РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Каталошки број програма: 926  

Не

Машински факултет, Краљице Марије 16, Палилула, Београд, mf@mas.bg.ac.rs, 0113302200, ,

Александар Димић, adimic@mas.bg.ac.rs, 011330220, 062295334,

Милета Ристивојевић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Зоран Стаменић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Александар Димић, , Универзитет у Београду – Машински факултет;

Милета Ристивојевић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Зоран Стаменић, доктор техничких наука, Универзитет у Београду – Машински факултет; Зоран Николић, , Месер Техногас АД; Немања Гостовић, , Месер Техногас АД; Александар Димић, , Универзитет у Београду – Машински факултет; Душан Батало, , Месер Техногас АД; Саша Хајнрих, , Месер Техногас АД;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање стручних компетенција наставника у области репаратуре машинских делова и конструкција у функцији заштите природних ресурса и животне околине.

- Стицање знања о значају репаратуре машинских делова у редукцији генерисаних еколошких, енергетских и економских криза у 21. веку. - Имплементација технологије репаратуре у постојеће наставне садржаје стручних и опште стручних предмета. - Развијање свести о неопходности и могућности примене технологије репаратуре машинских делова и конструкција при решавању генерисаних техничких проблема у контексту заштите природних ресурса и животне околине. - Подстицање унапређења сарадње средњих техничких школа са привредним субјектима на нивоу локалне заједнице.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данКорелација репаратуре и одрживог развојаMesser-Tehnogas AD: Домен примене техничких гасоваПаузаМеханичке методе репаратуреCastolin – металуршке методе репаратуре и досадашња искуства у праксиПаузаМеханизам уходавања машинских делова

30

дана: 1
бодова: 8

Цена за једног полазника је 3.200,00 динара. У цену су урачунати трошкови израде радног материјала и пратеће документације за евалуацију полазника и реализатора семинара, ручак и путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Техничка школа Бајина Башта Милета Ристивојевић, Зоран Николић, Александар Димић, Саша Хајнрих 19 3.92
2 Саобраћајно-техничка школа Земун Милета Ристивојевић, Зоран Николић, Александар Димић, Саша Хајнрих 25 3.76
3 Машинско-саобраћајна школа Чачак Милета Ристивојевић, Зоран Николић, Александар Димић, Саша Хајнрих 17 3.81
4 Регионални центар Ниш Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Александар Димић 19 3.73
5 Техничка школа Смедерево Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Александар Димић 28 3.9
6 Средња машинска школа Нови Сад Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 24 3.8
7 Техничка школа Ваљево Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 25 3.96
8 Техничка школа Младеновац Милета Ристивојевић, Зоран Стаменић, Зоран Николић, Немања Гостовић, Александар Димић, Душан Батало 20 3.88

Укупно учесника: 177 | Просечна оцена: 3.85