„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Каталошки број програма: 171  

Не

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд, Младе Босне 12, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, lobodok@open.telekom.rs, 0116446466, 0642237009,

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„;

Ирена Лободок Штулић, Дипломирани школски психолог-педагог, Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД„ Београд; Славица Кијевчанин, Дипломирани школски психолог педагог, Песталоци дечија фондација; Марија Кривачић, Дипломирани школски психолог-педагог, Студио за проф. и лични раст и развој ,,Психокод„; Душанка Јовановић, Дипломирани индустријски психолог, Студио за проф. и лични раст и развој „Психокод„; Милка Михаиловић, Дипломирани школски психолог-педагог, Гимназија „Бранислав Петронијевић„ Уб; Љиљана Здравковић, Магистар науке стратегијског менаџмента, УНИКА осигурање; Милица Велимировић, Дипломирани клинички психолог, Зрењанинска гимназија ; Сузана Станковић Илић, Дипломирани психолог, ОШ „Васа Пелагић„;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација

-Сензибилизација учесника за повећање одговорности при избору начина комуникације, јачањем свести о утицају стила комуникације на развој, учење и понашање ученика и целокупну школску климу -Унапређивање знања о ефектима различитих васпитних и комуникацијских приступа, у правцу избора стила који је развојно подстицајан -Унапређивање комуникацијских вештина овладавањем делотворним техникама за подстицање сарадње, развијање односа уважавања, пружање подршке и конструктивно решавање проблема -Размена, преиспитивање и корекција сопствених васпитних ставова и комуникацијских навика у интересу унапређивања васпитне улоге -Јачање мотивације за континуиран рад на развијању квалитетне комуникације и сарадње међу свим актерима у школској средини

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Основна полазишта и циљеви Умећа комуникације; Почетна групна интеграцијапауза2.Однос између наставника и ученика-сложено поље комуникације 3.Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације са ученицима пауза4.Понашања ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо? Разлика између тзв.Ти-порука и Ја-порукапауза5. Ја-поруке - структура, услови за примену и ефектиРезиме дана :,,…како да говоримо да би ученици хтели да нас чују…„2. данУводна добро-јутарња комуникација; Поглед уназад и унапред6. Ја-поруке у функцији позивања на сарадњупауза7. Проблеми ученика: Како реагујемо? (технике подршке)пауза8. Разумевање и емпатија наставника у функцији подршке ученику и развоја саосећајности код ученикапауза9. Адекватно и неадекватно реаговање на проблеме ученикаРезиме дана: ,,… и како да слушамо да би ученици хтели да разговарају са нама…„3. дан10. Зоне проблема у школској праксипауза11. Неслагања, конфликти и начини поступања. Сараднички приступ као стил избора у решавању проблемапауза12. Доприс конструктивног решавања проблема стварању сигурне и подстицајне средине за развој и учењепаузаЗавршница: „Под утицајем обуке у свом даљем раду и комуникацији настојаћу да..."

30

дана: 3
бодова: 20

Цена тродневног семинара по учеснику је 5 800 динара. Укључује радне материјале (семинарски прилози у форми штампаног приручника за сваког учесника), потрошни материјал за рад, надокнаду хонорара водитеља, путне и смештајне трошкове за водитеље, накнадне трошкове у фази праћења примене, као и остале припадајуће трошкове УГ „Тима Психокод„. Не укључује освежење. Цена за школу је у зависности од броја учесника, уз могућност до три гратис учешћа на максималан број учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бранко Радичевић"- Брестовац (Лесковац) Ирена Лободок Штулић, Сузана Станковић Илић 30 3.82
2 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6 Милка Михаиловић, Сузана Станковић Илић 28 3.94
3 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 12 3.94
4 Техничка школа са домом ученика Апатин, ул. Пригревачка 72, Апатин Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 26 3.85
5 Десета Гимназија „Михајло Пупин”, Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 24 3.89
6 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6 Милка Михаиловић, Сузана Станковић Илић 9 3.94
7 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.93
8 Савремена гимназија, Београд, Масарикова 5 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 30 3.74
9 УГ,,Тим Психокод", Београд, Краља Милутина 46/VII Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 19 3.97
10 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб, Ниш Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 23 3.91
11 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 3.97
12 УГ ,,Тим Психокод", Београд, Краља Милутина 46 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 13 3.98
13 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 14 4
14 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 25 3.96
15 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 8 4
16 Музичка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.99
17 Музичка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 29 3.87
18 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 9 3.98
19 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 22 3.97
20 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 9 3.99
21 OS,,NH SINIŠA NIKOLAJEVIĆ" Beograd,Timocka 24 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 15 3.99
22 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 25 3.91
23 ЦСУ Лесковац, Лесковачког Одреда 6, Лесковац Ирена Лободок Штулић, Сузана Станковић Илић 25 3.95
24 РЦ за стручно усавршавање Књажевац, Јове Курсуле 1 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 21 3.98
25 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 27 3.95
26 ОШ "Веселин Маслеша", Београд, Кумодрашка 72 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 21 3.99
27 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 9 3.97
28 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 12 3.98
29 посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 16 3.99
30 посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 3.99
31 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 11 3.97
32 УГ,,Тим Психокод" (у сарадњи са ЦСУ Крушевац) - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 14 3.99
33 Гимназија "Сава Шумановић", Шид, Лазре Костића 2 Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 30 3.96
34 УГ "Тим Психокод"-Београд, у сарадњи са РЦ НИШ, посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 8 4
35 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 20 3.97
36 УГ,,Тим Психокод" ( у сарадњи са ЦСУ Лесковац)- посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 27 3.97
37 РЦ НИШ -посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 21 3.98
38 Тим Психокод у сарањи са ЦСУ Лесковац, посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 14 3.99
39 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб -посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 20 3.99
40 Центар за образовање Крагујевац ( онлајн, ZOOM) Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 21 3.98
41 УГ,,Тим Психокод" - посредством ZOOM платформе Ирена Лободок Штулић, Милка Михаиловић 10 3.99

Укупно учесника: 777 | Просечна оцена: 3.95