Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Каталошки број програма: 118  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Примена конструктивних поступака при решавању проблема у ситуацијама кризе и конфликата у интеракцији наставника и родитеља

Оспособљавање наставника да: • растумаче властите потребе у ситуацији конфликта • да успоставе партнерски однос са родитељем са којим су дошли у сукоб – да супарника преобрате у сарадника • да развијају и примењују ненасилне комуникационе стратегије: пажљиво слушање, парафразирање, ненасилни говор, медијација. • да планирају мере превенције конфликата са родитељима: правовремено информисање, укључивање у школске активности, припремање тематских састанака, фокус групе, тематске радионице.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКоннфликти: настанак, ток и исходиОткривање потреба које су покренуле конфликт у интеракцији наставник – родитељПаузаКонструктивно решавање конфликата применом ненасилних комуникационих стратегијаПаузаМедијација је понекад неопходна!ПаузаЗначај планирања мера превенције конфликата са родитељима за стварање подстицајне школске средине

30

дана: 1
бодова: 8

1700 динара по учеснику У цену је урачунато: • Накнада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Путни трошкови • CD – Упутства за примену у пракси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Петар Драпшин" Турије, Доситеја Обрадовића 2 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3
2 ОШ"Вук Караџић",Србобран, Хајдук Вељка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 29 4
3 ОШ "Јован Јовановић Змај, Србобран, Дожа Ђерђа 1 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
4 Установа за предшколско васпитање и образовање "Радост", Србобран Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.94
5 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.96
6 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.91
7 Хотел " Лепенски вир",Доњи Милановац, Радничка бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.97
8 Заједница музичких и балетских школа Србије, Београд, Мишка Крањца 7, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
9 ОШ"Бранислав Нушић", Београд, Заплањска 45 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
10 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
11 ОШ"Миодраг Лаубодовић, Лабуд", Барошевац, Београд, Барошевац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.96
12 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.95
13 Предшколска установа Чика Јова Змај, Београд, Мештровићева Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
14 Музичка школа "Мокрањац", Београд, Дечанска 6 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.95
15 OШ"Бранислав Нушић", Заплањска 45, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.96

Укупно учесника: 434 | Просечна оцена: 3.9