Аутоматско конфигурисање производа применом CAD система

Каталошки број програма: 897  

Не

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, Краљево 36000, office@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 036383380,

Драган Пршић, prsic.d@mfkv.kg.ac.rs, 036383379, 0641566449,

Милан Коларевић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Љубомир Лукић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Владан Грковић, Мастер инжењер машинства, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву;

Милан Коларевић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Љубомир Лукић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Владан Грковић, Мастер инжењер машинства, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Александра Петровић, доктор наука - машинско инжењерство, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву; Мишо Бјелић, доктор техничких наука, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање професионалних компетенција наставника средњих стручних школа у области параметарског и варијантног пројектовања производа, аутоматског конфигурисања производа и примени одговарајућих софтверских решења.

Упознавање наставника са параматерским и варијантним CAD моделирањем. Подизање нивоа знања наставника машинске групе предмета о пројектовању фамилија делова и фамилија склопова. Подизање нивоа знања наставника машинске групе предмета о модуларном пројектовању склопова. Оспособљавање наставника за примену софтвера за параметарско и варијантно пројектовање. Упознавање наставника са аутоматским конфигурисањем производа. Оспособљавање наставника за коришћење постојећих софтверских решења у CAD системима за аутоматско конфигурисање производа.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

1. данУпознавање са програмом обукеОснове параметарског CAD моделирањаВежбање параметарског CAD моделирањаВаријантно пројектовање у CAD системимаВежбање варијантног пројектовања у CAD системуАутоматско конфигурисање производаАутоматско конфигурисање производа - вежбање Провера стечених знања и евалуација обуке

18

дана: 1
бодова: 8

3000 динара са ПДВ-ом. Обухвата: 40% - организатор на име трошкова коришћења опреме и простора и освежења 50% - реализатори 10% - трошкови радног материјала