Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање циљева

Каталошки број програма: 908  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Миланка Булатовић, Дипломирани специјални педагог , Медицинска школа са домом ученика„Сестре Нинковић"; Бојана Савић Богдановић, Диломирани педагог, Медицинска школа са домом ученика„Сестре Нинковић";

Миланка Булатовић, Дипломирани специјални педагог , Медицинска школа са домом ученика„Сестре Нинковић"; Јелена Тодоровић, Дипломирани специјални педагог , Медицинска школа са домом ученика„Сестре Нинковић"; Вера Петровић, Специјалиста наставе здравствене неге, Медицинска школа са домом ученика„Сестре Нинковић"; Бојана Савић Богдановић, Диломирани педагог, Медицинска школа са домом ученика„Сестре Нинковић"; Бојана Поповић, Дипломирани психолог-мастер , Прва техничка школа; Гордана Радојевић-Васиљевић, Дипломирани инжењер електротехнике, Прва техничка школа; Данко Андријанић, Инжењер електротехнике, Прва техничка школа, Крагујевац; Владимир Ерац, Дипломирани инжењер саобраћаја, Политехничка школа Крагујевац;

стручни предмети у средњем стручном образовању

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције наставника практичне наставе за планирање наставе вежби и блока и креирање наставе орјентисане на остваривање исхода датог предмета кроз оспособљавање наставника за праћење напредовања ученика.

Истицање важности примене основних дидктичко–методичких принципа при организацији наставе вежби и блока. Значај и функција планирања и припремања наставе; упознавање са иновативним методама и облицима рада, савременим наставним средстима и училима. Пружање подршке наставницима за осмишљавање и креирање наставе орјентисане на остваривање исхода датог предмета. Осветљавање чињеница у вези са оцењивањем у свакодневној пракси наставника. Упоређивање традиционалних начина праћења напредовања ученика са иновацијама у тој области. Подршка развијању вештина за израду инструмената праћења напредовања ученика у функцији што ефикаснијег формативног оцењивања.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у школи

1. данУводИновације у планирању и нови приступ у изради припреме за часове вежби и блокаИзрада припреме за часПраћење напредовања ученика и оцењивањеИзрада инструмената за праћење напредовања ученикаЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Радоја Домановића 4 Јелена Тодоровић, Вера Петровић, Бојана Савић Богдановић, Гордана Радојевић-Васиљевић, Данко Андријанић 20 3.74
2 Meдицинска школа са домом ученика "Деса Томовић", Дрварска 1, Косовска Митровица Миланка Булатовић, Јелена Тодоровић, Вера Петровић, Бојана Савић Богдановић 25 3.96
3 Meдицинска школа са домом ученика "Деса Томовић", Дрварска 1, Косовска Митровица Миланка Булатовић, Јелена Тодоровић, Вера Петровић, Бојана Савић Богдановић 2 3.93
4 Медицинска школа Нови Пазар, Косанчићева бб, Нови Пазар Миланка Булатовић, Јелена Тодоровић, Вера Петровић, Бојана Савић Богдановић 23 3.73
5 Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић", Радоја Домановића 4, Крагујевац Миланка Булатовић, Јелена Тодоровић, Бојана Савић Богдановић 30 3.94
6 Средња школа "Жикица Дамњановић", Главашева 81, Смедеревска Паланка Миланка Булатовић, Јелена Тодоровић, Вера Петровић, Бојана Савић Богдановић 29 3.77
7 Eкономска школа "Ваљево", Даничићева 1, Ваљево Миланка Булатовић, Јелена Тодоровић, Бојана Савић Богдановић 28 3.97
8 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Јелена Тодоровић, Вера Петровић 29 3.93
9 Медицинска школа, Немањина 148, Ужице Миланка Булатовић, Јелена Тодоровић, Бојана Савић Богдановић 19 3.89

Укупно учесника: 205 | Просечна оцена: 3.87