Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Непосредно
21.11.2019. у 09:30 Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Гагаринова 1, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
22.11.2019. у 12:00 ОШ "Милија Ракић", Церовац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
22.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
22.11.2019. у 13:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
22.11.2019. у 10:00 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије дана: 2
бодова: 16
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
22.11.2019. у 08:00 Музичка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш дана: 3
бодова: 20
921

Организација наставе у наставној бази

Непосредно
22.11.2019. у 13:00 Средња школа "Прокоповић", Девете бригаде број 6, Ниш дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
22.11.2019. у 12:00 ОШ "Томаш Гариг Масарик" Јаношик дана: 2
бодова: 16
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
22.11.2019. у 13:00 ОШ "Млада поколења", Ковачица дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
22.11.2019. у 10:00 ТШ "Бошко Крстић", Бојник дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
22.11.2019. у 09:00 OШ "Раде Драинац" дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац дана: 3
бодова: 24
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 дана: 1
бодова: 8
856

Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Непосредно
23.11.2019. у 09:15 Карловачка гимназија, Трг Б. Радичевића 2, Сремски Карловци дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Пу"Звездара"Београд дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Средња техничка школа СОМБОР дана: 3
бодова: 24
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Предраг Кожић", Дубовац, Ковин дана: 1
бодова: 8
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 2
бодова: 16
802

Хидробиолошки практикум

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића бр. 2, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Стефан Немања" , Косовке девојке бб дана: 2
бодова: 16
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Радоје Домановић", ул.Генерала Милојка Лешјанина 49 а дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.11.2019. у 08:00 ОШ "Ђура Јакшић", Канарево брдо 2, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.11.2019. у 08:00 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића-вељка 45, Београд дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац дана: 1
бодова: 8
435

Драмске игре у настави

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246, Београд дана: 2
бодова: 16
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
924

Развој предузетничке идеје - како препознати идеју и урадити бизнис план

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Удружење за подршку и развој предузетништва код младих. Прегревица 15 Земун дана: 2
бодова: 16
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Јово Курсула", Доситејева 136, Краљево дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Ош "Јован Стерија Поповић" Велика Греда дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ Вук Караџић-Кнић дана: 1
бодова: 8
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Лесковац дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 16
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Непосредно
23.11.2019. у 10:30 ЦСУ Чачак, Цара Душана 29. Чачак дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2019. у 12:00 ОШ "Хајдук Вељко", Трг Слободе 8 , Штублик, дана: 2
бодова: 16
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Основна школа "Коста Стаменковић" Лесковац дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ПУ '' Олга Јовичић Рита'' Краљево дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Обреновац, Гимназија, Милоша Обреновића 90 дана: 2
бодова: 16
909

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Tehnčka škola "Pavle Savić", Novi Sad дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Основна школа ''Моша Пијаде'', Вука Караџића 4, Бачко Ново Село дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Драган Лукић", Неде Спасојевића 6, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Кнез Сима Мрковић", Светосавска 77, Барајево дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2019. у 12:00 Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 17 500 Врање дана: 2
бодова: 16
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ Милица Ножица, вртић Видра, Сувоборска бб, Ваљево дана: 1
бодова: 8
771

Породица и вртић – сарадња са породицом

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ''Бамби''- Бор, Моше Пијаде 66 дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Предшколска установа ,,Невен", Доктор Јове Алексића 12, Центар за образовање и развој Мионица дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић", Вука Караџића 1, Брестовац дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ПУ Добра вила, Петефи Шандора 153, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
1021

Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 OШ " Јован Поповић" ул. Краља Милана IV бр. 14, Краујевац дана: 1
бодова: 8
777

Тимски рад на примеру еколошких пројеката у вртићу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Сента дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 СПВШ "Стеван Синђелић", ул. Браће Рибникар бб, Врање дана: 2
бодова: 16
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ``Дечија кућа- љубав, вера, нада``, ул: Кнез Данила бр.45, Београд дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", ул. Моше Пијаде 6, Бор дана: 1
бодова: 8
992

Превенција емоционалног сагоревања наставника у школама

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Музичка школа "Јосип Славенски", Београд дана: 2
бодова: 13
915

Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
894

Eдукација наставника за примену програма Excel у финансијској анализи

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
911

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића-Вељка 45, Београд дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Шабачка Гимназија, Масарикова 13, Шабац дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
23.11.2019. у 14:00 Музичка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш дана: 3
бодова: 20
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ"наша радост" Сопот дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Машинска школа, Ниш дана: 1
бодова: 8
543

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ Емилија Остојић - Пожега дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Бор дана: 1
бодова: 8
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Предшколска установа "Дечији дани", Господар Јевремова 18, Београд дана: 3
бодова: 20
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Београд, ПУ "Савски венац", вртић "Краљица Марија", ул. Милоша Поцерца бр. 6 дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ Кнегиња Милица дана: 2
бодова: 15
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Агенција "Happymamma", Нишка 44., Београд дана: 2
бодова: 12
675

Мала ликовна трилогија

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ"Раковица", Видиковачки венац 79, вртић "Орашчић" дана: 3
бодова: 24
675

Мала ликовна трилогија

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ"Раковица", Видиковачки венац 79, вртић "Орашчић" дана: 3
бодова: 24
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Предшколска установа ,,11.април",вртић ,,Зека",Булевар Зорана Ђинђића 55,Нови Београд дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Меша Селимовић" Рибариће дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Политехничка школа Пожаревац, Јована Шербановића 5, Пожаревац дана: 2
бодова: 16
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Мића Станојловић" Коцељева дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Мића Станојловић" Коцељева дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ " Хабиба Сточевић" Тутин. 7. јула 16. дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Техничка школа Прота Стеван Димитријевић - Алексинац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Правно- биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Земун дана: 1
бодова: 8
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5 дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац, 2.група дана: 3
бодова: 24
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ Лане Кучево, Браће Ивковић 2 дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Предшколска установа Савски Венац, Вртић "Краљица Јелена Анжујска",улица Вишеградска 27 а, 11000 Београд дана: 1
бодова: 8
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ "Марија Мућан", Николе Тесле 5, Мајданпек дана: 2
бодова: 12
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Браће Рибникара 32, Нови Сад дана: 2
бодова: 13
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Владислав Рибникар" дана: 2
бодова: 16
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Крагујевац, ОШ "Јован Поповић", улица Краља Милана IV, број 14 дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 "Архитектонска техничка школа" , ул. Војислава Илића бр.78 , Београд дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 "Архитектонска техничка школа" , ул. Војислава Илића бр.78 , Београд дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ " Лане", ул.Краља Петра бб дана: 1
бодова: 8
579

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
983

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
801

У свету природе и друштва

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Вртић "Игралиште", Земун дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ Данило Киш, Генерала Штефаника 6, Београд дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Кнегиња Милица", Београд, Јурија Гагарина 78 дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Електротехничка школа "Стари Град", Београд дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Петар Петровић Његош", Врбас дана: 1
бодова: 8
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Мика Антић" Црвено барјакче 6, Београд дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
859

TEAM – Together Everyone Achieves More

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 ПУ "Ђулићи", вртић Ђурђевак, насеље Краљевића бб, Зајечар дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
849

Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 ПУ Милица Ножица, вртић Видра, Сувоборска бб, Ваљево дана: 1
бодова: 8
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 РЦ Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије дана: 2
бодова: 16
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 Београд, ПУ "Савски венац", вртић "Краљица Марија", ул. Милоша Поцерца бр. 6 дана: 1
бодова: 8
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
24.11.2019. у 08:00 ПУ " Хабиба Сточевић" Тутин. 7. јула 16. дана: 1
бодова: 8
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 Машинско-електротехничка школа - Параћин, Бранка Крсмановића бб, Параћин дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 ПУ "Милоје Милојевић" Рековац дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
25.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Електронски
25.11.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Електронски
25.11.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
705

ДРАМСКЕ ИГРЕ – ПОДРШКА ПОСЕБНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ

Непосредно
25.11.2019. у 12:00 ОШ "Бошко Буха" Београд дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
25.11.2019. у 09:00 Vrbas дана: 2
бодова: 10
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Непосредно
26.11.2019. у 09:30 Школа моде и лепоте, Генерала Милојка Лешјанина 23 ,Ниш дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
26.11.2019. у 12:00 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда, Бранка Радичевића б.б. дана: 1
бодова: 8
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Непосредно
27.11.2019. у 12:00 Техничка школа Ваљево дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
27.11.2019. у 12:00 ОШ "Свети Сава", Попучке дана: 2
бодова: 16
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
27.11.2019. у 12:00 ОШ "Бошко Буха" Београд дана: 1
бодова: 8
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
27.11.2019. у 09:00 Vrbas дана: 2
бодова: 10
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
27.11.2019. у 09:00 ПУ "Наша Радост", Угљаре бб, Косово поље, Грачаница дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
28.11.2019. у 10:00 Tехничка школа , Зајечар дана: 1
бодова: 8
813

Пут до успеха на географској олимпијди

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 ОШ "СТОЈАН ЖИВКОВИЋ" ТРЊЕЊЕ дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Прањани дана: 1
бодова: 8
217

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 ПУ Нада Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 2
бодова: 16
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 ПУ'' Љубица Вребалов'' Пожаревац дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
29.11.2019. у 13:00 Основна школа „Прота Матеја Ненадовић“ дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 Предшколска установа "Слава Ковић", Јанка Веселиновића 3, Богатић дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 ОШ "Гоце Делчев" Јабука, Панчево дана: 1
бодова: 8
934

Управљање и програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 Политехника - школа за нове технологије дана: 3
бодова: 24
169

„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 Visoka škola za komunikacije, Terazije 27, Beograd дана: 2
бодова: 16
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Непосредно
29.11.2019. у 14:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ дана: 3
бодова: 22
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 ОШ "Братство и јединство" Алибунар дана: 2
бодова: 16
877

Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2 дана: 3
бодова: 18
505

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 Пољопривредна школа Пожега дана: 2
бодова: 16
742

Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 Београд, П.У. Срна. Омладинских Бригада, 136 дана: 2
бодова: 16
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 ОШ ''Миодраг Матић'', Браће Јерковића 5, Београд дана: 2
бодова: 16
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
29.11.2019. у 14:00 ОШ " Моше Пијаде " , Жагубица дана: 3
бодова: 24
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
29.11.2019. у 11:30 ОШ "Милоје Васић", Драгољуба Стојановића 11д,Калуђерица дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 Хотел Славија - Београд дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
960

Теорија музике – практичан приступ

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 Muzička škola - Subotica, Štrosmajerova 3, Subotica дана: 1
бодова: 8
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Непосредно
29.11.2019. у 08:00 ОШ "Милоје Павловић" Београд, Чукарица, Милосава Влајића 1. дана: 1
бодова: 8
582

Тестови и оцењивање

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 ОШ "Никола Тесла" Бачки Брестовац дана: 3
бодова: 24
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 Београд, Медицинска школа, Вељка Дугошевића бб дана: 2
бодова: 16
822

Oд открића до дефиниције - збирне и градивне именице

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 OS" Desanka Maksimovic" Kosovsks Kamenica Cara Lazara bb дана: 1
бодова: 8
824

Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 OS" Desanka Maksimovic" Kosovsks Kamenica Cara Lazara bb дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 Средња техничка школа "Шинковић Јозеф", Трг Зорана Ђинђића 10, Бачка Топола дана: 2
бодова: 16
796

Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Центар за образовање Крагујевац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Техничка школа, Југословенска 4, Железник, Београд дана: 3
бодова: 24
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Посавотамнавска средња школа Владимирци дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 техничка школа Зрењанин, Стевице Јовановића 50 дана: 1
бодова: 8
478

Кроз практичан рад до функционалног знања

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
435

Драмске игре у настави

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ „Павле Поповић”, Трг палих бораца и жртава фашистичког терора 3, Вранић дана: 2
бодова: 16
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Пирот дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Милица Павловић", Е.Н.Максимовића 18, Чачак дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Радоје Домановић", Генерала Милојка Лешјанина 49а Ниш дана: 2
бодова: 16
820

Управљање пројектима из области заштите животне средине

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
856

Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Непосредно
30.11.2019. у 09:15 ОШ "Др Јован Цвијић", Др Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран дана: 1
бодова: 8
589

Улога наставника у доба нових медија: педагогија и дигитално окружење

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20 Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ОШ Ђура Јакшић , ул.Српских просветитеља 7 Јелашница дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ОШ "Сремски Фронт" , ул. Мајке Јевросиме бр. 1, Шид дана: 2
бодова: 16
62

Права детета у образовању

Непосредно
30.11.2019. у 11:00 Техничка школа Нови Пазар, Вука Караџића бб дана: 2
бодова: 16
977

УВОЂЕЊЕ У МУЗИКУ: ИНОВАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ МУЗИЧКОЈ ПЕДАГОГИЈИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРЕАТИВНИХ МЕТОДА У НАСТАВИ

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ЦСУ Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
711

Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ПУ "Наша радост", ул. Слободе бб, Варварин дана: 1
бодова: 8
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Средња машинска школа, Булевар краља Петра I 38, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. 37. Санџачке дивизије бб, Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Школа за основно образовање и васпитање одраслих "Свети Сава", Огњена Прице 7, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Кула,ПУ "Бамби" дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ " Никола Тесла" Дубље дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ПУ''Љубица Вребалов'' Пожаревац дана: 1
бодова: 8
584

Технике учења

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Девета београдска гимназија "Михаило Петровић Алас", Булевар маршала Толбухина 41 Београд дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Марко Орешковић" дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ПУ "Чукарица" Београд дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Средња техничка школа "Милева Марић", Главна 7, Тител дана: 1
бодова: 8
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Економска школа Ужице, Трг Светог Саве 6, Ужице дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Бора Станковић", Жарка Зрењанина 90, Каравуково дана: 3
бодова: 24
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 СШ "Вук Караџић" Љубовија дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 СШ "Светозар Милетић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Тегошница дана: 1
бодова: 8
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ПУ "Врачар", вртић Бисер, Светозара Марковића 14-16, Београд дана: 1
бодова: 8
995

ИГРОМ ДО ПЛЕСА И ЗДРАВЉА

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Дубрава", Ивана Милутиновића бб, фискултурна сала дана: 2
бодова: 12
540

Подстицање мотивације и инцијативе ученика у настави кроз ученичке пројекте

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево”, Владике Николаја бр. 54, Ваљево дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Нови Сад дана: 2
бодова: 16
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ОШ Бора Станковић, Београд дана: 1
бодова: 8
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

Непосредно
30.11.2019. у 09:30 ПУ ,, Земунленд,, ул. Живка Петровића број 35а, Земун дана: 3
бодова: 24
352

Методичка радионица

Непосредно
30.11.2019. у 10:30 Ваљевска гимназија, 14000 Ваљево, Вука Караџића 3 дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Пољопривредна школа "Ваљево", Владике Николаја 54, Ваљево дана: 1
бодова: 8
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Шумарска школа, Карађорђева 262, Краљево дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 Техничка школа "Павле Савић", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
754

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе Сензомоторни зид

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 ПУ "Adaland", Ђорђа Станојевића 9g, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
1009

„Спајдиленд” – савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном простору

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ПУ"Невен", Вука Караџића 34, Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
30.11.2019. у 09:00 Основна школа "Доситеј Обрадовић" Ириг, Змај Јовина 59 дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
30.11.2019. у 10:00 ОШ Светозар Марковић-Лесковац дана: 1
бодова: 8
692