Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
24.02.2020. у 12:00 ОШ "Илија Бирчанин" Ставе дана: 1
бодова: 8
316

Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака

Електронски
24.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 24
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
24.02.2020. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
24.02.2020. у 14:00 ЕТШ "Земун", Наде Димић 4, Земун дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
25.02.2020. у 09:00 ОШ "Бубањски хероји", Ниш дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
25.02.2020. у 09:00 Предшколска установа Уб дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
25.02.2020. у 14:00 ОШ "Иван Горан Ковачић", Максима Горког 29, Суботица дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
26.02.2020. у 09:45 Фондацијa Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
27.02.2020. у 10:00 Хотел Life design - Београд дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
27.02.2020. у 08:30 Дом ученика средњих школа Патријарх Павле – Београд Здравка Челара 14, Београд дана: 3
бодова: 24
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
27.02.2020. у 09:00 ОМШ " Невена Поповић " Гроцка дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
27.02.2020. у 13:00 Медицинска школа "Надежда Петровић" Земун, ул. Наде Димић 4. дана: 1
бодова: 8
71

Програм подршке одељењском старешини

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Прањани дана: 2
бодова: 12
662

Растимо уз плес

Непосредно
28.02.2020. у 16:00 Предшколска установа " Даница Јарамаз " , Чика Јовина 4 , Косовска Митровица дана: 3
бодова: 20
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
28.02.2020. у 12:00 Средња стручна школа "Васа Пелагић", Цара Лазара 261, Ковин дана: 1
бодова: 8
1015

Усавршавање наставника за реализацију програма обуке скијања

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 Jahorina дана: 3
бодова: 20
1005

Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
715

Ликовне активности у функцији развоја деце предшколског узраста

Непосредно
28.02.2020. у 10:00 ПУ ''Дечја радост'', ул. Жарка Зрењанина 25, Панчево дана: 3
бодова: 16
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
28.02.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Сомбор , Венац Радомира Путника 30 , Сомбор дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
28.02.2020. у 12:00 ОШ " Милан Хаџић" Војка дана: 2
бодова: 16
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат дана: 3
бодова: 24
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 ОШ "Бреково" Бреково дана: 3
бодова: 24
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
28.02.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа, Моше Пијаде 41, Врање дана: 3
бодова: 24
43

Насиље у школи – примети и пријави

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 ОШ"Горња Варош" дана: 2
бодова: 16
395

Искористи час

Непосредно
28.02.2020. у 12:00 ОШ "Милорад Мића Марковић", Трг братства и јединства 8, Мала Иванча, Сопот дана: 1
бодова: 8
747

То сам ја – нека се зна, различити облици извештавања родитеља о развоју и напредовању деце

Непосредно
28.02.2020. у 10:00 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца 4, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
28.02.2020. у 13:00 Медицинска школа "Надежда Петровић" Земун, ул. Наде Димић 4. дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
28.02.2020. у 10:00 Чочетова 3 м , хотел Винг дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
28.02.2020. у 10:00 Селенча, ОШ "Јан Колар" дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
28.02.2020. у 10:00 ОШ "Алекса Шантић" Степановићево дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 ПУ "Сунце" Доња Гуштерица дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
28.02.2020. у 09:00 ПУ "Бошко Буха", Блок Саве Ковачевића 8, Врбас дана: 2
бодова: 16
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Миладин Митић" Лапље село, Приштина дана: 2
бодова: 16
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ПУ “Црвенкапа” Ул. Дринска бб” Мали Зворник дана: 2
бодова: 16
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Основна школа "Владимир Роловић" Раковица, ул. Шеталиште, бр. 5 дана: 2
бодова: 16
119

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Основна школа "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Основна школа "Милоје Чиплић", Маршала Тита 6, Нови Бечеј дана: 2
бодова: 16
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Регионални центар Ниш, Париске Комуне бб дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
29.02.2020. у 09:30 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Пољопривредна школа -Футог дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Предшколска установа "Ђука Динић", Бојана Тасића бр.5, 16205 Бојник дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Аранђеловац, ОШ "Милош Обреновић" дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Средња школа-Ђура Јакшић-Рача дана: 1
бодова: 8
534

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ПРЕМА ИНОВАТИВНИМ МОДЕЛИМА

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Православна Епархија Крушевачка (у Центру за стручно усавршавање у Крушевцу, Ул. Балканска бр. 63, V спрат дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Ekonomska škola, Radoja Domanovića 6, Kragujevac. дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ ''Вук Караџић'' , Омладинска 11 , Витошевац дана: 1
бодова: 8
656

Од гласа до слова

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Београд, ПУ Кунг Фу Панда, 8. Сутјеска, 32 ц дана: 2
бодова: 16
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Паланачка гимназија, Вука Караџића 18, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Нови Сад, ОШ "Соња Маринковић" дана: 1
бодова: 8
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 MŠ Negotin дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Балетска школа "Лујо Давичо", Кнез Милетина 8, Београд дана: 3
бодова: 24
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Аранђеловац, ОШ "Милан Илић Чича" дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ "Мика Петровић - Алас" дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ "Братство-јединство", Шандора Петефија 33-35 Панчево дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Графичка школа, Отона Жупанчича 19, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
707

Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ПУ "11. април", вртић "Лептирић", Антифашистичке борбе 75, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ПУ Раковица, Вртић Орашчић, Видиковачки венац 73а, Раковица дана: 2
бодова: 16
442

ИДИ ка знању!

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Прокупље, ОШ "Милић Ракић Мирко" дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац, Ул. Лоле рибара 12 дана: 1
бодова: 8
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ПУ ''Чика Јова Змај'', вртић '' Сестре Букумировић'', Вождовац, Београд дана: 3
бодова: 20
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Предшколска установа "Врачар", вртић Бисер, Светозара Марковића 14 - 16, Београд дана: 1
бодова: 8
507

НЛП у школи – комуникацијом до жељених исхода

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ,, Јожеф Атила",Шарпланинска 28, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Медицинска школа "Стевица Јовановић", Панчево дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита" дана: 1
бодова: 8
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Предшколска установа ,,Галеб", ул.Извидница 17,Петровац на Млави дана: 1
бодова: 8
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ПУ Зрењанин, вртић ''Бамби'', Булевара Вељка Влаховића бб, Зрењанин дана: 3
бодова: 22
984

Од првих нота до концертног подијума

Непосредно
29.02.2020. у 11:00 Алексинац дана: 2
бодова: 16
431

До личне професионалне филозофије применом етике брижности

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ,,Петефи Шандор'' Кула дана: 1
бодова: 8
676

Математика у вртићу

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ПУ "Полетарац" Жагубица дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Степојевац бб, Степојевац дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ"Радивој Поповић", Призренска 37, Земун дана: 1
бодова: 8
659

Примена web 2.00 алата у образовању

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Предшколска установа "Наша радост", Антона Ашкерца 3, Суботица дана: 1
бодова: 8
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ ,,Милица Павловић" Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Ваљевска гимназија Вука Караџића 3 Ваљево дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Чочетова 3 м , хотел Винг дана: 1
бодова: 8
937

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Пољопривредна школа "Љубо Мићић", Болничка 2, Пожега дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 OŠ "Nada Popović", Lomničke borbe 7 дана: 1
бодова: 8
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Гимназија "Светозар Марковић" Суботица дана: 1
бодова: 8
177

Инклузија по мери детета

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Oš “Djura Jakšić” Trg slobode br 4 Čurug дана: 2
бодова: 16
1000

Примена ИОП-а у настави физичког васпитања

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 Хотел Бистрица, Јахорина бб, Република Српска, Босна и Херцеговина дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Рибари дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ПУ "Десанка Максимовић", Иве Лоле Рибара 4, Житиште дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Боривоја Стевановића 27а, Београд дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
29.02.2020. у 08:00 Техничка школа Неготин дана: 1
бодова: 8
856

Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Непосредно
29.02.2020. у 09:15 ОШ ,,Др Јован Цвијић", 7.јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
787

Екологиши се

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Петефи бригада" 16. дивизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ПУ "Сунце" Доња Гуштерица дана: 1
бодова: 8
268

Иновативне методе у настави Грађанског васпитања

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
972

МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ „Љубиша Урошевић“ Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ „Петефи бригада“ 16. диввизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ „Петефи бригада“ 16. диввизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ „Петефи бригада“, 16. дивизије 34, Кула дана: 1
бодова: 8
382

Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 OŠ "Vuk Karadžić", Cara Dušana 25, Čačak дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ПУ Бели дворац, Шуматовачка 143 дана: 2
бодова: 16
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац дана: 2
бодова: 16
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ ''Вук Караџић'' , Витошевац дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ „Љубиша Урошевић“ Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Непосредно
29.02.2020. у 10:00 ОШ "Митрополит Михаило" Сокобања дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
29.02.2020. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Цара Лазара 2, Обреновац дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
01.03.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
01.03.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
01.03.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ ,, Јован Цвијић", 7. јула бр.10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 Хотел Винг, Чочетова 3М - Јагодина дана: 1
бодова: 8
515

Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
787

Екологиши се

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Непосредно
01.03.2020. у 09:00 ПУ "Сунце" Доња Гуштерица дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ „Др Јован Цвијић“ 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ „Др Јован Цвијић“, 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 Регионални центар Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
01.03.2020. у 09:00 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 дана: 1
бодова: 8
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ "Митрополит Михаило" Сокобања дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ „Др Јован Цвијић“ 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
01.03.2020. у 09:00 ОШ "Свети Сава", Стевана Филиповића 10, Велики Црљени дана: 2
бодова: 16
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
01.03.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
499

На путу кроз време

Непосредно
01.03.2020. у 09:00 ОШ "Павле Савић" Београд дана: 2
бодова: 16
1013

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Електронски
02.03.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
290

Гимп слободан софтвер за обраду слика

Електронски
02.03.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 24
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Непосредно
02.03.2020. у 09:00 ПУ "Сунце" Доња Гуштерица дана: 1
бодова: 8
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
02.03.2020. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
88

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Електронски
02.03.2020. у 10:00 недеља: 5
бодова: 18
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
02.03.2020. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре, Јагодина дана: 1
бодова: 8
382

Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Непосредно
02.03.2020. у 09:00 OŠ Petefi Šandor "Bore Prodanovića" 15a, Novi Sad дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
03.03.2020. у 10:00 Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vidovdan“, Moše Pijade 31, Bor дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Непосредно
03.03.2020. у 09:00 Основна школа Угљаре, Угљаре дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
04.03.2020. у 09:00 Основна школа Угљаре, Угљаре дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
05.03.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
05.03.2020. у 12:00 Техничка школа, Пријепоље дана: 1
бодова: 8
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Непосредно
06.03.2020. у 10:00 PU "Nada Naumović", vrtić "Crvenkapa", ul. Svetozara Markovića 116, Kragujevac дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
06.03.2020. у 09:30 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Крушевац дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
06.03.2020. у 10:00 Гимназија, Бранка Крсмановића бб, Параћин дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
06.03.2020. у 14:00 Средња школа Барајево дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
06.03.2020. у 09:00 Средња школа Барајево дана: 2
бодова: 16
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Батајница дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Основна школа "Петар Кочић", Првомајска 79, Земун дана: 2
бодова: 16
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Гимназија "Јан Колар" са домом ученика, XIV војвођанске ударне словачке бригаде 12, Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 ОШ "Марко Орешковић", Отона Жупанчича 30,Нови Београд дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 Економско-трговачка школа "Књаз Милош", Г.Милановац дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Врање дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
07.03.2020. у 08:30 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Крушевац дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Санџачке дивизије бб Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 ПУ "11 април", ДВ "Лептирић", Милентија Поповића 34, Београд дана: 1
бодова: 8
547

Предузетништво у настави

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Хртковци, ОШ "Милош Црњански" дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 ПУ Рада Миљковић Деспотовац дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 OŠ Živadinka Divac, Kralja Milutina 66, Kragujevac дана: 1
бодова: 8
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 ПУ Зрењанин, вртић ''Бамби'', Булевара Вељка Влаховића бб, Зрењанин дана: 3
бодова: 22
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац дана: 1
бодова: 8
984

Од првих нота до концертног подијума

Непосредно
07.03.2020. у 11:00 Лазаревац дана: 2
бодова: 16
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Институција OШ "Радојка Лакић" Београд, место реализације Крупањ, Објекат "ПЕГАЗ", ул. Маршала Ти1та 17 дана: 2
бодова: 16
536

Планирање, припремање и реализација тематске наставе

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 OШ " Краљ Петар Први", Краљ Петар 7, Београд дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 Основна школа Момчило Живојиновић Младеновац дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Вртић "Колибри", Јосифа Шнерсона бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Куршумлија, ОШ "Милоје Закић" дана: 1
бодова: 8
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Непосредно
07.03.2020. у 10:00 Конак дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
07.03.2020. у 09:00 Земун, вртић"Игралиште", Новоградска 13 дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
08.03.2020. у 09:30 Предшколска установа "Анђелка Ђурић" Бела Црква дана: 1
бодова: 8
979

Школа керамике

Непосредно
08.03.2020. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
09.03.2020. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
13.03.2020. у 12:00 ОШ "Кизур Иштван" Суботица , Ивана Зајца бр. 9 дана: 2
бодова: 16
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
13.03.2020. у 12:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Мартинци дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
13.03.2020. у 12:00 Нови Београд, "11 април", вртић "Лептирић", Бул.М.Миланковића 186 дана: 1
бодова: 8
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 ОШ "Браћа Новаков", ул. Краља Петра 103, Силбаш дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 ОШ "Бора Станковић" Јелашница, Сурдулица дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Основна школа "Светозар Милетић" Земун, Немањина 25 дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 Основна школа "Влада Аксентијевић", Поенкареова 8, Београд дана: 2
бодова: 16
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Предшколска установа "Лане", Браће Ивковић бр.2, 12240 Кучево (Вртић ,,Сунце") дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 ОШ "Олга Милутиновић", Годачица бб, Краљево дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
533

Планирање и реализација наставних метода по фазама часа

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 Средња школа-Ђура Јакшић-Рача дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Шимановци дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Спортска гимназија, Београд дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Спортска гимназија, Београд дана: 1
бодова: 8
194

Даровито дете у школи и шта са њим

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Основна школа "Слободан Секулић", Ужице дана: 2
бодова: 16
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 СШ "Др. Ђорђе Натошевић", Инђија дана: 1
бодова: 8
127

Ненасилна комуникација

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 Регионални центар Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 ОШ Херој Пинки, Трг Братства и јединства 12, Бачка Паланка дана: 2
бодова: 13
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Centar za usavršavanje дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 ОШ ''Ђорђе Натошевић'', Максима Горког 54, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 мали Зворник,ПУ "Црвенкапа" дана: 1
бодова: 8
921

Организација наставе у наставној бази

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Школа "Прота Стеван Димитријевић", ул Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 Средња школа Гроцка, ул. Ужичка бр. 2, Гроцка дана: 1
бодова: 8
795

Осавремењавање знања о геодиверзитету кроз наставу географије

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 Основна школа Рашка, Рашка дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
14.03.2020. у 09:00 ОШ "Матко Вуковић", Руђера Бошковића 1, Суботица дана: 2
бодова: 16
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 ПУ Чика Јова Змај, Каплара Момчила Гавриловића 14 дана: 2
бодова: 16
136

Превенција и инклузија кроз форум-театар

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 ОШ "Милинко Кушић", Улица 13. септембра 54, Ивањица дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 ОШ "Жарко Зрењанин", Жарка Зрењанина 13, Бела Црква дана: 1
бодова: 8
968

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Непосредно
14.03.2020. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
15.03.2020. у 09:00 Средња школа Гроцка, ул. Ужичка бр. 2, Гроцка дана: 1
бодова: 8
1010

Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Непосредно
16.03.2020. у 09:00 Kopaonik "JAT" Apartmani дана: 3
бодова: 18
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
17.03.2020. у 13:00 ОШ "Татомир Анђелић", Добрице Гајовића, Мрчајевци дана: 1
бодова: 8
616

Обука за примену теста ТИП-1

Непосредно
18.03.2020. у 11:00 Основна школа "Лазар Саватић" Кеј ослобођења 27, Београд, Земун дана: 2
бодова: 14
1010

Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Непосредно
19.03.2020. у 09:00 Хотел "ЈАТ" Апартмани - Копаоник дана: 3
бодова: 18
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
21.03.2020. у 09:00 "Гимназија" Ивањица дана: 2
бодова: 16
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
21.03.2020. у 09:00 Правно биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Земун, Tošin bunar 17 дана: 2
бодова: 16
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 ОШ "Душан Јерковић", ул. Душана Јерковића бр. 1, Инђија дана: 2
бодова: 16
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 Аранђеловац, ОШ "Милош Обреновић" дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 Предшколска установа "Лане", Хајдук Вељкова 6,14253 Осечина дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" - Адашевци дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
21.03.2020. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
882

Од граматике до игре – предности учења шпанског језика кроз игру

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 Škola španskog jezika "Kasteljana", Daničareva 4, Beograd дана: 1
бодова: 8
203

Кругови пријатеља – вршњачка подршка деци и младима са тешкоћама

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“, Цара Душана 34, Панчево дана: 2
бодова: 16
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
21.03.2020. у 09:00 Основна школа IV Краљевачки батаљон, Краљево дана: 1
бодова: 8
579

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 ОШ "Иван Горан Ковачић", Максима Горког 29, Суботица дана: 2
бодова: 16
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", 22. септембра 13, Кладово дана: 1
бодова: 8
800

Проблемска настава природе и друштва

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", 22. септембра 13, Кладово дана: 1
бодова: 8
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
21.03.2020. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16