Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Каталошки број програма: 66  

Не

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Сердар Јанка Вукотића 6, mpsspone@gmail.com, 0642452525, ,

Александар Кузмановић, mpsspone@gmail.com, 0116338264, 0642452525,

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„; Владимир Лелићанин, предавач, SAE Institute

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Унапређивање компетенција запослених да препознају и превентивно делују на потенцијалне ризике употребе савремених технологија. Унапређивање превентивног рада образовно-васпитних установа.

Упознавање са проблемом прекомерне употребе и зависности од савремених технологија. Унапређивање знања учесника о могућностима превенције прекомерне употребе и зависности од савремених технологија и примени адекватних метода превенције. Освешћивање одговорности институција и појединаца у превентивном раду са децом и младима. Мотивисање учесника обуке да код својих ученика развијају дигиталне компетенције, пре свега, да самопоуздано и критички користе ИКТ за рад, одмор и комуникацију. Унапређивање знања и вештина запослених у образовно-васпитним установама да планирају, израде и реализују конкретне превентивне активности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан 1. Изазови употребе савремених технологија 2. Анализа истраживања о ефектима употребе и навикама коришћења ИТ 3.Тенденције развоја савремених технологија 4. Могућности превенције прекомерне употребе и зависности од ИТ 5. Анализа превентивног рада у образовно-васпитним установама 6. Могућности превенције прекомерне употребе и зависности од ИТ – улога појединаца и институција 7. Израда нацрта акционог плана превентивног рада 8. Завршна реч и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Чукарица, ОШ "Бановић Страхиња" Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 21 3.97
2 Београд, Масарикова 5, Београђанка(улаз из улице Краља Милана) Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 30 3.97
3 Beograd, Rakovica, Miška Kranjca 17 Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 26 3.94
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 26 3.95
5 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, Цара Душана бб, Чачак Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 25 3.91
6 Центар за стручно усавршавање у Крушевцу Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 26 3.95
7 Ученички центар Београд, Радоја Домановића бр. 27, Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 30 3.93
8 Ученички центар Београд, Радоја Домановића бр. 27, Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 24 3.96
9 Ученички центар Београд, Радоја Домановића бр. 27, Београд Александар Кузмановић, Владимир Лелићанин 27 3.96

Укупно учесника: 235 | Просечна оцена: 3.95