Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
19.08.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш дана: 3
бодова: 24
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
19.08.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Трг Душка Трифуновића 7, Црвенка дана: 1
бодова: 8
599

УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО

Непосредно
19.08.2019. у 10:00 ОШ "Краљ Петар I", Хероја Дражића 2, Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
20.08.2019. у 09:00 ОШ "Стеван Сремац", Добановци дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
20.08.2019. у 09:00 Гимназија Свети Сава - Пожега дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
20.08.2019. у 10:00 ОШ "Краљ Петар I", Горњи Милановац дана: 2
бодова: 16
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
20.08.2019. у 09:00 Техничка школа, Обреновац дана: 3
бодова: 24
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Непосредно
20.08.2019. у 08:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
20.08.2019. у 10:00 СШ "Др Ђорђе Натошевић" , ул. Трг Слободе 2 а, Инђија дана: 1
бодова: 8
45

Наставник као кључни фактор успешне наставе

Непосредно
20.08.2019. у 12:00 Медицинска школа "Надежда Петровић", Наде Димић 4, Земун, београд дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 ОШ "Јелена Ћетковић", Врањска 26, Београд дана: 3
бодова: 24
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 ОШ "Слободан Бајић Паја", Пећинци дана: 2
бодова: 16
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 ОШ "Стеван Сремац", Маршала Тита 6, Добановци дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
21.08.2019. у 10:00 ОШ "Краљица Марија", Михаја Еминескуа 65, Београд - Палилула, Овча дана: 3
бодова: 24
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 ОШ "Арчибалд Рајс" дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 Novi Pazar дана: 3
бодова: 24
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 МШ ''Даворин Јенко'' Мишка Крањца 17, Раковица- Београд дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 ОШ ''Ђура Јакшић'' Сумраковац, Бољевац дана: 1
бодова: 8
990

Корак ка култури

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 ОШ "Матија Губец, Марка Орешковића 12а, Доњи Таванкут дана: 3
бодова: 24
637

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Непосредно
21.08.2019. у 09:00 OШ ,,Станислав Сремчевић'', Лазе Маринковића 54, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
843

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Непосредно
21.08.2019. у 10:00 Крушевац, Центар за стручно усавршавање дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
22.08.2019. у 11:00 ОШ ''Мирослав Антић'' Чонопља дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ "Стеван Сремац", Добановци дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд дана: 3
бодова: 24
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
22.08.2019. у 11:00 ОШ Јован Јовановић Змај-Сурдулица дана: 1
бодова: 8
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
22.08.2019. у 10:00 ОШ "Радоје Домановић" Светозара Марковића 13, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
456

Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 Oсновна школа Стефан Дечански Железник, Милана Мијалковића 11 дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 Економско- трговинска школа, Кнеза Милоша 12, Сопот дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ "Свети Сава", Бошка Бухе 17, Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
821

Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг 9. дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ Марија Бурсаћ дана: 2
бодова: 15
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ „Свети Сава", Врчин дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 Основна школа ''Карађорђе'' дана: 3
бодова: 24
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ "Бановић Страхиња" дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 Београд, ОШ "Јован Цвијић", Данила Илића 1 дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 Основна школа "Димитрије Туцовић", Јабучје дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ ''Ђура Јакшић'' Сумраковац, Бољевац дана: 1
бодова: 8
454

Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом” као наставни и ваннаставни модел рада

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 Основна школа "Исидора Секулић", Гаврила Принципа 42, Београд дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ "Милош Црњански", Српски Итебеј дана: 1
бодова: 8
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 OШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац дана: 2
бодова: 16
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
22.08.2019. у 09:00 ОШ " Небојша Јерковић" Буђановци дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 ОШ "Раде Кончар", Земун дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
395

Искористи час

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 ОШ "Миливој Петковић Фећко", Лале Јанића 3, Платићево дана: 1
бодова: 8
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 Добановци дана: 1
бодова: 8
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 Добановци дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 Tehnička škola, Loznica дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
23.08.2019. у 10:00 Основна школа "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1, Инђија дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 Медицинска школа, Наде Димић бр.4, Земун дана: 1
бодова: 8
127

Ненасилна комуникација

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
23.08.2019. у 08:30 Уметничка школа Ужице, Улица Велики парк 3, Ужице дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 ОШ "Бановић Страхиња" дана: 1
бодова: 8
884

Педагошка радионица за професоре француског језика

Непосредно
23.08.2019. у 09:30 Врњачка Бања дана: 3
бодова: 19
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
23.08.2019. у 10:00 Бочар, ОШ Доситеј Обрадовић дана: 1
бодова: 8
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 Средња школа Никола Тесла, Бољевац Улица: Кнеза Милоша 13 Бољевац дана: 1
бодова: 8
1006

Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Непосредно
23.08.2019. у 09:00 Пољопривредно прехрамбена школа, Хаџи Светића 18; Сомбор дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
23.08.2019. у 10:00 Prva kragujevačka gimnazija дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
24.08.2019. у 10:00 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Save Kovačevića br. 23 дана: 2
бодова: 16
423

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Непосредно
24.08.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
246

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
24.08.2019. у 09:00 ПУ "Детињство" Жабаљ, Николе Тесле бб дана: 3
бодова: 24
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
24.08.2019. у 09:00 Краљево, Школа за основно и средње образовање "Иво Лола Рибар", Доситејева 5/4 дана: 2
бодова: 16
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
24.08.2019. у 09:00 Трговачка школа, Хиландарска 1 дана: 3
бодова: 24
990

Корак ка култури

Непосредно
24.08.2019. у 09:00 ОШ "Владимир Назор", Владимира Назора 43, Ђурђин дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
24.08.2019. у 10:00 Медицинска школа, Зајечар дана: 1
бодова: 8
851

Читалићи-писалићи у освајању вештина за 21. век

Непосредно
24.08.2019. у 10:00 Библиотека "Вук Караџић" - Алексинац, Књаза Милоша 161, 18220 Алексинац дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
24.08.2019. у 10:00 Београд, ОШ "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25 дана: 2
бодова: 16
690

Учење уз нове медије

Непосредно
24.08.2019. у 09:00 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб дана: 1
бодова: 8
155

Управљање професионалним стресом у функцији развоја вештина комуникације наставника и стручних сарадника

Непосредно
24.08.2019. у 12:00 Beograd, sedma beogradska gimnazija дана: 1
бодова: 8
990

Корак ка култури

Непосредно
24.08.2019. у 10:00 ОШ "Данило Киш", Генерала Штефаника, Београд дана: 3
бодова: 24
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
25.08.2019. у 10:00 Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина", Зрењанин дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
25.08.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Тутин дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Непосредно
25.08.2019. у 10:00 ОШ "Георгије Димитров", Иве Лоле Рибара бб, Босилеград дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Витковац/Краљево дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Горачићи", Горачићи дана: 3
бодова: 24
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Жарко Зрењанин" , Избиште дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд дана: 3
бодова: 24
71

Програм подршке одељењском старешини

Непосредно
26.08.2019. у 10:00 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд дана: 2
бодова: 12
813

Пут до успеха на географској олимпијди

Непосредно
26.08.2019. у 10:00 НАУЧНО НАСТАВНА БАЗА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА БЛАЖЕВО-ОПШТИНА БРУС дана: 2
бодова: 16
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
26.08.2019. у 12:00 Гимназија "Светозар Марковић" дана: 3
бодова: 24
889

САВРЕМЕНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 Fakultet za medije i komunikacije, Beograd дана: 1
бодова: 8
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 Дом ученика средњих школа" Јелица Миловановић",Крунска 8, Београд дана: 1
бодова: 8
62

Права детета у образовању

Непосредно
26.08.2019. у 10:30 Хотел "City", Ул.Савкски трг дана: 2
бодова: 16
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
26.08.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Здравко Јовановић", Поћута бб, Тубравић, Ваљево дана: 2
бодова: 16
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
26.08.2019. у 10:00 Вртић "Бамби", Брегалничка бб дана: 3
бодова: 24
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Непосредно
26.08.2019. у 10:00 OШ "Душан Даниловић", Радљево, Уб дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
26.08.2019. у 10:00 Економско - трговинска школа, Пожаревац дана: 3
бодова: 24
214

Социјално неприхваћено дете – начини идентификације, узроци, последице

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 Техничка школа "Вујо Матић", Лозница дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
26.08.2019. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ " Свети Сава " Житиште дана: 2
бодова: 16
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
26.08.2019. у 08:00 Гимназија Партијарх Павле, Гочка 40, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
26.08.2019. у 08:00 Гимназија Партијарх Павле, Гочка 40, Београд дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Тутин дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Георгије Димитров", Иве Лоле Рибара бб, Босилеград дана: 1
бодова: 8
41

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Милорад Мића Марковић", Трг братства и јединства 8, Мала Иванча, Сопот дана: 2
бодова: 16
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица, Ваљево дана: 1
бодова: 8
263

Маргинализоване групе и здравље

Непосредно
26.08.2019. у 10:00 Srednja medicinska škola "Dr Milenko Hadžić" Niš дана: 3
бодова: 24
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Ул. Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 2
бодова: 16
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Непосредно
26.08.2019. у 09:00 ШОСО " Милан Петровић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
27.08.2019. у 09:00 ОШ "Мајка Југовића", Градски парк 9, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
395

Искористи час

Непосредно
27.08.2019. у 10:00 ОШ "Петефи Шандора", Херцег Јаноша 52, Дорослово дана: 1
бодова: 8
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
27.08.2019. у 10:00 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
27.08.2019. у 09:00 ПУ '' Срећно детињство'' Пландиште дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
27.08.2019. у 12:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб дана: 3
бодова: 20
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
27.08.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 2
бодова: 16
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Непосредно
27.08.2019. у 10:00 ОШ "Јефимија" , Краља Милутина 3, Обреновац дана: 1
бодова: 8
541

Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела наставе

Непосредно
27.08.2019. у 09:00 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Чегарска 3, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
27.08.2019. у 09:00 ОШ "Јелица Миловановић", Сопот дана: 1
бодова: 8
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
27.08.2019. у 10:00 ОШ "Марија Трандафил",Паунова 14, Ветерник, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
103

Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Непосредно
27.08.2019. у 10:00 ОШ "Моша Пијаде", Прва бб, Мало Црниће дана: 1
бодова: 8
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
28.08.2019. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" Oџаци дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
28.08.2019. у 08:00 Београд дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
28.08.2019. у 09:00 Рума, ОШ "Иво Лола Рибар", Главна 270 дана: 2
бодова: 16
62

Права детета у образовању

Непосредно
28.08.2019. у 10:30 Хотел "City", Ул.Савкски трг дана: 2
бодова: 16
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
28.08.2019. у 10:00 ОШ "Јован Ристић", Беле Бартока 48а, Београд-Палилула, Борча дана: 3
бодова: 24
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Непосредно
28.08.2019. у 09:00 ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
28.08.2019. у 09:00 ОШ ''Младост'' Железничка 26, Врњци дана: 1
бодова: 8
990

Корак ка култури

Непосредно
28.08.2019. у 11:00 Економска школа "Стана Милановић, Масарикова 29, Шабац дана: 3
бодова: 24
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
28.08.2019. у 10:00 Mузичка школа "Коста Манојловић", Земун, Немањина9 дана: 2
бодова: 16
136

Превенција и инклузија кроз форум-театар

Непосредно
28.08.2019. у 09:00 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Ул. Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Непосредно
28.08.2019. у 09:00 ОШ "Кизур Иштван", Ивана Зајца 9, Суботица дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 ОШ "Јован Цвијић" , Палилула дана: 2
бодова: 16
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6 дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
29.08.2019. у 10:00 ОШ "Војвода Радомир Путник" , Џеп бб, Владичин Хан дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 Рума, Музичка школа Теодор Тоша Андрејевић дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
29.08.2019. у 10:00 Основна школа "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 Економско- трговинска школа, Кнеза Милоша 12, Сопот дана: 1
бодова: 8
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Непосредно
29.08.2019. у 15:00 Центар за стручно усавршавање у образовању крушевац, Балканска 63/V дана: 3
бодова: 22
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево дана: 2
бодова: 16
649

Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа ученика

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 ОШ "Светозар Марковић", Кумановска 3, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 Маглић, ОШ "Жарко Зрењанин" дана: 1
бодова: 8
478

Кроз практичан рад до функционалног знања

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 OШ "Драгиша Луковић Шпанац", 9. маја 110б, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
625

Гугл диск у школи

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 OШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесељинова 17, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
29.08.2019. у 09:00 OШ" Михајло Пупин", Михајла Пупина 21, Идвор дана: 2
бодова: 16
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
30.08.2019. у 10:00 Школа за основно музичко васпитање и образовање "Петар Коњовић", Главна 5, Бечеј дана: 1
бодова: 8
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Непосредно
30.08.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Иве Војновића 27 б, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
30.08.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин дана: 3
бодова: 24
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
30.08.2019. у 09:00 Prima International School, Драгана Манцеа бб, Београд дана: 3
бодова: 24
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
30.08.2019. у 10:00 Крагујевац, ОШ "Драгиша Михаиловић" дана: 1
бодова: 8
151

У борби против насиља учествујемо сви – родитељи и ми

Непосредно
30.08.2019. у 09:00 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
30.08.2019. у 09:00 OШ "Сремски фронт", Мајке Јевросиме 1, Шид дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
31.08.2019. у 09:00 Удружење педагога физичке културе Београда, Хотел "Лепенски вир", Лепенски вир дана: 3
бодова: 24
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
31.08.2019. у 09:00 Основна школа "Јован Дучић" Петроварадин, Прерадовићева бр.5 дана: 2
бодова: 16
663

ТИМСКИ РАД У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА

Непосредно
31.08.2019. у 09:00 ПУ "Ђулићи", објекат "Ђурђевак" дана: 3
бодова: 24
165

Школа – добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе запослених у образовању

Непосредно
31.08.2019. у 10:00 Studentsko odmaralište "Ratko Mitrović" - Zlatibor дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
31.08.2019. у 09:00 Техничка школа, Светосавска 5, Стара Пазова дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
06.09.2019. у 10:00 ШОМО "Предраг Милошевић" Кеј Вељка Влаховића 19, Књажевац дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
07.09.2019. у 09:00 ОШ "Сретен Лазаревић" , Прилике бб, Ивањица дана: 2
бодова: 16
973

Музичка култура и модерне технологије

Непосредно
07.09.2019. у 09:00 ОШ "Братство и јединство" Алибунар дана: 2
бодова: 16
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
07.09.2019. у 09:00 Гимназија "Таковски устанак", Милоша Великог 11, Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
07.09.2019. у 10:00 Економско угоститељска школа "Вук Караџић" Велика Плана, Момира Гајића 12 дана: 2
бодова: 16
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
07.09.2019. у 11:00 ОШ "Аца Синадиновић" Тешица (Лоћика) дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
14.09.2019. у 09:00 ОШ "Вучић Величковић" , Међуречје , Ивањица дана: 2
бодова: 16
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
14.09.2019. у 09:00 Основна музичка школа "Невена Поповић" Гроцка, Булевар револуције 19 дана: 2
бодова: 16