Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Каталошки број програма: 318  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Стојан Новаковић„, Шабац; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Основна школа „Жика Поповић„ Владимирци;

Ивана Новаковић, Мастер, Основна школа „Стојан Новаковић„, Шабац; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац; Ђорђе Шарчевић, Мастер, Основна школа „Жика Поповић„ Владимирци;

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање знања наставника за ефикасно коришћење рачунара као подршке у изради потребне документације и квалитетнијег и потпунијег извођења наставе.

Проширивање знања наставника за рад са основним ИКТ средствима у настави. Оспособљавање наставника за коришћење Word-a приликом израде наставних планова и евиденција Осавремењивање наставе употребом доступних аудио и видео материјала преузетих са Интернета Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе коришћењем PowerPoint презентација Подстицање наставника за коришћење савремених Интернет алата у настави (Gmail, Google calendar, drive, form) посредством компјутера и мобилног телефона Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављањеПовезивање хадрвера и подешавање софтвераПаузаWord у школиПравилно претраживање ИнтернетаПаузаPowerPointGoogle сервисиПаузаЕвалуација

25

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику износи 1 800 динара, уколико је формирана група од 25 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 22 3.75
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 24 3.88
3 Прва основна школа Ваљево Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 23 3.96
4 ,,Прва основна школа" Ваљево Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 14 3.99
5 Гимназија 9 мај, Јеронимова 18 Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 23 3.97
6 ОШ "Прота Матеја Ненадовић" Бранковина Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.87
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 11 3.97
8 Центар за стручно усавршавање Шабац Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.88
9 Гимназија Ивањица Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 12 3.95
10 Мачванска средња школа Богатић Ивана Новаковић, Душан Којић, Ђорђе Шарчевић 25 3.85

Укупно учесника: 204 | Просечна оцена: 3.91