Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Каталошки број програма: 114  

Не

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294,

Снежана Милојковић, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294,

Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште ; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''М. Николић'' и ОШ ''Д. Максимовић'',Пожаревац; Јасмина Стојковић, Спец. мет. наст. математике, МА учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд; Снежана Милојковић, МА образовних политика,проф. разр.наст., ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште;

Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште ; Јасмина Стојковић, Спец. мет. наст. математике, МА учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд; Јасмина Мишић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање вештина наставника да препознају мотивационе узроке различитих облика ометајућег понашања ученика на часу, колега и родитеља при узајамној комуникацији и примене стратегија за њихово превазилажење.

- Упознавање наставника са базичним емоционалним способностима за управљање емоцијама у конфликтним ситуацијама. - Унапређивање знања о способностима потребним за конструктивно решавање и управљање конфликтима. - Оснаживање наставника за примену стратегија и вештина за решавање и конструктивно управљање конфликтима. - Развијање свести наставника о важности планирања и реализације превентивних активности у области насиља, занемаривања и злостављања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данО конфликтимаБазичне емоционалне способности у конфликтним ситуацијамаРадионица - Пусто острво Радионица – У чијим рукама остаје папирРадионица – Дијагноза конфликта (мапа конфликта)Радионица - Role playЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.700 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ,,Вук Караџић" Мајиловац Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.98
2 Сопот, ОШ ,,Јелица Миловановић" Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 4
3 ОШ,,Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
4 OŠ "Stevan Čolović" Arilje Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 4
5 ОШ ,,Карађорђе", Топола, Мије Тодоровића 8 Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
6 ОШ ,,Велизар Станковић Корчагин", Велики Шиљеговац Александра Солујић, Јасмина Стојковић 20 3.99
7 ОШ ,,Велизар Станковић Корчагин", Велики Шиљеговац Александра Солујић, Јасмина Стојковић 24 4
8 Тутин Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
9 OŠ "Desanka Maksimović" Požarevac Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.99
10 Београд, ОШ ,,Ђорђе Крстић" Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 3.98
11 Пожаревац, ОШ ,,Доситеј Обрадовић" Александра Солујић, Јасмина Стојковић 30 4
12 ОШ ,,Милица Павловић" Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак Александра Солујић, Јасмина Стојковић 28 3.97
13 ОШ ,, Јован Цвијић", 7. јула бр.10, Зрењанин Александра Солујић, Јасмина Стојковић 29 3.99

Укупно учесника: 371 | Просечна оцена: 3.99