Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Каталошки број програма: 596  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Луција Тасић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„ Драчић/Ваљево; Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот; Санела Крстић, мастер професор разредне наставе, ОШ „Сава Керковић„, Љиг;

Луција Тасић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„ Драчић/Ваљево; Лидија Виденовић, Мастер професор разредне наставе, ОШ ,,Јелица Миловановић„; Маријана Тешић, мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот; Санела Крстић, мастер професор разредне наставе, ОШ „Сава Керковић„, Љиг;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за извођење амбијенталне наставе у циљу стицања функционалног знања. Практична примена стечених знања и коришћење расположивих ресурса локалне средине у циљу унапређивања квалитета наставе и ваннаставних активности.

- Усвајање и примена функционалног знања у одређеном амбијенту. - Развијање критичког става учесника и креативно решавање проблема и ситуација у настави кроз очигледна средства, амбијент. - Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака новим врстама наставе и метода у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања, применом Блумове таксономије циљева. - Примена креативног решавања проблема у настави кроз практични приказ. - Учење садржаја који су у складу са амбијентом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање учесника програма и програмаПредности и недостаци амбијенталног учења.Педагошке ситуације у амбијенталној наставиПримери праксеРадионица: Амбијентално учењеОбразовни туризам и амбијентално учење

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.100 динара. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Маријана Тешић, Санела Крстић 30 3.93
2 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Маријана Тешић, Санела Крстић 30 4
3 ОШ "Милија Ракић", Церовац Маријана Тешић, Санела Крстић 30 3.92
4 ОШ "Стана Бачанин", Браће Матовића 17, Лешак Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.98
5 ОШ "Благоје Радић", село Зупче, Зубин поток Луција Тасић, Лидија Виденовић 24 4
6 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Маријана Тешић, Санела Крстић 27 3.91
7 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић 1, Краљево Луција Тасић, Лидија Виденовић 26 3.91
8 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Маријана Тешић, Санела Крстић 30 3.96
9 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Луција Тасић, Лидија Виденовић 30 3.87
10 ОШ "Здравко Јовановић" Поћута Луција Тасић, Лидија Виденовић 24 3.86

Укупно учесника: 281 | Просечна оцена: 3.93