Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
883

Особености ефикасних дидактичких интервенција с циљем развоја компетенцијa ученика италијанског као страног језика

Непосредно
18.07.2020. у 09:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 2
бодова: 12