ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ

Каталошки број програма: 689  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Марина Пејчиновић, мастер академске студије другог степена, ОШ ,,Бранко Радичевић“, Штаваљ

Бојан Грујић, Дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Марина Пејчиновић, мастер академске студије другог степена, ОШ ,,Бранко Радичевић“, Штаваљ; Барбара Ивковић, Дипломирани историчар, ОШ”Јован Шербановић”, Крепољин; Наташа Николић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Развијање знања, вештина и компетенција полазника да применом различитих типова наставе и њиховим комбиновањем одговоре савременим захтевима наставе и образовне технологије и допринесу унапређивању процеса образовања и васпитања.

- Развијање знања, вештина и ставова полазника у области примене различитих типова наставе. - Развијање знања, вештина полазника за примену индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе, и комбинацију наставних система (типова наставе). - Подстицање и оспособљавање полазника на квалитетно управљање једноразредним и комбинованим одељењем у оквиру различитих модела методичке организације часа. - Оспособљавање наставника, да припреми и организује наставу која подстиче креативност ученика и води до ефикаснијег учења.

По завршетку обуке очекује се да ће наставници бити оспособљени да иновативно реализују индивидуализовану, програмирану, проблемску и егземпларну (парадигматску) наставу и препознају њене могућности у свакодневном раду, да комбинују различите наставне системе уз ефикасно решавање образовно-васпитних проблема који су могући у једноразредним и комбинованим одељењима. Јачање дидактичко- методичких компетенција наставника осмишљавање наставних стратегија које воде ка исходу учења које је оријентисано на ученика, на оно што он зна или разуме, доћи ће до подизања квалитета наставе и усвајања функционалнијих и трајнијих знања.

 • 1. дан
  • (1) Типови наставе у једноразредним и комбинованим одељењима
  • Пауза
  • (2) Индивидуализована настава и учење
  • Пауза
  • (3) Програмирана настава и учење
  • Пауза
  • (4) Проблемска настава и учење
  • Пауза
  • (5) Егземпларни модел наставног рада

30

дана: 1
бодова: 8

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 45.000 динара, односно 1.500 динара по учеснику. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, скрипте за полазнике семинара, трошкови координисања (телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника и коришћење додатне хардверске опреме).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Средња школа, Љиг Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 25 3.87
2 ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 26 3.71
3 ОШ "Краљ Александар I", Горњи Милановац Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 24 3.68
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", Сурдулица Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 27 4
5 ОШ "Моша Пијаде", Дебељача Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 26 3.63
6 ОШ "Краљ Петар II Карађорђевић", Београд Бојан Грујић, Барбара Ивковић 26 3.98
7 ОШ "Јован Поповић", Инђија Бојан Грујић, Барбара Ивковић 26 3.99
8 ОШ "Браће Груловић", Бешка Бојан Грујић, Барбара Ивковић 30 3.88
9 ОШ "12. децембар", Сјеница Бојан Грујић, Марина Пејчиновић 30 3.84
10 ОШ "Братство јединство", Врбас Бојан Грујић, Барбара Ивковић 14 3.95
11 ОШ "Зага Маливук", Крњача ( Београд ) Бојан Грујић, Наташа Николић 20 3.75
12 ОШ "Моша Пијаде", Пачир Бојан Грујић, Наташа Николић 26 3.96
13 ОШ ,,Млада Покољења“ Ковачица Бојан Грујић, Наташа Николић 22 3.79
14 ОШ "Соња Маринковић", Зрењанин Барбара Ивковић, Наташа Николић 27 3.98
15 Средња школа "Краљ Петар I", Топола Бојан Грујић, Наташа Николић 25 3.93

Укупно учесника: 374 | Просечна оцена: 3.86