Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Каталошки број програма: 561  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Марица Вукомановић, Дипломирани мастер филолог, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус

Јелена Кенић, Дипломирани математичар, ОШ “Др Драгиша Мишовић”, Чачак; Марица Вукомановић, Дипломирани мастер филолог, Фондација Темпус; Александра Даниловић, Дипломирани математичар , ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ ; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус ; Маријана Пантић, Професор енглеског језика и књижевности , Фондација Темпус

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Циљ програма је унапређење квалитета постојећих еТвининг пројеката у циљу бољег коришћења ИКТ-а у настави, пројектне наставе, као и јачање дигиталних и језичких компетенција наставника/васпитача и ученика.

-Упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са начинима на које еТвининг пројекти могу да се покрену, како да се интегришу у наставу и како да користе ИКТ у настави; -Упознавање учесника са европским стандардима квалитета еТвининг пројеката и унапређење квалитета постојећих пројеката ради боље примене ИКТ-а у настави и пројектне наставе -Упознавање са конкретним ИКТ алатима и начинима на којима се они могу применити за обраду конкретних наставних јединица, тј. у случају ПУ у раду са децом -Јачање кључних и међупредметних компетенција ученика. -Остваривање међународне сарадње школа и ПУ у циљу подстицања размене добрих пракси и унапређења рада школа. -Развијање кључних компетенција запослених у школама и ПУ.

Учесници су оспособљени да користе еТвининг и ИКТ алате у оквиру њега, што доприноси јачању дигиталних компетенција кроз употребу ИКТ алата, као и јачању језичких компетенција кроз сарадњу са колегама и ученицима широм Европе. Учесници знају шта чини квалитетан еТвининг пројекат и начине на које могу да га интегришу у наставу. Учесници умеју да осмисле еТвининг пројекат за обраду наставних јединица у складу са узрастом ученика. Учесници знају како да унапреде своје постојеће пројекте у складу са европским стандардима квалитета. Учесници су унапредили квалитет пројеката. Пројекти су у већој мери интегрисани у наставу и доприносе унапређењу кључних компетенција ученика.

 • 1. дан
  • Како изгледа добар eTwinning пројекат
  • Повезивање са партнерима за еТвининг пројекте и професионално усавршавање
  • Пауза
  • Твинспејс – простор за спровођење еТвининг пројеката и спољни алати
  • Примери награђених еТвининг пројеката
  • Пауза за ручак
  • Студије случаја – анализа описа пројекта и Твинспејса дела пројекта
  • Пayза
  • Како побољшати своје пројекте
  • Препоруке за остваривање боље примене ИКТа у настави и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Обуке се не наплаћују

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Фондација Темпус, Жабљачка 12 Александра Даниловић, Наташа Јерковић Ђукановић 17 3.99
2 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Александра Даниловић, Наташа Јерковић Ђукановић 19 3.73
3 ОШ „Свети Сава” у Баточини Александра Даниловић, Наташа Јерковић Ђукановић 25 3.99

Укупно учесника: 61 | Просечна оцена: 3.9