Оцењивање у функцији развоја и учења

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 527  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Наташа Џаковић, Техничка школа; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

Наташа Џаковић, Техничка школа; Бранкица Михајловић Илић, Економско-трговинска школа Бор

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Кроз упознавање правне регулативе и психолошке основе процеса праћења и вредновања постигнућа ученика, ојачати компетенције наставника за континуирано оцењивање разноврсним методама уз обезбеђивање објективности, ваљаности и подстицање даљег учења.

Разумевање предмета и функције процеса оцењивања знања; Упознавање са облицима, поступком и начином оцењивања; Упознавање са метријским карактеристикама оцене; Стицање знања о карактеристикама појединих метода праћења и процењивања постигнућа и њиховом значају за развој и поучавање ученика; Развијање вештина ефикасне примене разноврсних облика и метода оцењивања уз усмеравање на поучавање ученика; Разумевање утицаја опажања, осећања и ставова наставника на вредновање постигнућа ученика; Оспособљавање за формулисање објективних критеријума оцењивања употребом таксономија образовно-васпитних циљева; Разумевање значаја континуитета у праћењу и вредновању постигнућа, за подстицање даљег учења.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Правне основе оцењивања 2. недеља Методе праћења и процењивања образовних постигнућа 3. недеља Психолошке основе оцењивања 4. недеља Објективност и ваљаност оцењивања 5. недеља Континуитет у оцењивању и ангажовање ученика; Завршни рад Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 38

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 47 3.94
2 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 55 3.93
3 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 24 3.95
4 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 63 3.93
5 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 36 3.97
6 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 49 3.98
7 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 58 3.98
8 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 27 3.98
9 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 51 3.96
10 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 56 4
11 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 23 3.97
12 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 66 3.98
13 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 19 4
14 Наташа Џаковић, Бранкица Михајловић Илић 27 3.97

Укупно учесника: 601 | Просечна оцена: 3.97