Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Каталошки број програма: 157  

Не

Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/3, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, , 0112658439

Николета Гутвајн, sekretar@ipisr.org.rs, 0112658439, 0644136749,

Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд;

Славица Шевкушић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Ивана Ђерић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљ програма је унапређивање знања и вештина наставника, васпитача и стручних сарадника у домену вербалне и невербалне комуникације, а у функцији развијања сарадничких односа и односа уважавања између свих актера у васпитно-образовном процесу.

Упознавање учесника са истраживањима о значају који квалитет комуникације има за академске и психосоцијалне исходе школовања Упознавање учесника са принципима и правилима емпатијске и асертивне комуникације Упознавање учесника са значајем који лична (експлицитна и имплицитна) уверења имају за међуљудске односе Упознавање учесника са теоријом о конструктивним и неконструктивним/деструктивним уверењима (основни постулати РЕБТ-а) и последицама које неконструктивна уверења одраслих (изједначавање понашања са личношћу, морајући захтеви, црно-бело мишљење, претеране генерализације) имају за васпитни рад са децом и младима Усавршавање вештина емпатијске и асертивне вербалне и невербалне комуникације Усавршавање вештина активног слушања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данКонструктивна (емпатијска и асертивна) комуникацијаАктивно слушање

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.000 динара; укупна цена семинара за групу до 30 учесника је 28.000 динара нето износ (25.500 динара ауторски хонорари, 2.500 динара материјални трошкови); плус путни трошкови (две повратне карте) за реализаторе семинара, ако је организатор семинара изван Београда.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja škola "Žikica Damnjanović", ul. Glavaševa 81, Smederevska Palanka Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 29 3.9
2 ОШ "Свети Сава", ул. Саве Немањића 2, Пирот Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 30 3.98
3 ОШ "Јован Поповић", ул. Раваничка 2, Нови Сад Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 29 3.92
4 Средња школа за информационе технологије, ул. Савски насип бр. 7, Нови Београд Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 29 3.89
5 Среднја школа, ул. Проте Јевстатија бр. 26-30, Нова Варош Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 28 3.83
6 ОШ "Миша Стојковић", ул. Мише Стојковића 204, Ковин (Гај) Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 23 3.99
7 ОШ "Рада Шубакић", Гружа Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 29 3.81
8 ОШ "Вук Караџић", Пирот Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 27 3.98
9 ОШ "Свети Сава", ул. Краља Милана Обреновића 6, Баточина Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 27 3.95
10 Балетска школа "Димитрије Парлић", Панчево, Жарка Зрењанина 25 Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 22 3.67
11 ОШ "Свети Сава", ул. Краља Милана Обреновића 6, Баточина Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 30 4
12 Центар за образовање Крагујевац - Центар за стручно усавршавање (онлајн семинар) Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 29 3.78
13 ПУ "Радосно детињство", ул. Павла Симића 9, Нови Сад (онлајн семинар) Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 27 3.86
14 ПУ Полетарац, Баточина, Краља Петра I, бр. 73 Славица Шевкушић, Ивана Ђерић 23 3.99

Укупно учесника: 382 | Просечна оцена: 3.9