Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Каталошки број програма: 308  

Не

Школски центар за савремено образовање, Пожешка 60, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578838,

Ивана Томовић, centarzso@gmail.com, 0113691259, 0608578865,

Мирослава Ристић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Сања Благданић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду

Мирослава Ристић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Сања Благданић, ванредни професор, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Гордана Стоковић, дипломирани учитељ, Учитељски факултет, Универзитет у Београду; Горана Старијаш, асистент за ужу научну област Методика, Учитељски факултет Универзитета у Београду

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подићи ниво дигиталних компетенција наставника за креирање и дидактичко-методичку трансформацију (дигиталних) садржаја који се изучавају у ванучионичком окружењу. Подстаћи активности деце на отвореном током наставе и у породичном окружењу.

Упознати наставнике са теоријском заснованошћу, резултатима истраживања и могућностима примене ванучионичких активности подржаних дигиталним технологијама у млађим и старијим разредима основне школе; Оспособити наставнике да процене и изаберу доступне дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (мобилне апликације, веб алате и дигиталне игре) и да их прилагоде раду у конкретним условима (узраст деце, окружење школе); Оспособити наставнике да осмисле и креирају сопствене дигиталне садржаје који су примерени за реализацију ванучионичких активности (помоћу QR кодова, Google мапа и веб алата); Оспособити наставнике да креирају безбедно наставно окружење (дигитално и ванучионичко).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. дан Уводне активности Ванучионичка настава и/или дигиталне технологије Учење у ванучионичком окружењу подржано мобилним технологијама Примена QR кодова у ванучионичким активностима Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

1.200,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Душко Радовић Мирослава Ристић, Сања Благданић 25 3.79
2 ОШ "Ђура Даничић", Вождовац, Београд Мирослава Ристић, Сања Благданић 27 4
3 ОШ "Милоје Васић" Калуђерица Сања Благданић, Гордана Стоковић 27 3.93
4 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац Сања Благданић, Горана Старијаш 30 3.75
5 ОШ "Вук Караџић" Степојевац Гордана Стоковић, Горана Старијаш 19 3.97
6 ОШ Павле Поповић, Вранић Мирослава Ристић, Сања Благданић 23 3.96
7 ОШ Змај Јова Јовановић, Рума Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.93
8 ОШ Слободан Бајић Паја, Пећинци Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.98
9 OШ Петар Кочић, Инђија Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.83
10 ОШ Трива Витасовић Лебарник, Лаћарак Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.92
11 ОШ "Свети Сава", Сремска Митровица Мирослава Ристић, Сања Благданић 30 3.9
12 ОШ Јован Јовановић Змај, Ковин Гордана Стоковић, Горана Старијаш 30 3.87
13 ОШ „Свети Сава", Врчин Сања Благданић, Гордана Стоковић 30 3.96
14 ОШ Бранко Ћопић, Раковица Мирослава Ристић, Сања Благданић 28 3.93
15 OŠ Vasa Živković, karađorđeva 87, Pančevo Сања Благданић, Гордана Стоковић 21 3.95
16 OŠ "Nada Purić" Hajduk Veljkova 81, Valjevo Гордана Стоковић, Горана Старијаш 20 3.87
17 Центар за стручно усавршавање Крушевац Сања Благданић, Гордана Стоковић 13 3.92
18 ОШ Бора Радић, Баваниште Сања Благданић, Гордана Стоковић 30 3.9

Укупно учесника: 473 | Просечна оцена: 3.91