Одабране теме из алгебре различити методички приступи

Каталошки број програма: 427  

Не

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП'', Деспота Оливера бр. 6, Београд, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759 , 0113087958

Филип Нинковић, office@matematiskop.co.rs, 0112413403, 062769759, 0113087958

Владимир Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет универзитета у Београду

Гордана Поповић, специјалиста наставе математике, ОШ Ћирило и Методије; Јагода Ђинђић Тасевски, дипломирани математичар, ОШ „Јелена Ћетковић“ ; Никола Вигњевић, мастер, ОШ „Илија Бирчанин“; Марија Вученовић, професор разредне наставе, ОШ ,,Ћирило и Методије"; Горан Антонијевић, Дипломирани математичар, ОШ “8. септембар“; Ана Анић, дипломирани математичар, Фармацеутско- физиотерапеутска школа; Јелена Ковачевић, професор разредне наставе, ОШ Дринка Павловић; Владимир Стојановић, Магистар математичких наука, Саобраћајни факултет универзитета у Београду; Милена Милановић, дипломирани математичар, ОШ ,,Ћирило и Методије"; Нинослав Ћирић, доктор математичких наука, Собраћајни факултет - Београд; Милијана Ковачевић, дипломирани математичар, ОШ Светозар Милетић; Милорад Степановић, дипломирани математичар, ОШ Мајка Југовића; Митхат Лукач, дипломирани информатичар, ОШ Десанка Максимовић Нови Пазар; Предраг Стељић, дипломирани математичар, ОШ ,,Влада Аксентијевић"

математика

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Циљ наведеног програма стручног усавршавања је да наставници правилно користе стечена знања из методике наставе алгебре и да прихвате нове методе које ће бити описане током извођења обуке.

Специфични циљ обуке је да наставници прихвате и примене у настави обраду посебно важних тема из алгебре, примењујући притом различите методичке приступе.

Очекује се да наставници прихвате већи део метода изложених током реализације програма и да научено убудуће користе у редовној настави.

 • 1. дан
  • Промене у реализовању наставе алгебре оријентисане на компетенције и исходе и измене Програма
  • Пауза
  • Различити методички приступи у обради две одабране теме из алгебре узете из два узастопна разреда
  • Пауза
  • Упутство за израду радионица
  • Израда радионица
  • Пауза
  • Презентације радионица
  • Округли сто

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 4 000 динара. У цену улази обрачун путних трошкова, хонорари аутора и реализатора, као и трошкови закупа просторија, освежења и послужења. Материјали које добијају учесници обуке бесплатни су.