Настава у природи и извиђаштво

Каталошки број програма: 622  

Не

ОШ "Олга Петров"-Падинска Скела, Dejana Smiljkovića 109, brankomarkovic301@gmail.com, 066266033, 0118871763

Бранко Марковић, brankomarkovic301@gmail.com, 0118872068, 066266033

Бранко Марковић, , ОШ "Олга Петров"

Бранко Марковић, , ОШ "Олга Петров"; Горан Рашић, доктор ветеринарске медицине, Ученички центарБеоград; Дејан Пантић, , ЈКП "Градска чистоћа" Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Стицање и развијање компетенција наставника за коришћење ресурса локалне средине, за планирање, реализацију и евалуацију наставе у различитим амбијентима ван учионице као специфичним срединама за поучавање и учење.

- Усвајање и примена функционалног знања у одређеном амбијенту. - Оспособљавањње учесника за креативно решавање проблема и ситуација у настави кроз очигледна наставна средства применљива у амбијенту. - Примена креативног решавања проблема у настави кроз практични приказ. - Учење садржаја који су у складу са амбијентом. - Јачање компетенција наставника у дефинисању задатака новим врстама наставе и метода, које се већ користе у раду извиђача едукатора са децом, у функцији развоја мишљења ученика и постизања различитих нивоа знања, умења и вештина.

-уме да примењује функционлна знања у одређеном амбијенту -креативно решава различите ситуације у настави користећи очигледна наставна средства/амбијент/ -правилно дефинише задатке наставе у функцији постизања различитих нивоа знањаи вештина -примењује креативна решења у настави кроз практичан приказ -Употребљава доступне садржаје који су у складу са амбијентом

 • 1. дан
  • ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОСТВАРИВАЊУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ и ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ИЗВИЂАЧА
  • ИСКУСТВА УЧЕСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
  • НАСТАВА У ПРИРОДИ И ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ
  • ПРОГРАМ, МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА ИЗВИЂАЧА ИНСТРУКТОРА СА НАЈМЛАЂОМ ГРУПОМ
  • ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

30

дана: 1
бодова: 8

1750,00 динара. У цену су урачунати трошкови набавке потрошног материјала, израде радног материјала, хонорари и путни трошкови реализатора.