Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Каталошки број програма: 827  

Не

Друштво за српски језик и књижевност Србије, Студентски трг 3 11000 Београд, drustvosj@fil.bg.ac.rs, 0113285506, 0114140735,

Милан Шиповац, sipovac@gmail.com, 0113285506, 063408940,

Зона Мркаљ, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Ана Батас, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

Александар Милановић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Томислав Матић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Драгана Вељковић Станковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јелена Јовановић Симић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Валентина Питулић, доктор наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Вељко Брборић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Зона Мркаљ, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Алексић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Бошко Сувајџић, доктор филолошких наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Делић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мило Ломпар, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Радивоје Микић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Оливера Радуловић, доктор наука, Филозофски факултет у Новом Саду; Михајло Пантић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Снежана Самарџија, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Славко Петаковић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Катарина Беговић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Душка Кликовац, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Јован Чудомировић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Слободан Новокмет, доктор наука, Институт за српски језик, САНУ; Ана Батас, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Дина Томић Анић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Рајна Драгићевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Љиљана Бајић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Балша Стипчевић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Весна Ломпар, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Зорица Несторовић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Никола Радосављевић, Мастер, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Милан Шиповац, Мастер, Осма београдска гимназија; Наташа Станковић Шошо, доктор, Филолошки факултет Универзитета у БГД; Мина Ђурић, доктор наука, Филолошки факултет Универзитета у БГД;

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање наставника и професора српског језика и књижевности који раде у основним и средњим школама са новим сазнањима у науци о језику и науци о књижевности и развијање свести о усавршавању и праћењу релевантне научне и стручне литературе.

Специфични циљеви представљају подстицање наставника да радом у редовној и додатној настави, као и у секцијама, осавремењеним облицима и методама рада утичу на подизање квалитета наставе српског језика и књижевности.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данМетодички приступ проучавању српског језика,књижевног дела,говорна и језичка култура у настави.

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена за групу је 60 000. Котизацијски пакет: Часописи („Књижевност и језик„, „Свет речи„) Готово сви семинари које је Друштво организовало од пролећа 2011. до јесени 2017. били су бесплатни и реализовани су као поклон Друштва наставницима српског језика и књижевности у Србији.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пожаревачка гимназија Вељко Брборић, Зона Мркаљ, Славко Петаковић 16 3.89
2 Пожаревачка гимназија Вељко Брборић, Зона Мркаљ, Славко Петаковић 30 3.87
3 Пожаревачка гимназија Вељко Брборић, Славко Петаковић 30 3.83
4 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Мило Ломпар, Весна Ломпар 30 3.83
5 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Мило Ломпар, Весна Ломпар 29 3.78
6 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Славко Петаковић, Ана Батас 29 3.77
7 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Мило Ломпар, Весна Ломпар 29 3.75
8 Гимназија Јован јовановић Змај, Златне греде 4, Нови Сад Зона Мркаљ, Славко Петаковић 24 3.61
9 Гимназија Јован јовановић Змај, Златне греде 4, Нови Сад Зона Мркаљ, Славко Петаковић 27 3.71
10 Гимназија Јован јовановић Змај, Златне греде 4, Нови Сад Оливера Радуловић, Славко Петаковић 14 3.86
11 Центaр за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Милан Алексић, Славко Петаковић 20 3.68
12 Центaр за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак Милан Алексић, Душка Кликовац 30 3.68
13 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Бошко Сувајџић, Весна Ломпар 22 3.68
14 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Бошко Сувајџић, Весна Ломпар 22 3.83
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Александар Милановић, Мина Ђурић 22 3.84
16 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево Александар Милановић, Мина Ђурић 25 3.8
17 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад Оливера Радуловић, Душка Кликовац 28 3.57
18 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад Оливера Радуловић, Душка Кликовац 26 3.69
19 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад Душка Кликовац, Милан Шиповац 9 3.7
20 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Александар Милановић, Весна Ломпар 22 3.75
21 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Александар Милановић, Љиљана Бајић 24 3.73
22 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Александар Милановић, Снежана Самарџија 25 3.61
23 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Александар Милановић, Снежана Самарџија 16 3.7
24 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, 37000 Крушевац Бошко Сувајџић, Мина Ђурић 26 3.73
25 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, 37000 Крушевац Бошко Сувајџић, Душка Кликовац 28 3.47
26 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Александар Милановић, Зона Мркаљ 30 3.85
27 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Александар Милановић, Зона Мркаљ 30 3.74
28 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, Београд Александар Милановић, Милан Алексић 27 3.75
29 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 Бошко Сувајџић, Катарина Беговић 23 3.96

Укупно учесника: 713 | Просечна оцена: 3.75