Примена мисаоних експеримената у настави

Каталошки број програма: 693  

Не

Центар за промоцију науке, Краља Петра 46, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319

Дарије Јаношевић, djanosevic@cpn.rs, 0112400260, 0691220319

Машан Богдановски, Доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке

Машан Богдановски, Доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Иван Умељић, Дипломирани филозоф, Центар за промоцију науке

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
директор/помоћник директора - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Упућивање наставника у садржај мисаоних експеримената у најширем дијапазону научних дисциплина и њихову употребу и примену у настави.

Подизање компетенција наставника о мисаоним експериментима у науци и филозофији и њиховом значају у процесу учења; обука наставника за коришћење техника мисаоне експериментације у овладавању кључним појмовима релевантних (фундаменталних) научних дисциплина; долажење до нових сазнања у ситуацијама у којима су класични емпиријски експерименти немогући и недовољни и развијање креативне имагинације у формулисању и разумевању научних хипотеза и теорија на часу (обухваћених постојећим наставним програмом); развијање наративног приступа хипотезама и теоријама из природних и друштвених наука у циљу ефикаснијег преношења и усвајања градива као и повезивања садржаја из различитих наставних предмета.

Полазници су упућени у најзначајније и историјски најутицајније мисаоне експерименте који су трасирали модерни ток развоја људског сазнања, као што су Ајнштајнови, Витгенштајнови, Шредингерови или Њутнови, али и антички од темељног општеобразовног значаја. Уз њихову помоћ и ефикасно коришћење у наставном процесу полазници ће бити обучени за најсавременије методе научне комуникације. Полазници ће бити оспособљени да код ученика развију облике стваралачке имагинације која је данас незаобилазна у стицању нових сазнања, овладавању новим појмовима како у природним, тако и у друштвеним наукама, критичком мишљењу и разумевању савременог света.

  • 1. дан
    • Примена мисоних експеримената у настави

30

дана: 1
бодова: 8

2100 динара по учеснику семинара. Надокнада ауторима и реализаторима, путни трошкови, блок за писање и оловка, оброк и освежење за полазнике семинара, израда, штампа и слање уверења.