Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Каталошки број програма: 100  

Не

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију, Рајкаод Расине 11,11000 Београд, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 06580177004,

Дивна Димитријевић, divnadimi1302@gmail.com, 0114082711, 0658017004,

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња”

Дивна Димитријевић, дипломирани историчар, ОШ „Бановић Страхиња”; Јелена Динић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Бановић Страхиња”

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Вештина комуникације између наставника и ученика која ће олакшати усвајање знања, стварање креативне атмосфере на часу, краеирање синтетичког размишљања код ученика

Подстицање мишљења, решавање проблема, доношење одлука и прављење избора, нова сазнања, јасно изражавање потреба, осећања, мишљења, уверења, модел комуникације који води разумевању и повезивању

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан 10.00-10.30 Представљање реализатора и учесника 10.30-12.00 појам комуникације, историјски развој 2. дан 10.00-11.30 Активно слушање, вежба 11.30-11.45 пауза 11.45-13.30 невербална комуникација

30

дана: 2
бодова: 16

12.000,00 динара надокнада организатору, предавачима, освежење за учеснике, комплетан штампани материјал за учење као и за радионице