Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

Каталошки број програма: 393  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0642132367

Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ "Никола Тесла" НИш

Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ "Никола Тесла" НИш

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.

Упознавање наставника са елементима хипермедије (који се користе на презентацијама) и актуелним технологијама с акцентом на складиштење фајлова у облаку, дељење фајлова и сараднички рад. Оспособљавање за употребу предметних технологија и њихово повезивање у функционалну целину у различитим врстама презентација (инфографицима, слајд презентацијама, динамичким презентацијама, веб-сајтовима). Оспособљавање наставника за израду веб-сајта као незаобилазног облика презентације на интернету.

Наставник/-ца: • обрађује слике и цртеже у програмима Paint и Photos; • упознат/-а је са наменом програма и основама рада у програму Paint 3D; • зна да користи програм Paint 3D како би од цртежа направио/-ла 3D модел; • уме да направи GIF анимацију; • уме да направи снимак екрана, као и видео-снимак екрана; • повезује све претходне садржаје у функционалан инфографик; • познаје концепт дељења фајлова и сарадничког рада; сараднички креира презентацију у апликацији Google презентације; • уме да направи интернет презентацију (веб-сајт) у алату Google сајтови; • уме да направи динамичку презентацију (налик на Prezi презентације) у програму PowerPoint.

 • 1. дан
  • Визуелизација и дигитални урођеници
  • Цртеж, слика, анимација и видео-туторијал
  • ПАУЗА
  • Инфографик – постер који прича причу
  • Google диск, Google презентације и сараднички рад
  • ПАУЗА
  • Google сајтови – нова платформа за израду интернет презентација
  • ПАУЗА
  • Динамичке презентације у статичком окружењу

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, превоз реализатора, радни материјал за семинар и издавање уверења.