ниш; Ратко Станковић, Доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања Унив. у Нишу ; Александар Игњатовић, Доктор наука физизчке културе, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је упознавање учесника са савременим софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у релизацији наставе физичког и здравственог васпитања

Специфични циљеви програма су оспособљавање полазника за израду педагошке документације и праћење активности на часу физичког вежбања помоћу Excel програмског алата, савладавање употребе Киновеа програма за видео анализу физичког вежбања, примене и њихових постигнућа, као и коришћење паметне табле у реализацији програмских садржаја наставе физичког и здравственог васпитања, изборних предмета и слободних активности..

Полазници ће у потпуности сваладати коришћење и примену Ексел програма у припреми и реализацији ПНУ физичког и здравсвеног васпитања. Полазници ће у потпуности савладати коришћење и примену Киновеа програма у реализацији ПНУ физичког и здравсвеног васпитања. Полазници ће у потпуности савладати коришћење и примену паметне табле у реализацији ПНУ физичког и здравсвеног васпитања

 • 1. недеља
  • Примена Еxcela у изради педагошке документације у настави физичког и здравственог васпитања
 • 2. недеља
  • Програм Киновеа за видео анализу физичке активности и кретања
 • 3. недеља
  • Примена и коришћење Паметне табле у реализацији наставе физичког и здравственог васпитања, ИП и СА
 • 4. недеља
  • Евалуација

60

недеља: 4
бодова: 26

2.500 динара У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови материјала и административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Небојша Стојановић, Ратко Станковић, Александар Игњатовић 8 3.95
2 Небојша Стојановић, Ратко Станковић, Александар Игњатовић 11 3.76
3 Небојша Стојановић, Ратко Станковић, Александар Игњатовић 40 3.71

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.81