Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Непосредно
07.08.2021. у 10:00 Монтесори друштво Србије, Синђелићева 1а/1, Београд дана: 2
бодова: 12
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
07.08.2021. у 09:00 Лазаревац дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
16.08.2021. у 09:00 ОШ "Јован Цвијић" дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
19.08.2021. у 09:00 ОШ Јован Јовановић Змај дана: 1
бодова: 8
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
19.08.2021. у 10:00 Средња школа "Милева Марић" Тител дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
20.08.2021. у 10:00 Бачка Топола, Гимназија и економска школа "Доситеј Обрадовић" дана: 1
бодова: 8
269

Креативне радионице

Непосредно
20.08.2021. у 09:00 Основна школа Херој Радмила Шишковић Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
127

Ненасилна комуникација

Непосредно
20.08.2021. у 09:00 ЦСУ Крушевац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
20.08.2021. у 09:00 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд дана: 3
бодова: 24
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
21.08.2021. у 09:00 ОШ,,Лаза Костић" Ковиљ дана: 1
бодова: 8
902

Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање

Непосредно
21.08.2021. у 09:00 Економско-угоститељска школа "Слободан Минић" Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
23.08.2021. у 10:00 Средња школа Коцељева дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
23.08.2021. у 09:00 ПУ "Слава Ковић" Богатић дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
23.08.2021. у 09:00 ОШ "Филип Филиповић" дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
23.08.2021. у 10:00 Srednja tehnička škola " Šinković Jožef", Trg Zorana Đinđića, Bačka Topola дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
23.08.2021. у 09:00 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд дана: 3
бодова: 24
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
23.08.2021. у 10:00 ОШ "Браћа Миленковић", Шишова, Власотинце дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 ПУ "Слава Ковић" Богатић дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Београд дана: 3
бодова: 24
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 ПУ "Слава Ковић" Богатић дана: 1
бодова: 8
638

Наставник – креатор свог онлајн окружења

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 Зуботехничка школа Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, Београд дана: 3
бодова: 24
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
24.08.2021. у 10:00 Дом ученика средњих школа Ниш, Ниш, Косовке Девојке 6 дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 Спортска гимназија, Београд дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 ОШ "Бошко Ђуричић" Јагодина дана: 2
бодова: 16
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
24.08.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 12
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
25.08.2021. у 09:00 ОШ "Војвода Степа" дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
25.08.2021. у 09:00 ПУ "Слава Ковић" Богатић дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
25.08.2021. у 09:00 ОШ "Петар Кочић, Цара Душана 9, Инђија дана: 1
бодова: 8
638

Наставник – креатор свог онлајн окружења

Непосредно
25.08.2021. у 09:00 Зуботехничка школа Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
25.08.2021. у 09:00 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
25.08.2021. у 09:00 Политехника школа за нове технологије дана: 3
бодова: 24
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
25.08.2021. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Бадовинци дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Непосредно
25.08.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
26.08.2021. у 09:00 OŠ “Karađorđe” дана: 1
бодова: 8
495

Монтесори радионице за израду дидактичког материјала – узраст од 6 до 12 година

Непосредно
26.08.2021. у 09:00 Београд дана: 2
бодова: 16
322

Научи да рукујеш мултимедијални уређајима и подешавањем система

Непосредно
26.08.2021. у 09:00 Економско-трговинска школа, Пријепоље дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
26.08.2021. у 09:00 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд дана: 3
бодова: 24
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
27.08.2021. у 09:00 Друга економска школа дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
27.08.2021. у 09:00 Основна школа "Жарко Зрењанин", ул. Братства јединства 49, Скореновац дана: 1
бодова: 8
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
27.08.2021. у 10:00 Zubin Potok дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
28.08.2021. у 09:00 ОШ "Милан Ракић" Мионица дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
29.08.2021. у 09:00 ЕТШ "Гњилане" Ранилуг дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
29.08.2021. у 09:00 ОШ "Петар Петровић Његош" Горње Кусце дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
29.08.2021. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Шилово дана: 3
бодова: 24
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
30.08.2021. у 09:00 Друга економска школа дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
30.08.2021. у 09:00 ПУ "Колибри" Коретиште дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
30.08.2021. у 09:00 ОШ "Братство" Стрезовце дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
31.08.2021. у 09:00 OŠ “Miloš Crnjanski” дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
31.08.2021. у 09:00 ПУ "Колибри" Коретиште дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
01.09.2021. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" дана: 3
бодова: 24