Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Каталошки број програма: 648  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700,

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700,

Ирена Терзић , Мастер другог степена, Центар за стручно усавршавање Крушевац; Анита Перић, мастер учитељ, ОШ ,,Деспот Стефан", Доњи Степош; Ивана Благојевић, МА образовних политика, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Весна Миленковић, мастер учитељ, ОШ ,,Јован Поповић", Крушевац;

Ирена Терзић , Мастер другог степена, Центар за стручно усавршавање Крушевац; Анита Перић, мастер учитељ, ОШ ,,Деспот Стефан", Доњи Степош; Ивана Благојевић, МА образовних политика, ОШ „Страхиња Поповић„ Дворане; Весна Миленковић, мастер учитељ, ОШ ,,Јован Поповић", Крушевац;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање културе учења и ресурса знања у оквиру школске заједнице ради подизања квалитета рада школе и бољих постигнућа ученика

Проширивање знања наставника о значају, карактеристикама и облицима ефективног хоризонталног учења међу наставницима и вршњачког учења међу ученицима; Јачање компетенција за планирање, организацију и евалуацију активности хоризонталног учења; Унапређивање компетенција наставника за стварање подстицајног сараданичког окружења за ученике; Овладавање могућим начинима (стратегијама) примене вршњачког учења у наставном процесу;Промовисање културе учења у оквиру школске заједнице као фактора бољих образовних постигнућа

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан1. Ефективно хоризонтално учења наставника и вршњачко учење ученика2.Планирање, организација и евалуација хоризонталног учења у контексту усвршавања у установи3.Методе и технике (стратегије) вршњачког учења у наставном процесу4. Рад у малим групама:Како применити стратегије вршњачког учења ради остваривања постављених циљева5. Култура учења у оквиру школске заједнице као фактор бољих образовних постигнућа6. Излазни тест и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин нето по учеснику(хонорари, радни и штампани материјал, уверења) плус путни трошкови и припадајући порези и доприноси

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Велики Шиљеговац Ирена Терзић , Ивана Благојевић 30 3.97
2 ОШ "1.мај" Влајковци Анита Перић, Ивана Благојевић 24 3.98
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац Ивана Благојевић, Весна Миленковић 30 3.98
4 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка Ирена Терзић , Весна Миленковић 30 3.74
5 ОШ "Радослав Никчевић" Мајур Анита Перић, Весна Миленковић 30 3.88
6 ОШ "Доситеј Обрадовић", Крушевац Ирена Терзић , Весна Миленковић 30 3.86
7 Nis, OS "Ucitelj Tasa" Ирена Терзић , Ивана Благојевић 30 3.98
8 OS ,,IV Kraljevacki bataljon", Kraljevo Ирена Терзић , Ивана Благојевић 29 3.99
9 ОШ "Митрополит Михаило" Сокобања Ирена Терзић , Ивана Благојевић 30 3.99
10 ОШ "Јован Јовановић Змај", Врање Ирена Терзић , Ивана Благојевић 30 3.98
11 Centar za strucno usavrsavanje Uzica Ирена Терзић , Ивана Благојевић 27 3.99
12 Центар за стручно усавршавање Крушевац Анита Перић, Весна Миленковић 28 4
13 OS "Sveti Sava" Pejovac Ирена Терзић , Ивана Благојевић 30 4
14 OS "Despot Stefan" Анита Перић, Весна Миленковић 30 3.99
15 ОШ "Вук Караџић" Ћуприја Анита Перић, Весна Миленковић 30 3.92
16 OS "Branko Radicevic" Krusevac Ирена Терзић , Весна Миленковић 8 4
17 Центар за стручно усавршавање Крушевац Анита Перић, Весна Миленковић 14 3.77

Укупно учесника: 460 | Просечна оцена: 3.94