Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Каталошки број програма: 504  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Невенка Драшковић Ивановић, Дипломирани психолог, Прва економска школа; Зорица Панић, Дипломирани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског језика и књиж., Прва економска школа, Београд;

Невенка Драшковић Ивановић, Дипломирани психолог, Прва економска школа; Зорица Панић, Дипломирани психолог, Десета гимназија „Михајло Пупин„; Оливера Мишић, Дипл. филолог енглеског језика и књиж., Прва економска школа, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за примену метода рада које су прилагођене карактеристикама, потребама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације.

Упознавање наставника са карактеристикама ученика постмиленијумске генерације, (особине, образовне потребе, начин учења и стицања знања); Упознавање наставника са стратегијама учења које су прилагођене потребама, карактеристикама и стилу учења ученика постмиленијумске генерације; Разматрање предности, недостатака и ограничења у коришћењу нових технологија у настави; Разумевање контекста у коме ће се реализовати настава усмерена на потребе савременог ученика и услова за успешну примену наставних метода усмерених на ученике постмиленијумске генерације .

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводни деоУченик посмиленијумске генерације у савременој школиКако уче припадници посмиленијумске генерацијеСтратегије у учењу и настави прилагођене ученицима нове генерацијеНове технологије у савременој наставиУслови за успешну примену наставних метода усмерених на ученика савременог добаЕвалуација. Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјали, путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Велико Градиште, ОШ „Иво Лола Рибар” Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.88
2 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 26 3.81
3 ОШ "Вук Караџић", Крушевац Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.68
4 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.93
5 Ниш, ОШ "Свети Сава" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.98
6 Житорађа, ОШ "Топлички хероји" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 30 3.93
7 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 27 3.95
8 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 18 3.9
9 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 17 3.89
10 СШ "Вук Караџић" Љубовија Невенка Драшковић Ивановић, Оливера Мишић 27 3.88

Укупно учесника: 265 | Просечна оцена: 3.88