Прича у игри, игра у причи, драмско-приповедачке провокације у пројектном планирању

Каталошки број програма: 863  

Не

Центар за драмски метод ИнДрама, Булевар Mихајла Пупина 185/19, Нови Београд, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120

Душица Бојовић, duda.bojovic@gmail.com, 0113192060, 0643955120

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама

Душица Бојовић, дипломирани васпитач, Центар за драмски метод ИнДрама; Душица Малбаша, специјалиста, Центар за драмски метод ИнДрама; Слађана Драшковић, Дипломирани васпитач , Пу „Наша Радост“ Смедерево; Гордана Панчић, мастер, ПУ“Звездара Београд; Тања Ахел, Мастер, ПУ“11.април“

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање теоријских и практичних знања учесника како приче и приповедaње у пројектном планирању обезбеђују комплексна и оригинална решења, да програм васпитно образовног рада са децом буде интегрисан, а процес учења акт открића и истраживања.

Унапређење знања полазника о потенцијалима прича и приповедања у покретању пројекта - прича као удица, мотивација и сидро у упознавању пројектних-проблемских ситуација. Искуствено-емпријски доживљај полазника о тематском истраживању помоћу драмских техника, где исход није унапред одређен него се открива у процесу. Упознавање полазника са страгегијама које подстичу и пружају могућност деци да активно и заједнички партиципирају у планирању и реализацији пројекта кроз анализу и парцијалан приступ идеји. Унапређење способности учесника да критички процењују свој рад и отвореност према новим садржајима и методама. који процесу рада обезбеђују партнерски однос.

Учесници ће теоријски и практично овладати приповедачко-драмским техникама. Стећиће искуства како да препознају богате едукативно-истраживачке драмске моменте у причи као ситуације за учење. Савладаће начине како да дечју социо-драмску игру улога развију у причу за покретање пројекта. Разумеће структуру и динамику приче и функцију парцијалних елемента као инспирације за анализе и трагању за информацијама које богате сазнања. Упознаће се са начинима обликовања приче у акциону драматизацију и преузимање улоге кокреатора у одигравању прича са децом. Овладаће стратегијама подстицања приповедачких способности деце - когнитивно назахтевније функције говора. Примениће драмски израз кроз пројектни приступ, тимски, професионално и са ентузијазмом,.

 • 1. дан
  • Уводна радионица - упознавање
  • Приповедање кроз имитацију 1. фаза
  • Приповедање кроз иновацију 2. фаза
  • Приповедање кроз иновацију 3. фаза
 • 2. дан
  • Моћ приче као пројектне удице - 1. део
  • Моћ приче као пројектне удице - 2. део
  • Моћ приче у прослави пројекта- акциона драматизација - 1. део
  • Моћ приче у прослави пројекта- акциона драматизација - 2. део

30

дана: 2
бодова: 16

4000,00 по учеснику за групу од 30 учесника. У цену су урачунати: Хонорари за ауторе и реализаторе. Порези и доприноси.Материјал за учеснике. Смештај и исхрана за реализаторе. Путни трошкови. Уверења.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Добра вила, Петефи Шандора 153, Нови Сад Душица Бојовић 15 4
2 ПУ ПАНОРАМИЦА, Војводе Степе 363, Београд Душица Бојовић, Гордана Панчић 27 4
3 ПУ Моје чедо, Бежанијска 18, Земун Душица Бојовић, Гордана Панчић 28 4
4 Регионални центар Ужице Душица Бојовић, Гордана Панчић 27 4
5 ПУ Невен, Бајина башта Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 4
6 Дечија кућа Бубамарица, Нови Београд Душица Бојовић, Гордана Панчић 23 4
7 ПУ Пионир, Јагодина, Вука Караџића бб Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 4
8 ПУ Милица Ножица, Ваљево Душица Бојовић, Гордана Панчић 30 4
9 ПУ Пионир, Јагодина, Вука Караџића бб Душица Бојовић, Гордана Панчић 29 4

Укупно учесника: 239 | Просечна оцена: 4