Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Каталошки број програма: 416  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Верица Арула, Професор српског језика и књижевности , ОШ „Бранислав Нушић„, Београд; Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Верица Арула, Професор српског језика и књижевности , ОШ „Бранислав Нушић„, Београд; Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника да, заједно са ученицима, јасно дефинишу критеријуме за процену напредовања и израде свеобухватан план процене на основу ког ће ученици моћи да изврше самопроцену и самокорекцију тј. да одреде кораке за даље напредовање

Оспособљавање и оснаживање наставника да:  кроз израду критеријума, планира и реализује процес процењивања у сарадњи са ученицима, а у складу са Правилником о оцењивању (план процене, дефинисање садржаја, процена и самопроцена, педагошка документација);  прилагођава захтеве могућностима ученика;  примењује различите активности и методе процењивања;  формира јасну и прецизну педагошку документацију;  даје потпуну и подстицајну повратну информацију ученицима;  научи ученике како да процењују сами себе и кроз ту процену развију саморегулисано учење.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна тема – „Слика наше школе„Важност критеријума за учење и процену постигнућаПаузаПроцес и процедура самопроцењивањаПаузаПодучавање ученика за самопроцену на основу Оквира за процену резултата учења и Блумове таксономијеПаузаИзрада обрасца за праћење напредовања (педагошка документација) - „Видљив наредни корак„

30

дана: 1
бодова: 8

1 800 динара по учеснику У цену је урачунато: • Накнада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Путни трошкови • CD – Упутства за примену у пракси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранислав Нушић", Београд, Заплањска 45 Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3
2 ОШ "Филип Кљајић - Фића", Чукарица, Београд Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.87
3 ОШ "Десанка Максимовић", Косовска Каменица, Цара Лазара бб Боринка Стојиловић, Маријана Стефановић 30 3.91
4 ОШ"Десанка Максимовић", Косовска Каменица , Цара Лазара бб Боринка Стојиловић, Маријана Стефановић 30 3.87
5 Гимназија "Рашка" , Омладинскиа бб, Рашка Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 27 3.77
6 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Боринка Стојиловић, Верица Арула 30 3.89
7 Заједница музичких и балетских школа Србије, Београд, Немањина 9 Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.93
8 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.82
9 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Боринка Стојиловић, Верица Арула, Маријана Стефановић 30 3.83