Драмски метод у настави

Каталошки број програма: 521  

Не

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац, ул. Двадесет шеста бр.5, Лесковац, partnerski.leskovac@gmail.com, 016631451, 0631043666

Зоран Илић, partnerski.leskovac@gmail.com, 016631451, 0631043666

Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”; Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Сандра Максимовић, Мастер професор српског језика и књижевн, Основна школа „Свети Сава“ Крушевац

Татјана Илић , наставник српског језика, ОШ Васа Пелагић Лесковац, ОШ Вук Караџић Лесковац; Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”; Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Сандра Максимовић, Мастер професор српског језика и књижевн, Основна школа „Свети Сава“ Крушевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање теоријских и практичних знања учесника о драмској методи и техникама које доприносе изградњи стваралачких компетенција у остваривању васпитно-образовних циљева.

• Упознавање учесника са драмским методама кoje подстичу пажњу и побољашавају концентрацију ученика. • Упознавање учесника са основним техникама анализе драмског текста и његовог постављања на сцену. • Коришћење примењеног позоришта при обради наставних јединица и рада на школској представи. • Подршка наставницима у изградњи стваралачких компетенција.

• Учесници ће стећи теоријска знања о позоришним техникама и примењеном позоришту. • Учесници ће умети да примене драмске технике и методе у раду. • Учесници ће умети да имплеметирају стечена знања при планирању програма наставе и учења свог предмета.

  • 1. дан
    • Игре загревања, упознавања 80+30
    • Путовање кроз свет драме 120+30 (пауза за ручак)
    • Постављање задатог текста / инсценација 120+20
    • Извођење и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.000,00 динара, односно 60.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал .

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ " Браћа Миленковић" Шишава Татјана Илић , Душан Благојевић 30 4

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 4