Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
20.01.2020. у 10:00 Власотинце, ПУ "Милка Диманић" ул. 12 бригаде 34. дана: 1
бодова: 8
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Непосредно
22.01.2020. у 09:00 Музичка школа "Петар Стојановић" УБ, Краља Петра 13. дана: 1
бодова: 8
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
23.01.2020. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
321

МУЛТИМЕДИЈА КАО ПОКРЕТАЧ АКТИВНОГ УЧЕЊА

Електронски
23.01.2020. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
23.01.2020. у 09:00 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
23.01.2020. у 10:00 Радоиња, ОШ "Гојко Друловић" дана: 1
бодова: 8
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

Непосредно
24.01.2020. у 13:00 Пу ''Бамби'', Дунавска 8 , Бачка Топола дана: 3
бодова: 22
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
24.01.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа Ужице, Ужичке републике 116, Ужице дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.01.2020. у 12:00 Средња школа "Драгачево", Гуча дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
24.01.2020. у 10:00 Хотел, Life Designe,Балканска 18, Београд дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
24.01.2020. у 10:00 ОШ "Митрополит Михаило", Митрополита Михаила 5, Сокобања дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
24.01.2020. у 09:00 ОШ "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1, Инђија дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Туристичко-угоститељска школа - Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
691

„Кофер сенки” Радно игровно средство у функцији стваралаштва у васпитно-образовном процесу

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ПУ "Дечји дани"; Господар Јевремова 18, Београд дана: 3
бодова: 20
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
373

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
373

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
373

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
373

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ Никола Тесла дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ПУ '' Пчелица'' Апатин дана: 1
бодова: 8
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ПУ „Слава Ковић“ Ул. Јанка Веселиновића 3 , Богатић дана: 2
бодова: 16
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 "Школа за дизајн тектила и коже" Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, ул. Горанска б.б. дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Милан Илић Чича" Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Балетска школа "Димитрије Парлић", Панчево, Жарка Зрењанина 25 дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ПУ "Дечија радост" Ириг дана: 1
бодова: 8
790

Иновативни експерименти у настави физике

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Осма београдска гимназија, Грчића Миленка 71, 11050 Вождовац дана: 1
бодова: 8
722

Организовање подршке за празвијање талената деце предшколског узраста

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Vršac , predškolska ustanova Čarolije, Dudje Jakšića 3 дана: 2
бодова: 16
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Угоститељско-туристичка школа Чајетина, Сердара Мићића 5, Чајетина дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
43

Насиље у школи – примети и пријави

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 OШ"Бранко Пешић", Земун дана: 2
бодова: 16
382

Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 OŠ Ljuba Nenadović, Ace Joksimovića 25, Beograd дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Основна школа "Бранко Радичевић", Велика Моштаница, Београд дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Димитрије Туцовић", Доситејева 5, Краљево дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Предшколска установа``Врачар``, Вртић ``Бисер`` улица Светозара Марковића 14-16 дана: 2
бодова: 16
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 "Петар Пан", Трг хероја 21, Смедеревска Паланка дана: 2
бодова: 16
536

Планирање, припремање и реализација тематске наставе

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ " Антон Скала", Петра Чајковског 2а, Београд дана: 1
бодова: 8
135

Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Милан Ракић", Војвођанска 62, Београд дана: 2
бодова: 16
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 OШ "Милан Ракић", Бабин Мост, Обилић дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Предшколска установа "Авиончић", Крагујевац дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Јордан Ђукановић" Косјерић дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Митрополита Михајла" дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
25.01.2020. у 12:00 Угоститељско-туристичка школа - Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
403

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Свети Сава", Баре дана: 1
бодова: 8
40

Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 OШ "Синиша Јанић", 11. септембра, Власотинце дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ПУ „Бошко Буха“, Душана Јерковића 17а, Инђија дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 OŠ "Olga Milošević", Francuska 4, Smederevska Palanka дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ОШ "Васа Стајић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", вртић: "Гуливер", Бате Бркића 1а, Нови Сад дана: 2
бодова: 12
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Милоје Павловић" дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Основна школа ''Јуниор'', Симе Милутиновића Сарајлије 32, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Београд, ОШ ,,Ђорђе Крстић" дана: 1
бодова: 8
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Београд, ОШ ,,Ђорђе Крстић" дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ,,Ђорђе Крстић'', ул. Живка Настића Бабе12, Жарково, Београд дана: 1
бодова: 8
963

Учитељи у свету линија, боја и облика

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
240

Моје здравље – моја одлука

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
828

Комплексна метода у настави почетног читања и писања

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
277

Сазнај, запамти и оживи, будућност задиви – народна традиција у пракси

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
970

Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
596

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
972

МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
375

Кад је лака геометрија и мерење прија

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
1002

Стони тенис у млађим разредима основне школе

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
515

Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
351

Математика у малом…

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Панчево, ОШ "Бранко Радичевић", Владимира Жестића 21 дана: 1
бодова: 8
268

Иновативне методе у настави Грађанског васпитања

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 ОШ „Ђорђе Крстић“ Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
25.01.2020. у 08:30 ОШ "Здравко Гложански", Доситејева 4, Бечеј дана: 1
бодова: 8
151

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 OШ,, Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
389

„Сингапурска математика – од проблема до решења„

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Београд, ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12 дана: 1
бодова: 8
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Непосредно
25.01.2020. у 09:00 Предшколска установа ,,Полетарац" ул.Владимира Хурбана 13, Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
25.01.2020. у 10:00 Гимназија ''Стеван Јаковљевић'', Власотинце, Михајла Михајловића бб дана: 1
бодова: 8
374

Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији

Непосредно
26.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
374

Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији

Непосредно
26.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
374

Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији

Непосредно
26.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
374

Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији

Непосредно
26.01.2020. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Војводе Степе бр. 305, Београд дана: 1
бодова: 8
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
26.01.2020. у 10:00 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац дана: 1
бодова: 8
40

Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља

Непосредно
26.01.2020. у 10:00 ОШ "Синиша Јанић", Михајла Михајловића 1, Власотинце дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
26.01.2020. у 09:00 ОШ "Милан Ракић", Бабин Мост, Обилић дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
26.01.2020. у 08:00 Кулпин, ОШ "Јанк Амос Коменски" дана: 1
бодова: 8
296

Нова е-школа

Електронски
27.01.2020. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
305

Школа будућности: Креативне лекције

Електронски
27.01.2020. у 11:00 недеља: 4
бодова: 22
402

Употреба лутке у раду са децом

Непосредно
28.01.2020. у 10:00 ОШ ''Ђорђе Крстић'', Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
256

Слика тела и промене у пубертету – подршка деци за здраво одрастање

Непосредно
29.01.2020. у 08:30 Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
30.01.2020. у 10:00 Хотел Life design - Београд дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
31.01.2020. у 09:00 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд дана: 1
бодова: 8
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
31.01.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Сомбор, Венац Радомира Путника 30 дана: 3
бодова: 24
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
31.01.2020. у 09:00 ОШ „Рада Шубакић“, Гружа дана: 1
бодова: 8
244

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Непосредно
31.01.2020. у 09:00 Еколошки центар "Радуловачки", Митрополита Стратимировића 5, Сремски Карловци дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
31.01.2020. у 10:00 ОШ ,,Милан Ракић" Ул.Кнеза Грбовића, Мионица дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
31.01.2020. у 11:00 ОШ " Ђура Јакшић" Зрењанин дана: 2
бодова: 16
395

Искористи час

Непосредно
31.01.2020. у 12:00 ОШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 10, Јабука дана: 1
бодова: 8
534

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ПРЕМА ИНОВАТИВНИМ МОДЕЛИМА

Непосредно
01.02.2020. у 08:00 Православна Епархија Крушевачка (у Центру за стручно усавршавање у Крушевцу, Ул. Балканска бр. 63, V спрат бр. дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Гимназија "Вељко Петровић", Сомбор дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Предшколска установа " Сунцокрети", Светог Саве 74, Владимирци дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Стара Пазова, ПУ "Полетарац", Владимира Хурбана 13 дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ ''Стојан Живковић Столе'' , Трњане дана: 1
бодова: 8
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 ОМШ "Невена Поповић", Булевар револуције 19, Гроцка, Београд дана: 3
бодова: 24
957

Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Pančevo, MŠ Jovan Bandur дана: 2
бодова: 16
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 CSU Kikinda, Nemanjina 23 дана: 1
бодова: 8
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ Јован Јовановић Змај-Свилајнац дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Огледна основна школа "Владислав Рибникар" дана: 2
бодова: 16
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ ''Вук Караџић'' ул Омладинска 11 , Витошевац дана: 2
бодова: 16
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Основна школа "Радојка Лакић" Београд, ул. Александра Костића 1-7 дана: 2
бодова: 16
722

Организовање подршке за празвијање талената деце предшколског узраста

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Vršac , predškolska ustanova Čarolije, Dudje Jakšića 3 дана: 2
бодова: 16
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ПУ „Пчелица” Вртић „Бамби” Булевар Немањића бб Ниш дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Ћуприја, Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб дана: 2
бодова: 16
57

Подршка детету/ученику у кризним ситуацијама

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Дом ученика средњих школа "Бранково коло", Нови Сад, Епископа Висариона 3 дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Средња школа "17. септембар", Вука Караџића 19, Лајковац дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ПУ Беби палас Анђела, Брегалничка 7, Београд дана: 2
бодова: 16
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Основна школа "Јован Цвијић", Сирча, Краљево дана: 1
бодова: 8
860

Вредновање и евалуација у настави страних језика

Непосредно
01.02.2020. у 09:30 ОШ "Јован Јовановић Змај", Панчево дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Музичка школа Вршац дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Škola za osnovno i srednje obrazovanje ,,Ivo Lola Ribar'' Kraljevo дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Предшколска установа "Наша радост", Суботица дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Основна школа ''Др Јован Цвијић'', Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
544

Практична примена вештина и метода учења у школама

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
549

ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ – УНАПРЕДИ НАСТАВУ

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Херој Иван Мукер" Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Олга Петров Радишић“ Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
53

Одељенски старешина у савременој школи

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Техничка школа - Власотинце дана: 2
бодова: 16
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Техничка школа - Власотинце дана: 2
бодова: 16
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Гимназија, Цара Душана 78, Лебане дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
01.02.2020. у 09:30 PU Zrenjanin дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Хемијско медицинска школа, Вршац дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Гимназија "Патријарх Павле" Београд дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
02.02.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
922

Органска пољопривреда у настави – организација практичних вежби и практичних задатака

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 Пожаревац дана: 2
бодова: 16
813

Пут до успеха на географској олимпијди

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ВРАЊЕ, дана: 2
бодова: 16
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ Јован Јовановић Змај-Свилајнац дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Милорад Мића Марковић, Мала Иванча, Сопот дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
03.02.2020. у 08:00 ОШ "Слободан Пенезић Крцун", Бановски пут 2, Јунковац дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ ''Војислав Илић Млађи'' , Данила Прице 108 , Хум дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 3
бодова: 24
619

Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Четврта гимназија, Београд дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 VI београдска гимназија дана: 3
бодова: 24
934

Управљање и програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Политехника - школа за нове технологије дана: 3
бодова: 24
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
03.02.2020. у 11:00 OШ "Вук Караџић", Кнеза Милоша 96, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Средња школа Коцељева дана: 1
бодова: 8
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Пожаревац дана: 2
бодова: 16
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Пожаревац дана: 2
бодова: 16
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Пољоприврена школа ,,Соња Маринковић,, ПОЖАРЕВАЦ дана: 2
бодова: 16
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Прва основна школа - Ваљево дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Основна школа "Боро Лазић", Младеновац дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
03.02.2020. у 12:00 ОШ "14. октобар" Барич дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ "14. октобар" Барич дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Христо Ботев", Димитровград дана: 1
бодова: 8
632

Креирање и модерација обука

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
592

Употреба онлајн игара у настави

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
636

Настава у облаку

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
784

Дигитални атлас

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Средња школа Коцељева дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Основна школа "Живомир Савковић", Ковачевац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
04.02.2020. у 08:00 ОШ "Вељко Дугошевић", Милана Ракића 41, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
04.02.2020. у 08:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", 7. октобра 219, Степојевац дана: 3
бодова: 24
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Svilajnac, Aleja palih boraca 6 дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ "Јелена Ћетковић", Врањска 26, Београд дана: 1
бодова: 8
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Балетска школа "Лујо Давичо",Кнез Милетина 8,Београд дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ЕТШ "Раде Кончар" дана: 1
бодова: 8
576

Студија случаја у иновативном наставном процесу

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Гимназија "Таковски устанак", Милоша Великог 11, Горњи Милановац дана: 2
бодова: 16
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 Економска школа - Крагујевац