Претрага програма
Претрагу можете вршити по различитим критеријумима: називу програма, организатору, ауторима, реализаторима и начину одржавања. На пример ако желите све програме из области Информатика а да се при томе одржава путем интернета у поље за претрагу унесите "информатика електронски" . Ако желите програме који се изводе непосредно из области Математика и унапређују компетенције за поучавање и учење (К2) у поље унесите: "математика непосредно К2" .
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1 К2, К3, К23

Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Организатор: Друштво школских библиотекара Србије
Област: библиотекарство
Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Светлана Јакшић, мастер, ОШ "Никола Тесла", Винча, Београд; Ивана Ранковић, , „Деспот Стефан“ и „Доситеј Обрадовић" Крушевац; Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Мирјана Радовановић Пејовић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице; Ана Дуковић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ „Алекса Дејовић“ Сев; Светлана Јакшић, мастер, ОШ "Никола Тесла", Винча, Београд; Ингрид Граорац, дипломирани филолог, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Батајница; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
2 К1, К12, К23

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Организатор: Отворена просветна иницијатива
Област: библиотекарство
Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође; Бранимир Здравковић, Дипломирани инжењер организационих наука, Основна школа „Младост“ Нови Београд; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође; Константин Миладиновић, Дипломирани математичар и информатичар, ОШ ''Браћа Миленковић''; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
3 К23

Компетенције школског библиотекара

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Област: библиотекарство
Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак; Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
4 К2, К5, К23

Не постављај питање да ли волим читање

Организатор: Друштво школских библиотекара Србије
Област: библиотекарство
Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Бојана Лаловић-Милановић, Дипломирани, ОШ Нада Пурић Ваљево,Прота М. Ненадовић Бранковина; Ивана Ранковић, , „Деспот Стефан“ и „Доситеј Обрадовић" Крушевац; Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Бојана Лаловић-Милановић, Дипломирани, ОШ Нада Пурић Ваљево,Прота М. Ненадовић Бранковина; Мирјана Радовановић Пејовић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице; Ана Дуковић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ „Алекса Дејовић“ Сев; Електронски
недеља: 4
бодова: 29
5 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси"

Организатор: Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Област: васпитни рад
Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Лидија Марковић, Дипл. школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде“; Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић"; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6 К4

Одељењски старешина - кључни фактор у образовно-васпитном систему

Организатор: Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама-ЦУКРОУ
Област: васпитни рад
Ана Лазаревић, дипломирани професор, ОШ „Ђуро Стругар“ ,Нови Београд; Милош Бјелановић, Професор физичке културе, Земунска гимназија; Дејан Недић, Мастер економиста, Друга економска школа; Ана Лукић, Дипломирани педагог, ОШ “Мајка Југовића“; Ивана Стјепановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Надежда Петровић“; Марија Талијан, Мастер психолог, Земунска гимназија; Ана Лазаревић, дипломирани професор, ОШ „Ђуро Стругар“ ,Нови Београд; Милош Бјелановић, Професор физичке културе, Земунска гимназија; Дејан Недић, Мастер економиста, Друга економска школа; Ана Лукић, Дипломирани педагог, ОШ “Мајка Југовића“; Ивана Стјепановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ „Надежда Петровић“; Марија Талијан, Мастер психолог, Земунска гимназија; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
7 К2, К3, К4, К23

" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: васпитни рад
Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"; Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
8 К4

"Добра сарадња између родитеља и наставника"

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: васпитни рад
Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"; Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
9 К3

"Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи"

Организатор: Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Област: васпитни рад
Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"; Дивна Димитријевић, дипломирани историчар-професор историје, ОШ " Бановић Страхиња"; Јелена Динић, дипломирани професор српског језика и , ОШ " Бановић Страхиња"; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
10 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Организатор: Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Област: васпитни рад
Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог ( VII степен), Удружење грађана "ТИМ ПСИХОКОД"; Милка Михаиловић, Дипл. школски психолог-педагог (VII ) , Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб; Валентина Ранчић, VII степен, „Hive Group“ d.o.o; Славица Кијевчанин, дипломирани школски психолог педагог, Дечија фондација Песталоци; Марија Кривачиђ, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Лидија Марковић, Дипл. школски психолог-педагог, ЦЗОДО РЈ Дом „Моша Пијаде“; Сузана Станковић-Илић, Дипломирани психолог, ОШ "Васа Пелагић"; Душанка Јовановић, Мастер Гешталт психотерапије, Студио за професионални и лични раст и развој ,,Пс; Непосредно
дана: 3
бодова: 20
11 К2, К4, К5, К6, К7

Подстицање и унапређење тимског начина рада са ученицима

Организатор: ВИСОKОШKОЛСKА УСТАНОВА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Област: васпитни рад
Ivana Jošanov-Vrgović, Doktor nauka, Univerzitet Metropolitan; Ivana Jošanov-Vrgović, Doktor nauka, Univerzitet Metropolitan; Електронски
недеља: 2
бодова: 12
12 К23

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог, ; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Бранка Тишма, дипломирани психолог, ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
13 К3, К14

Адаптација - кључ успешне интеграције

Организатор: Дпм ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"
Област: васпитни рад
Ана Станковић, дипл.соц.радник,психотерапеут у едукац., Дом ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"; Слађана Пријић-Сладић, Дипломирани филолог, Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић"; Ана Станковић, дипл.соц.радник,психотерапеут у едукац., Дом ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"; Слађана Пријић-Сладић, Дипломирани филолог, Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић"; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
14 К4, К5, К15, К23

Алтернатива насиљу

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Јелисавета Вилотић, , ОШ „Дринка Павловић”; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Јелисавета Вилотић, , ОШ „Дринка Павловић”; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ „Филип Филиповић”; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

Организатор: ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Област: васпитни рад
Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Исидора Кораћ, доктор наука – педагошке науке , Висока школа струковних студија за васпитаче; Вероника Катрина-Митровић, магистар психолошких наука, Општа болница, одељење психијатрије, Лозница; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача“, Лозница; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Област: васпитни рад
Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Организатор: Asocijacija DUGA
Област: васпитни рад
Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита; Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита; Електронски
недеља: 2
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Организатор: Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Област: васпитни рад
Биљана Радосављевић, , ; Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Милош Јеж, , ; Фарида Бассиони-Стаменић, Мастер, Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац; Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, ОШ ,,Иво Андрић''; Маринко Петковић, , ШОСО “Милан Петров; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Тања Јовичић, , Средња школа, Крупањ; Бојана Никић Вујић, магистар филолошких наука, ОШ ,,Иво Андрић''; Маринко Петковић, , ШОСО “Милан Петров; Јелена Зељковић, , ОШ „Иван Гундулић” Нови Сад; Тања Јовичић, , Средња школа, Крупањ; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин; Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин; Слађана Станков, -, ЕГШ „ Никола Тесла“ , Зрењанин; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Слободан Малушић, Специјалиста педагогије, /; Слободан Малушић, Специјалиста педагогије, /; Милка Бошков, Професор педагогије, ОШ „Вељко Дугошевић“, Звездара, Београд; Зорица Панић, дипломорани психолог , Десета гимназија „Михајло Пупин“; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Организатор: Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Област: васпитни рад
Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Vossloh Мин Скретнице; Лидија Ристић-Милојевић, Дипломирани психолог, Војска Србије; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог, Vossloh Мин Скретнице; Данијела Милошевић, Докторанд педагогије, мастер педагог, Филозофски факултет Ниш; Марија Милановић, Дипломирани психолог, Енглеско-развојно забавиште „Менссана”; Светлана Петровић, Спец. политиколог-медијација,д. педагог, Техничка школа ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
24 К6, К9, К19

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Организатор: ПР агенција ”Центар Ивес”
Област: васпитни рад
Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд; Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
25 К4, К17, К23

Вештине грађења односа – мост који повезује наставнике, ученике и родитеље

Организатор: ПР агенција ”Центар Ивес”
Област: васпитни рад
Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд; Ивана Мушкиња, Специјалиста психосоцијалног приступа у , ПР агенција Центар Ивес; Душанка Попов, дипломирани психолог, Гимназија Свети Сава, Београд; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
26 К3, К14, К19, К23

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Организатор: Центар за стручно усавршавање
Област: васпитни рад
SUSAN CAROLL KEISTER, Мастер педагогије, Fetzer Institute, Kalamazoo, Michigan, USA ; Борислава Максимовић, -, - ; ВЕСНА ПЕТРОВИЋ УРОШЕВИЋ , седми степен стручне спреме, Градска општина Звездара, Београд; СПОМЕНКА ЋИРИЋ-ЈАНКОВИЋ, седми степен стручне спреме, /; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
27 К3

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Организатор: Центар за популационе политике и одрживи развој
Област: васпитни рад
Станислава Видовић, Магистар психологије, ГИЗ; Драгана Стојановић, Дипломирани филолог , Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев, Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Емила Спасојевић, МА, Повереник за заштиту равноправности ; Милка Василијевић, Комуниколошкиња , Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Станислава Видовић, Магистар психологије, ГИЗ; Драгана Стојановић, Дипломирани филолог , Асоцијација за секусално и репродуктивно здравље ; Александра Сремчев, Правница, Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Емила Спасојевић, МА, Повереник за заштиту равноправности ; Катарина Станић, Дипломирани психолог , Средња школа "Доситеј"; Драгана Ћук Миланков, дипломирани психолог , Центар за алтернативно решавање сукоба ; Милка Василијевић, Комуниколошкиња , Асоцијација за сексуално и репродуктивно здравље ; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево; Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево; Ивана Пецикоза, Дипломирани математичар, Прва основна школа“ Ваљево; Марица Николовски, Професор разредне наставе , Основна школа „ Миле Дубљевић „ Лајковац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
29 К3, К20, К23

Виртуелно није реално

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Хелена Милошевић Момчилов, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Вишњица, Београд; Ненад Прибак, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘ Београд; Хелена Милошевић Момчилов, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘, Вишњица, Београд; Ненад Прибак, Професор, ОШ ‘‘Иван Милутиновић‘‘ Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
30 К4, К17, К23

Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Организатор: Железничка техничка школа
Област: васпитни рад
Милена Ракита, Дипломирани педагог, Железничка техничка школа; Филип Сајић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Железничка техничка школа; Вишња Минчев, Професор енглеског језика и књижевности, Железничка техничка школа; Милена Ракита, Дипломирани педагог, Железничка техничка школа; Филип Сајић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Железничка техничка школа; Вишња Минчев, Професор енглеског језика и књижевности, Железничка техничка школа; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
31 К3, К19, К23

Водич за васпитне изазове у школи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Чачак
Област: васпитни рад
Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32 К3, К14, К17, К23

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Организатор: Пета београдска гимназија
Област: васпитни рад
Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Мира Стојановић, Магистар психологије,мг. психотерапије, Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, Доктор наука из области психотерапије, Универзитетски клинички центар србије; Рајка Тодоровић Пушица, дипломирани педагог, Пета београдска гимназија; Мирјана Зебић, Доктор наука из области психотерапије, Универзитетски клинички центар србије; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Аница Саковић, , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево; Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор; Бранкица Михајловић Илић, , Национална служба за запошљавање; Аница Саковић, , Основна школа „Вук Караџић“ Краљево; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
34 К3, К23

ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Марија Николић, , ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Марија Николић, , ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Организатор: Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Област: васпитни рад
Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Бранка Кресоја, , Група Буди један; Тања Недимовић, Доктор психолошких наука, ВШСС за васпитаче "Михаило Палов" Вршац; Бранка Кресоја, , Група Буди један; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36 К3, К14, К17, К23

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
37 К3, К7, К11

Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Организатор: Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Област: васпитни рад
Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду; Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду; Миланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар"; Јасмина Франолић, 7-1 степен - мастер, Основна школа „Савремена“; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38 К4, К19, К23

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: васпитни рад
Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Драгана Аничић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Катарина Миловановић, Дипломирани учитељ, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Кристина Булатовић, Дипомирани педагог, ОШ „Иван Горан Ковачић“, Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
39 К4

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Татјана Стојановић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Данијела Андрејић Мићовић, мастер психолог, Школа „Руђер Бошковић“; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
40 К3, К23

Да нам школа буде сигурна

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд; Весна Мијатов, , ОШ „Илија Бирчанин“; Наташа Џаковић, , Техничка школа Бор; Снежана Ђорђевић, , ОШ ,,Ђорђе Крстић'', Београд; Весна Мијатов, , ОШ „Илија Бирчанин“; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
42 К3

ДЕВОЈЧИЦА У ТЕБИ МОРА ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ - оснаживање девојчица у правцу максималне реализације личних потенцијала и заустављања могуће дискриминације и насиља над њима

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Ана Бусарац, Мастер психолог, Војномедицинска академија; Маја Матејић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Валентина Гагић, дипломирани историчар, ОШ `Јован Цвијић`, Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
43 К3

Деца и медији - образовне институције као савезник у стварању здравог медијског окружења за децу

Организатор: Пријатељи деце Србије
Област: васпитни рад
Ива Ераковић, Дипломирани новинар и комуниколог, Пријатељи деце Србије; Првослав С. Плавшић, Дипломирани психолог, /; Ива Ераковић, Дипломирани новинар и комуниколог, Пријатељи деце Србије; Јелена Холцер, Дипломирани педагог, Центар за умеће родитељства "Школа за родитеље"; Електронски
недеља: 2
бодова: 12
44 К3

Дигитално (родно засновано) насиље у партнерским везама младих

Организатор: Аутономни женски центар
Област: васпитни рад
Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар; Мирјана Митић, дипломирана социјална радница, АСТРА-Акција против трговине људима; Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар; Јована Маркулић, дипломирана социјална радница, Аутономни женски центар; Весна Роквић, , Музичка школа „Станковић“, Београд; Весна Илић, , Гимназија у Параћину; Јелена Ивковић, мастер, Фондација за младе Обреновца; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Организатор: Центар за образовање и професионални развој
Област: васпитни рад
Александар Тадић, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Владета Милин, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Александар Тадић, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Владета Милин, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Ивана Мрвош, мастер педагог, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Анђела Ђуковић, мастер педагог, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Јелена Јањић, Мастер педагог, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Наташа Николић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Организатор: Центар за образовање Крагујевац
Област: васпитни рад
Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Иван Карадаревић, Професор филозофије-социологије, Друга крагујевачка гимназија; Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета БУ, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац; Анастасија Грујић, Мастер психолог, 3латерал д.о.о. Нови Сад; Јелена Петровић Десница, Дипломирани социолог - мастер, Друга крагујевачка гимназија; Иван Карадаревић, Професор филозофије-социологије, Друга крагујевачка гимназија; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
47 К4

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Александра Гвозденовић, , Хемијско-технолошка школа Крушевац; Зорица Филиповић, , Прва техничка школа Крушевац; Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Александра Гвозденовић, , Хемијско-технолошка школа Крушевац; Зорица Филиповић, , Прва техничка школа Крушевац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Организатор: Образовање плус
Област: васпитни рад
Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; пок. Снежана Борисављевић, Професор енглеског језика, Валдорф педаг, ; Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ; Драгана Милић, Дипломирани васпитач , Предшколска установа "Савски венац" ; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД "Три мачке и две тачке"; Јелена Пантић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ,, Иво Андрић“; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Организатор: Академија васпитачко медицинских струковних студија
Област: васпитни рад
Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Славица Павличевић, магистар, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ; Славица Павличевић, магистар, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50 К4, К15, К20, К23

Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени

Организатор: Креативна педагогија
Област: васпитни рад
Милена Васић, дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Живкица Ђорђевић, Специјализација из школске педагогије, Удружење "Креативна педагогија"; Светлана Спасић, Дипломирани педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Милена Васић, дипломирани педагог, ОШ ''Бата Булић'' Петровац на Млави; Живкица Ђорђевић, Специјализација из школске педагогије, Удружење "Креативна педагогија"; Радиша Ђорђевић, /, Образовни форум; Нада Јелић, Специјалиста-инжењер прехрамбене технол , Пољопривредна школа са домом ученика Пожаревац; Светлана Спасић, Дипломирани педагог, Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац; Јелена Драгојловић , Мастер комуникологије , Издавачка кућа "Креативни центар" Београд ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Тамара Баковић Грче, мастер психолог , Војномедицинска академија; Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52 К3, К5, К11, К23

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Љиљана Игњатовић, VII-1, Дипломирани психолог, ОШ“Душан Јерковић Уча“; Драгана Иванчевић Бумбић, VII-1, дипломирани психолог, Трећа београдска гимназија; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
53 К4

Живе библиотеке у систему образовања и васпитања

Организатор: Asocijacija DUGA
Област: васпитни рад
Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита; Јелена Зулевић, Msr, Психолошка едукација Експлораторијум; Славиша Ковач, , Асоцијација ДУГА; Александар Прица, , Асоцијација ДУГА; Снежана Дамњановић, Магистар, Завод за вредновање квалитета образовања и васпита; Електронски
недеља: 2
бодова: 8
54 К3, К14, К23

Живети различитост у школи – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Организатор: ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Област: васпитни рад
Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Сања Милојевић, Мастер, Средња стручна школа; Електронски
недеља: 3
бодова: 22
55 К3, К14, К17, К23

За једнакост и једнаке шансе

Организатор: Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Област: васпитни рад
Зоран Илић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ ”Светозар Марковић”; Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Демир Мекић, Дипломирани социолог, Београдски центар за људска права; Јелена Вуксановић, мастер, Факултет драмских уметности, Београд; Бранка Бајић Јованов, Мастер драмски и аудиовизуелни уметник, Удружење драмских уметника Србије – УДУС, ПОД Теат; Душан Благојевић, дипломирани филолог за књижевност и српс, Гимназија у Лебану, Медицинска школа у Лесковцу; Демир Мекић, Дипломирани социолог, Београдски центар за људска права; Јелена Вуксановић, мастер, Факултет драмских уметности, Београд; Бранка Бајић Јованов, Мастер драмски и аудиовизуелни уметник, Удружење драмских уметника Србије – УДУС, ПОД Теат; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију; Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Организатор: Друштво учитеља Крушевца
Област: васпитни рад
Виолета Давидовић, Професор разредне наставе, ОШ „Аца Алексић“; Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Братислав Симић, Професор разредне наставе, ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац; Виолета Давидовић, Професор разредне наставе, ОШ „Аца Алексић“; Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Братислав Симић, Професор разредне наставе, ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац; Ана Поповић Милутиновић, професор педагогије, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Драгана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Kатарина Зајић, Дипломирани васпитач, ПУ “Наша радост”, Александровац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Слађана Чабрић, Дипломирани педагог, Министарство за рад, зап., борачка и соц. питања; Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Слађана Чабрић, Дипломирани педагог, Министарство за рад, зап., борачка и соц. питања; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
59 К3

Заједно против насиља

Организатор: Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Област: васпитни рад
Даниела Нећак, , ; Тања Калинић, , ; Даниела Нећак, , ; Ана Лојаничић-Фехер, , ; Милан Стакић, , Центар за стручно усавршавање запослених у образов; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
60 К3

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Организатор: Аутономни женски центар
Област: васпитни рад
Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, мастер, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња; Мирјана Митић, дипломирана социјална радница, АСТРА-Акција против трговине људима; Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, мастер, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња; Биљана Славковић, професорка клавира / психотерапеуткиња, Институт за психодраму, Београд; Јована Маркулић, дипломирана социјална радница, Аутономни женски центар; Непосредно
дана: 2
бодова: 12
61 К3, К5

Знањем до безбедности у саобраћају

Организатор: Удружење професора информатике Србије
Област: васпитни рад
Игор Ивашковић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Саобраћајни факултет универзитета у Беог; Дејан Чупић, Магистар економских наука, Основна школа „Десанка Максимовић“, Ниш, ; Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Александар Поповић, Мастер професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић“ Крушевац; Игор Ивашковић, Дипломирани инжењер саобраћаја, Саобраћајни факултет универзитета у Беог; Дејан Чупић, Магистар економских наука, Основна школа „Десанка Максимовић“, Ниш, ; Електронски
недеља: 4
бодова: 32
62 К3, К23

Знањем против злоупотребе дрога

Организатор: Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Област: васпитни рад
Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Милан Пекић, , Канцеларија за борбу против дрога Владе РС ; Богољуб Лазаревић, , Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Милан Пекић, , Канцеларија за борбу против дрога Владе РС ; Богољуб Лазаревић, , Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
63 К3, К23

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности кроз образовно-васпитни процес

Организатор: Образовање плус
Област: васпитни рад
Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд; Татјана Вишацки, Доктор наука, UNDP; Марија Станојевић, Мастер психолог, ОЦД "Три мачке и две тачке"; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-мастер рачунарства у, ОШ „Скадарлија“; ОШ „Влада Аксентијеви“; Јелена Пантић, Дипломирани професор разредне наставе, ОШ,, Иво Андрић“; Биљана Суботић, Професор разредне наставе, ОШ''Ђура Јакшић'', Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
64 К4

Изградња тима и вештина комуникације

Организатор: ОШ "Горња Варош"
Област: васпитни рад
Илија Мировић, Дипломирани математичар, OШ "Горња Варош"; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Драган Рајачић, Дипломирани филолог, Зрењанинска гимназија; Илија Мировић, Дипломирани математичар, OШ "Горња Варош"; Мирјана Челић, магистар економских наука, Средња школа Светозар Милетић; Драган Рајачић, Дипломирани филолог, Зрењанинска гимназија; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
65 К3

Иновативни приступи у реализацији активности каријерног вођења и саветовања

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, Апсолвент психологије, СтартИТ центар; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
66 К2

Интеркултурално образовање као инструмент за развијање инклузивне и демократске школске заједнице

Организатор: Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
Област: васпитни рад
Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике; Бранка Бешлић, Мастер психолог, Основна школа „Иван Горан Ковачић“ Суботица; Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике; Светлана Медар, мастер, ОШ “Учитељ Таса“, Ниш; Зилха Крлић, Дипломирани учитељ, ОШ,,Стефан Немања“ Нови Пазар; Ивана Бранковић, , ; Драгица Антанасијевић, Мастер учитељ, ОШ“Јосиф Костић“; Драгана Ђурић, Мастер психолог, Национална асоцијација родитеља и наставника Србиј; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Организатор: Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Област: васпитни рад
Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш; Стеван Станојевић, Мастер психолог, мастер педагог, Центар "Психонега" Ниш; Даница Вукић, Мастер психолог / докторанд , Завод за васпитање деце и омладине; Ивана Врачкић, Дипл.спец.педагог, Градска управа Ниш; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
68 К3, К23

Како да наставници, родитељи и ученици заједно раде на стварању квалитетних услова за одрастање и развој

Организатор: Нансен дијалог центар Србија
Област: васпитни рад
Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Бранислава Буквић, Мастер, ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац; Татјана Поповић, Мастер, Студије мира, ФПН Универзитет у Београду; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Бранислава Буквић, Мастер, ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац; Татјана Поповић, Мастер, Студије мира, ФПН Универзитет у Београду; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Mилијана Крстић, Мастер Лидерство у образовању, ОШ „Живомир Савковић“; Јасминка Вуковић, Професор разредне наставе, ОШ „Коста Ђукић“ Младеновац; Mилијана Крстић, Мастер Лидерство у образовању, ОШ „Живомир Савковић“; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70 К3, К23

Како до превенције проблема понашања ученика: од теорије до праксе

Организатор: ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Област: васпитни рад
Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Поповић, Дипломирани специјални педагог, Градски центар за социјални рад Београд; Марија Стојановић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Непосредно
дана: 2
бодова: 12
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Марија Белензада, Мастер, Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
72 К3

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
73 К2

Како развити предузетништво као међупредметну компетенцију

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Драгана Чакаревић, VII/2, мастер, ОШ „Вук Караџић“ Сочаница; Мирко Чакаревић, VII/2, мастер, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Живорад Миленовић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Драган Радовановић, доктор саобраћаја , ОШ „Вук Караџић“ Сочаница; Драгана Чакаревић, VII/2, мастер, ОШ „Вук Караџић“ Сочаница; Мирко Чакаревић, VII/2, мастер, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
74 К4, К20, К23

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Организатор: Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Област: васпитни рад
Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Јасмина Мишић , Проф. раз.наставе, наставник енглеског, ОШ ,,Иво Лола Рибар" Велико Градиште; Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''Десанка Максимовић''; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75 К2, К14, К23

Како управљати вршњачким конфликтима

Организатор: Академија васпитачко медицинских струковних студија
Област: васпитни рад
Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ; Зорица Дуковић, Доктор наука, Академија васпитачкомедицинских струковних студија; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
76 К3, К14

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Организатор: Центар Инвентива
Област: васпитни рад
Марина Остојић, мастер, ; Ирина Кивић, Дипломирани инжењер електротехнике и рач, Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу (ШБ; Слађана Голубовић, мастер, ОШ „Сретен Младеновић Мика“; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
77 К3

Каријерно вођење и саветовање као механизам подршке ученицима из осетљивих друштвених група

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Бојана Јевтовић, Политиколошкиња за међународну политику, Фондација Ана и Владе Дивац ; Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Бојана Јевтовић, Политиколошкиња за међународну политику, Фондација Ана и Владе Дивац ; Зорица Суботић, Дипломирани професор српског језика , Пољопривредна школа Бач; Непосредно
дана: 2
бодова: 14
78 К3, К14, К17, К23

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Организатор: Фондација Темпус
Област: васпитни рад
Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа “Ђука Динић” Лесковац; Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча“, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа “Др Миодраг Лазић“ Ниш; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа “Ђука Динић” Лесковац; Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча“, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа “Др Миодраг Лазић“ Ниш; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Организатор: Фондација Темпус
Област: васпитни рад
Јована Павловић Радовановић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Селена Лазић, Дипломирани мастер социолог, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Горан Богуновић, Дипломирани политиколог за новинарство и, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар; Ведрана Марковић, Дипломирани политиколог, Фондација Темпус; Селена Лазић, Дипломирани мастер социолог, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар; Ведрана Марковић, Дипломирани политиколог, Фондација Темпус; Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Сара Ристић, дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус - Europass центар; Електронски
недеља: 5
бодова: 12
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију; Милена Вићевић, Професор разредне наставе, Регионални центар Ужице; Гордана Савић, ВСС , Ужички центар за људска права и демократију; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
81 К4, К19

Комуникација - кључ успеха

Организатор: Удружење грађана Образовни импулс
Област: васпитни рад
Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа; Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа; Електронски
недеља: 3
бодова: 12
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Организатор: Друштво дефектолога Војводине
Област: васпитни рад
Maринела Шћепановић, мастер, Друштво дефектолога Војводине; Санела Славковић, доктор наука, Медицински факултет Нови Сад; Maринела Шћепановић, мастер, Друштво дефектолога Војводине; Санела Славковић, доктор наука, Медицински факултет Нови Сад; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Организатор: Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Јованка Хрвачевић, дипломирани психолог , Војномедицинска академија; Биљана Михаиловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Јован Ристић“, Београд; Љиљана Игњатовић, VII-1, Дипломирани психолог, ОШ“Душан Јерковић Уча“; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије, Војномедицинска академија; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
84 К4, К17, К23

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Биљана Кондић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад; Данијела Јовановић, Мастер , ОШ ‘’Иво Лола Рибар’’ Нови Сад; Драгана Пелемиш, -, ОШ. „Ђура Јакшић“ Каћ; Биљана Кондић, , ОШ "Ђура Јакшић" Каћ; Душанка Ђокић, Магистар, Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин; Весна Узелац, _______________________, ЕГШ „ Никол Тесла“, Зрењанин; Слађана Станков, -, ЕГШ „ Никола Тесла“ , Зрењанин; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
86 К4, К17

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Организатор: Висока школа за пословну економију и предузетништво
Област: васпитни рад
Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Александра Голубовић-Стојановић, Доктор психологије у организацији, Висока пословна школа струковних студија „Проф. др; Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Зорана Никитовић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Александра Голубовић-Стојановић, Доктор психологије у организацији, Висока пословна школа струковних студија „Проф. др; Маја Цогољевић, Доктор економских наука, Висока школа за пословну економију и предузетништв; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87 К4, К23

Комуникационим компетенцијама до унапређивања квалитета наставе и учења

Организатор: Филозофски факултет
Област: васпитни рад
Марија Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Драгана Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Гордана Ђигић, доктор психолшких наука, Филозофски факултет у Нишу; Марија Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Драгана Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелисавета Тодоровић, Доктор психолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88 К4, К23

Конструктивна комуникација у школи

Организатор: Девета гимназија Михаило Петровић Алас
Област: васпитни рад
Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Дејан Јосиповић, дипломирани географ, Девета гимназија Михаило Петровић Алас; Златинка Бумбић, дипломирани педагог, Девета гимназија "Михаило Петровић Алас"; Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
89 К3, К23

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

Организатор: ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Област: васпитни рад
Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Нешић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Нина Живковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Поповић, Дипломирани специјални педагог, Градски центар за социјални рад Београд; Марија Стојановић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
90 К3

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Организатор: Београдска отворена школа
Област: васпитни рад
Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, Апсолвент психологије, СтартИТ центар; Александра Ђуровић, Дипломирани психолог-мастер, Београдска отворена школа; Марина Лукић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Марија Милосављевић, Дипломирани андрагог , Београдска отворена школа; Јелена Манић Радоичић, Дипломирани филозоф - мастер, Београдска отворена школа; Тамара Станојевић, Апсолвент психологије, СтартИТ центар; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Организатор: Савез учитеља Републике Србије
Област: васпитни рад
Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево; Светлана Дражовић, Дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; Далиборка Поповић, Доктор педагошких наука, Универзитет у Приштини -Учитељски факултет; Соња Јаћовић, Мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево; Весна Минић, Доктор педагошких наука, Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92 К4, К15, К20, К23

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Организатор: Педагошко друштво Србије
Област: васпитни рад
Биљана Радосављевић, , ; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Биљана Радосављевић, , ; Гордана Чукурановић, Дипломирани педагог, МПНТР, Школска управа Београд; Марија Крнета , Мастер, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Зора Дешић, Дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
93 К3, К18, К23

Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево; Милева Мојић, Дипломирани педагог, „Прва основна школа“ Ваљево; Ана Ракић, Мастер психолог, ОШ „Андра Савчић“ Ваљево; Ивана Пецикоза, Дипломирани математичар, Прва основна школа“ Ваљево; Марица Николовски, Професор разредне наставе , Основна школа „ Миле Дубљевић „ Лајковац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94 К3, К14, К23

КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал

Организатор: Дом ученика средњих школа Књажевац
Област: васпитни рад
Јасминка Раденковић, Основне академске,Филозофски факулнатет, Дом ученика средњих школа Књажевац; Јелена Раденковић, The Johns Hopkins, Seven Bridges Genomics, Београд; Јасминка Раденковић, Основне академске,Филозофски факулнатет, Дом ученика средњих школа Књажевац; Горан Аранђеловић, Дипломирани педагог, Дом ученика средњих школа Књажевац; Наташа Аранђеловић, Дипломирани филолог, Техничка школа, Књажевац; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Организатор: Klett друштво за развој образовања
Област: васпитни рад
Марина Остојић, мастер, ; Живка Комленац, , Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид; Марина Остојић, мастер, ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
96 К2, К23

Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Организатор: Центар за стручно усавршавање Крушевац
Област: васпитни рад
Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Слађана Дамњановић, Професор српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Биљана Пршић, Дипл. филолог за енглески језик и књиж., Гимназија, Крушевац; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Слађана Дамњановић, Професор српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Биљана Пршић, Дипл. филолог за енглески језик и књиж., Гимназија, Крушевац; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97 К3, К17, К23

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењских старешина: шта, како и зашто?

Организатор: Друштво учитеља Београда
Област: васпитни рад
Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Душанка Јерковић, Мастер психологије, ПУ „Раковица“; Драгана Спасојевић, Мастер педагог, /; Весна Радонић, Дипломирани педагог - мастер, ОШ“Краљ Петар Први“; Јелена Удовичић, Мастер учитељ, ; Бојана Милутиновић, Дипломирани педагог-мастер рачунарства у, ОШ „Скадарлија“; ОШ „Влада Аксентијеви“; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
98 К3

Механизми управљања стресом у процесу учења

Организатор: Oсновна школа Бранислав Нушић
Област: васпитни рад
Маријана Стефановић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Верица Арула, Професор српског језика и књижевности, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Маријана Стефановић, Дипломирани школски психолог-педагог, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић“, Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
99 К4

Ми и они други

Организатор: Група 484
Област: васпитни рад
Младена Прелић, доктор наука, Етнографски институт САНУ, Београд; Радина Вучетић , историчар , Филозофски факултет ; Смиљка Блажин, дипломирани професор књижевности , Група 484 ; Загорка Аксентијевић Блажин, дипломирани професор филозофије , Група 484 ; Ружица Марјановић, дипл. проф. српског језика и књижевности, Ужичка гимназија ; Јасминка Петровић, професор шпанског језика и књижевности , Рекламна агенција ; Ивана Богићевић Леко, дипломирани позоришни и радио редитељ, Група 484; Дејан Илић, доктор наука , Издавачка кућа „Фабрика књига“ ; Драган Протић, дипломирани архитекта, Мултимедијална група "Шкарт" ; Тамара Цветковић, дипломирани професор књижевности, Група 484; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
100 К3, К22

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Организатор: Удружење грађана Образовни импулс
Област: васпитни рад
Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа; Јелена Бранков-Черевицки, Дипломирана правница, Општина Бечеј; Бранислава Ивковић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бечеј; Марјана Влајнић, Дипломирани педагог, Основна школа "Коста Стаменковић" Српски Милетић; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Андреа Галго Ференци, мастер, Економско трговинска школа; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Весна Секелшек, ____________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Милан Бојанић, _________________, Школска управа Зрењанин; Јована Милићев Радишић, ___________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Весна Секелшек, ____________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Милан Бојанић, _________________, Школска управа Зрењанин; Јована Милићев Радишић, ___________________, Основна школа „Ђура Јакшић“ у Зрењанину; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
102 К4, К16, К23

Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка; Златица Јовић, Дипломирани психолог, МПНТР, ШУ Нови Сад; Биљана Радовић, дипломирани психолог, Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка; Маја Петаков Вуцеља, магистар, ОШ „Жарко Зрењанин“, Нови Сад; Светлана Стојшин, дипломирани психолог, Основна школа „Иван Гундулић“ Нови Сад; Златица Јовић, Дипломирани психолог, МПНТР, ШУ Нови Сад; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103 К2, К13, К23

На путу ка интеркултуралној заједници - отвори ум и сруши баријере!

Организатор: Филозофски факултет
Област: васпитни рад
Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Марија Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Драгана Јовановић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Бисера Јевтић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Невена Јевтић Трифуновић, доктор филолошких наука, Акад. васпитачко-медицинских струковних студија КШ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104 К3, К14, К19, К23

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Организатор: Удружење Креативни учитељи
Област: васпитни рад
Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" ; Весна Петровић, Професор разредне наставе, ОШ „Вук Караџић" Рипањ; Невена Лукић, Професор разредне наставе, ОШ "Ђуро Стругар" Београд; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ "Јован Цвијић" Дебрц; Стефан Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Никола Тесла" Винча; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ "Бановић Страхиња" ; Слађана Обрадивић, Професор разредне наставе, ОШ "Сава Шумановић“ Земун; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
105 К3, К20, К23

Напредовање ученика - резултат тимског рада

Организатор: Удружење Едупроф
Област: васпитни рад
Бранка Анђеловић, , OШ "Соња Маринковић"; Виолета Врцељ Одри, , ПУ "Наша радост", Суботица; Бранка Анђеловић, , OШ "Соња Маринковић"; Виолета Врцељ Одри, , ПУ "Наша радост", Суботица; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
106 К3, К4

Насиље и злостављање деце путем интернета

Организатор: "Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих
Област: васпитни рад
Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања код млад; Ивана Шобић, инжењер, ПУ Чаробњак ; Биљана Кикић Грујић, правник, Центар за превенцију девијантног понашања код млад; Драгана Ћорић, доцент, Правни факултет Универзитета у Новом Саду; Ивана Шобић, инжењер, ПУ Чаробњак ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
107 К3, К5, К17

Насиље у школи: примети и пријави

Организатор: ОШ Бранко Пешић
Област: васпитни рад
Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"; Марија Нијемчевић Поповски, Мастер радног и социјалног права, Фондација СОС Дечија села Србија; Никола Танасковић, Дипломирани психолог, Мрежа психосоцијалних иновација; Дарко Станојковић, Професор разредне наставе/Мастер, ОШ "Бранко Пешић"; Ненад Ћирић, Дипломирани математичар, ОШ"Бранко Пешић"; Љиљана Пањковић, Дипл. филолог, специјалиста методике , ОШ "Бранко Пешић"; Драган Филиповић, дипл. инж. шумарства за пејзажну архитек, Школска управа Београд; Ивана Ценерић, мастер, Центар за образовне политике; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108 К3, К14, К17, К23

Наставник као креатор климе у одељењу

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Област: васпитни рад
Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања; Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Душица Малинић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања; Миља Вујачић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
109 К2, К4, К19, К23

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Организатор: Центар за стручно усавршавање Шабац
Област: васпитни рад
Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија ; Данијела Обрадовић, магистар, ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево; Мира Јовановић, Доктор педагошких наука , Академија струковних студија Шабац, Одсек студија ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
110 К3

Наставник-саветник

Организатор: Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Област: васпитни рад
Младен Стевановић, Професор српског језика и књижевности, ОШ Краљ Петар Први; Александра Живковић, Мастер професор српског језика и књижевн, ОШ Краљ Петар Први; Ана Живановић, Мастер професор географије, ОШ Краљ Петар Први, Београд; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111 К3, К5, К19

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Организатор: Удружење професора информатике Србије
Област: васпитни рад
Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Јовица Стаменковић, дипл. инж. електротехнике , Техничка школа, Власотинце; Електронски
недеља: 4
бодова: 32
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Организатор: ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Област: васпитни рад
Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Зорица Трикић, Магистарка, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, Пољопривредно-хемијскашкола ,,ДрЂорђеРадић,, Краље; Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Зорица Трикић, Магистарка, Међународна Корак по Корак асоцијација (ИССА); Александра Калезић Вигњевић, Дипломирани педагог и рангу МА, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Наташа Дражић, МА педагог, Предшколска установа „Јаре и Маре“; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Тања Спасовић, , ПУ “Моје детињство“, Чачак; Соња Стаменовић, Професор физичке културе, Градска општина Звездара; Демир Мекић, Дипломирани социолог, Београдски центар за људска права; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Сања Милојевић, Мастер, Средња стручна школа; Марија Себић, , Дом ученика средњих школа; Непосредно
дана: 3
бодова: 24
113 К2, К3, К7

Образовање за медије и путем медија: значај и улога медија у савременој школи

Организатор: Филозофски факултет у Косовској Митровици
Област: васпитни рад
Игор Ђурић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Игор Ђурић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Звездан Арсић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Александра Костић Тмушић, доктор филолошких наука, Филозофски факултет у Косовској Митровици; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
114 К3, К23

Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Оливера Амиџић, дипломирани педагог,мастер педагогије, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115 К3, К23

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Организатор: Друштво учитеља Новог Сада
Област: васпитни рад
Јелена Срдановић Мараш, др сц, Ординација Круг; Оља Дукић, др сц, Ординација Круг; Јелена Срдановић Мараш, др сц, Ординација Круг; Оља Дукић, др сц, Ординација Круг; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
116 К2, К23

Обука наставника и стручних сарадника за рад са одраслим полазницима

Организатор: Центар за професионални развој и пренос знања
Област: васпитни рад
Александра Јовановић Ђукић, Дипломирани психолог, Медицинска школа, Ужице; Биљана Давидовски, мастер, Учитељски факултет Ужице; Мирјана Јањушевић, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет Београд, смер андрагогија; Мирјана Јањушевић, Дипломирани андрагог, Филозофски факултет Београд, смер андрагогија; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
117 К4

Од хаотичне до хармоничне учионице

Организатор: Центар за лични раст и развој Еуринома
Област: васпитни рад
Небојша Ратковић, Мастер, Викимедија Србије/Психолошко саветовалиште Убунту; Љиљана Ковачевић, дипл. политиколог за међународне oдносе, Центар за лични раст и развој Еуринома; Небојша Ратковић, Мастер, Викимедија Србије/Психолошко саветовалиште Убунту; Љиљана Ковачевић, дипл. политиколог за међународне oдносе, Центар за лични раст и развој Еуринома; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
118 К3, К19, К23

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

Организатор: ОШ Гаврило Принцип
Област: васпитни рад
Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип''; Светлана Марковић, , ОШ ''Гаврило Принцип''; Маја Митраковић, , ОШ ''Гаврило Принцип''; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
119 К4

Онлајн час одељењског старешине

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље; Ленче Радосављевић, , Медицинска школа Зајечар; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Предраг Радосављевић, , Средња школа “Никола тесла” Бољевац; Вера Исаиловић, , ОШ “Стеван Чоловић” Ариље; Ленче Радосављевић, , Медицинска школа Зајечар; Весна Тутуновић, , ОШ „Иво Андрић“ Београд; Предраг Радосављевић, , Средња школа “Никола тесла” Бољевац; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
120 К4, К23

Оснаживање наставника и стручних сарадника за решавање педагошких ситуација

Организатор: ОШ "Академик Миленко Шушић"
Област: васпитни рад
Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“; Марина Павловић, дипломирани психолог, ОШ „Танаско Рајић“; Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности, ОШ „Танаско Рајић“; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Ранка Хрваћанин, , Школа за дизајн, Београд; Катерина Страк, , Машинско-електротехничка школа, Бор; Милена Андријевић, , ОШ ”Станоје Миљковић”; Ранка Хрваћанин, , Школа за дизајн, Београд; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

Организатор: ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Област: васпитни рад
Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"; Слађана Миленковић, доктор књижевних наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Маријана Ристић, Дипломирани професор разредне наставе, Предшколска установа „Пчелица“, Сремска Митровица; Мирјана Николић, Доктор психолошких наука, ВШССВПИ Сирмијум, Сремска Митровица; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача“, Лозница; Дарко Дражић, Дипломирани инжењер информационих систем, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Организатор: Центар за стручно усавршавање
Област: васпитни рад
Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књ, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Младен Јовановић, Дипл проф. техн. образ., Дипл. маш. инж., Основна школа „Мирослав Антић“, Ниш; Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књ, Прва нишка гимназија ''Стеван Сремац''; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Организатор: Образовно креативни центар
Област: васпитни рад
Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Бранкица Ристић, , Саветовалиште „Ансибле“; Невенка Јовановић, дипломирани психолог и РЕ&КБТ психотерап, Четврта гимназија у Београду; Електронски
недеља: 2
бодова: 16
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Организатор: Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Област: васпитни рад
Весна Јањевић Поповић, дипломирани школски психолог, ош Коста Вујић; Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Милена Опарница, Дипломирани психолог, психотерапеут, Центар за едукацију „Свет раста“ ; Весна Јањевић Поповић, дипломирани школски психолог, ош Коста Вујић; Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“; Јелица Марковић, дипломирани психолог, Основна школа „Ћирило и Методије“; Милена Опарница, Дипломирани психолог, психотерапеут, Центар за едукацију „Свет раста“ ; Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Организатор: Удружење Центар за психолошку едукацију
Област: васпитни рад
Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Марина Надејин Симић, дипломирани школски психолог-педагог, Четврта гимназија у Београду; Невена Ловринчевић, мастер психолог, ВМЦ Карабурма; Љиљана Игњатовић, VII-1, Дипломирани психолог, ОШ“Душан Јерковић Уча“; Ружица Петровић Гашевић, VII-1, дипломирани психолог, Геодетска техничка школа; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, Ужички центар за права детета; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, Пољопривредно-хемијскашкола ,,ДрЂорђеРадић,, Краље; Непосредно
дана: 2
бодова: 12
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Организатор: Основна школа "Краљ Петар I"
Област: васпитни рад
Марина Стојановић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Роберт Џунић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Марина Стојановић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Роберт Џунић, , Основна школа „Краљ Петар I“, Ниш; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
130 К3, К23

ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА ФИЛМОМ И ФИЛМСКОМ АНИМАЦИЈОМ

Организатор: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Област: васпитни рад
Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик; Драгана Живковић Скокић, Професор, ОШ,,Радица Ранковић'' Лозовик; Вито Петровић, , ОШ „Радица Ранковић“ Лозовик; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
131 К2, К3

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Организатор: Ужички центар за права детета
Област: васпитни рад
Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Јелена Жунић Цицварић, магистар дидактичко-методичких наука, Ужички центар за права детета; Радован Цицварић, мастер права детета, Ужички центар за права детета; Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог, Ужички центар за права детета; Александра Јованкин Алексић, дипломирани педагог, Пољопривредно-хемијскашкола ,,ДрЂорђеРадић,, Краље; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
132 К3, К23

Превенција дискриминације кроз форум театар

Организатор: ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Област: васпитни рад
Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Бранислава Поповић-Ћитић, Доктор дефектолошких наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Поповић, Дипломирани специјални педагог, Градски центар за социјални рад Београд; Милица Ковачевић, Доктор правних наука , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Марија Стојановић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Марина Ковачевић Лепојевић, Доктор дефектолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд; Лидија Буквић Бранковић, Мастер дефектолог, ЦЕПОРА –Центар за позитиван развој деце и омладин; Ана Параушић , Мастер менаџер безбедности, Институт за криминолошка и социолошка истраживања ; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Организатор: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Област: васпитни рад
Милкица Момчилов, Дипломирани социолог, Центар за социјални рад Кикинда; Александра Чолић, ____________________, Центар за социјални рад Кикинда; Милкица Момчилов, Дипломирани социолог, Центар за социјални рад Кикинда; Александра Чолић, ____________________, Центар за социјални рад Кикинда; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
134 К3, К7, К11

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Организатор: Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Област: васпитни рад
Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду; Александар Кузмановић, дипломирани психолог, Средња занатска школа у Београду; Владимир Лелићанин, предавач, SAE Institute; Непосредно
дана: 1
бодова: 8
135 К3

Превенција ХИВ/ сиде, алкохолизма, патолошког коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета и насиља

Организатор: Човекољубље, До