Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Каталошки број програма: 158  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма

Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Тамара Баковић Грче, мастер психолог, Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Љиљана Игњатовић, дипломирани психолог, ОШ „Душан Јерковић УЧа„; Дорис Рафајловски, дипл. психолог, НВО Атина

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина запослених у правцу разумевања утицаја особина личности и понашања васпитача и наставника на процес стварања толерантне средине за учење и развој детета као и унапређење комуникационих компетенција запослених

- Сензибилизација запослених за препознавање значаја формирања и промовисања толерантних вредносних система у васпитно-образовној установи - Оснаживање запослених за разумевање повезаности модела: особине личности – понашање – креирање толерантне климе у васпитно-образовној установи - Оснаживање компетенција самоевалуације васпитача и наставника у процени ефеката сопствених облика понашања према деци и ученицима - Оснаживање компетенција за медијацију и управљање конфликтом - Оснаживање компетенција за управљање негативним емоцијама - Упознавање са утицајем и управљањем невербалном комуникацијом

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник д

1. дан Наставник и васпитач као креатор климе у школи и вртићу пауза Значај асертивности и недискриминативног понашања за успостављање толерантног окружења пауза Медијација, управљање конфликтом и негативним емоцијама пауза Формирање толерантне и недискриминативне атмосфере у школи и вртићу

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Скела, Обреновац Татјана Стојановић, Љиљана Игњатовић 24 3.9
2 Младеновац Татјана Стојановић, Љиљана Игњатовић 30 3.98
3 Пећинци Татјана Стојановић, Љиљана Игњатовић 29 3.98
4 Смедерево Горан Кличковић, Љиљана Игњатовић 30 3.99
5 Смедерево Горан Кличковић, Љиљана Игњатовић 30 3.89
6 Зрењанин Љиљана Игњатовић, Дорис Рафајловски 17 3.96
7 Зрењанин Горан Кличковић, Татјана Стојановић 26 3.99
8 Бачки Петровац Горан Кличковић, Татјана Стојановић 29 3.98
9 Сомбор Горан Кличковић, Татјана Стојановић 29 3.97
10 Београд Тамара Баковић Грче, Љиљана Игњатовић 26 4
11 Косовска Митровица Горан Кличковић, Тамара Баковић Грче 21 4
12 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 Горан Кличковић, Тамара Баковић Грче 28 3.98
13 Крагујевац Горан Кличковић, Тамара Баковић Грче 30 3.95

Укупно учесника: 349 | Просечна оцена: 3.97