Технике учења

Каталошки број програма: 584  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Михаиловић, , ОШ „Јован Ристић„, Београд; Ирена Мучибабић, , ОШ „22.октобар'' Сурчин; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог, ;

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Радосављевић, , ОШ „Мирослав Антић„, Београд; Ирена Мучибабић, , ОШ „22.октобар'' Сурчин; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог, ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену различитих техника учења у раду са ученицима.

• Проширивање знања учесника о техникама учења • Оспособљавање учесника за примену нових техника учења у складу са специфичностима у којима раде • Разумевање појма метакогниција • Оспособљавање учесника за поучавање ученика у овладавању различитим вештинама учења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводна активностТехнике учења из професионалног угла наставника и резултата истраживањаПаузаПредстављање различитих техника учења применљивих у свакодневном наставном радуПауза за ручакМогућности примене интерактивних техника у настави одређених предметаПаузаМетакогнитивне вештине у индивидуалном развоју ученикаПауза Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснике износи 2000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке ради израде домаћег задатка, радни материјал, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.