Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Каталошки број програма: 185  

Не

ОШ Милоје Павловић, Милосава Влајића 1, Београд, osmilojepavlovic@gmail.com, 0113552153, 0641803767, 0113552153

Александра Буковица, osmilojepavlovic@gmail.com, 0113552153, 0641803767, 0113552153

Александра Буковица, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Јелена Митић, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Синиша Медић, /, TNATION;

Александра Буковица, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„; Јелена Митић, Мастер, ОШ „Милоје Павловић„;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређење вештина и компетенција наставника у области примене савремених метода и технологија кроз употребу апликација у раду, унапређење и прилагођавање наставе ученику са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу ( аутизам, дислексија...)

Упознавање са апликацијама за образовање ученика са комуникацијским тешкоћама ( аутизам и дисфазија) и проблемима у учењу (дислексија, дисграфија, диспраксија и дискалкулија ) : "Лако са Марком" , А-комуникатор, Интерактивни буквар и математика, Кинект, 4д анимације... Оспособљавање наставника и стручних сарадника за коришћење апликација у раду; Употреба апликација за унапређење наставе; Стицање вештина за индивидуализацију наставе; Оспособљавање наставника за прилагођавање наставе ученицима са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Комуникацијске тешкоће ( аутизам и дисфазија) Дислексија и дисграфијаДиспраксија и дискалкулија

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500 динара и обухвата: хонораре реализатора програма, порезе и доприносе на ауторски хонорар, радни материјал. Трошкове пута за реализацију ван Београда сноси организатор програма.