Републички зимски семинар

Каталошки број програма: 833  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735,

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940,

Зона Мркаљ, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Зорица Несторовић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

Зона Мркаљ, доктор, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Зорица Несторовић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Весна Ломпар, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Љиљана Бајић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Радивоје Микић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Aлександар Милановић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Бошко Сувајџић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Катарина Беговић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Чудомировић, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Снежана Самарџија, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Делић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мило Ломпар, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Оливера Радуловић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Дина Томић Анић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Рајна Драгићевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јелена Јовановић Симић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Никола Радосављевић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Драгана Вељковић Станковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Слободан Новокмет, доктор наука, Институт за српски језик САНУ; Вељко Брборић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Томислав Матић, мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Алексић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Славко Петаковић, доктор књижевних наука , Филолошки факултет Универзитета у БГД; Михајло Пантић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Валентина Питулић, доктор наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Балша Стипчевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Душка Кликовац, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Шиповац, Мастер, Осма београдска гимназија; Наташа Станковић Шошо, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мина Ђурић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама у Републици Србији, њихово упознавање са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности.

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама (литерарним, лингвистичким, новинарским...), осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данПроучавање књижевног дела2. данПроучавање српског језика3. данКњижевност у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Цена је 4500,00 РСД по полазнику. У њу је укључен котизацијски пакет (сваки наставник добија торбу, блок за белешке и оловку, Информатор Републичког зимског семинара, најновији број часописа Књижевност и језик и Свет речи).