Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу

дана:
бодова: 0