Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
22.08.2022. у 10:00 ОШ ''Свети Сава'', Гложане (Власотинце) дана: 1
бодова: 8
82

Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Непосредно
22.08.2022. у 09:00 Средња школа ''17.септембар'' Лајковац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
22.08.2022. у 09:00 ОШ "Соња Маринковић", Аласка 17, Београд дана: 3
бодова: 24
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
22.08.2022. у 10:00 ОШ "Никола Тесла" дана: 1
бодова: 8
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Непосредно
22.08.2022. у 10:00 Техничка школа Стара Пазова, Светосавкса 5, Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
22.08.2022. у 10:00 VI гимназија, Београд, Милана Ракића 33 дана: 3
бодова: 20
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
22.08.2022. у 10:00 ОШ "Никола Тесла", Голобок, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
22.08.2022. у 09:00 OŠ "Petar Vragolić", Jovana Cvijića 1, Ljubovija дана: 3
бодова: 24
183

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Непосредно
23.08.2022. у 09:00 ОШ ,,Милена Павловић Барили”, Романа Ролана 67, Београд дана: 2
бодова: 16
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
23.08.2022. у 10:00 Скореновац, ОШ "Жарко Зрењанин" дана: 1
бодова: 8
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Непосредно
23.08.2022. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Београд дана: 2
бодова: 16
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
23.08.2022. у 09:00 Средња техничка школа ''Шинковић Јожеф'', Бачка Топола дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.08.2022. у 10:00 ОШ "Никола Тесла", Банатско Карађорђево дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
23.08.2022. у 10:00 Oш " Херој Јанко Чмелик " , Стара Пазова дана: 2
бодова: 16
137

Превенција насиља и злостављања деце путем ИКТ-а

Непосредно
23.08.2022. у 09:00 ОШ Вук Караџић, Карађорђева 1 Бадовинци дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
23.08.2022. у 09:00 Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић”, Миломира Бркушанца Мишка 2, Краљево дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
23.08.2022. у 09:00 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Cara Lazara 2, Obrenovac дана: 3
бодова: 24
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
24.08.2022. у 10:00 Електротехничка школа"Никола Тесла", Панчево дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
24.08.2022. у 09:00 ОШ "Лаза Костић", Милентија Поповића 72, Београд дана: 3
бодова: 24
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
24.08.2022. у 09:00 ЦСУ Крушевац дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
24.08.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.08.2022. у 09:00 Гимназија "Вук Караџић", Лозница дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.08.2022. у 09:00 Гимназија "Вук Караџић", Лозница дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
24.08.2022. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Џона Кенедија 17, Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
25.08.2022. у 09:00 ОШ "Васа Пелагић", Котеж дана: 1
бодова: 8
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Непосредно
25.08.2022. у 12:00 ОШ "Вук Караџић", Србобран дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 Гимназија , Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
495

Монтесори радионице за израду дидактичког материјала – узраст од 6 до 12 година

Непосредно
25.08.2022. у 09:00 ОШ"Драган Ковачевић", Шафарикова 8, Београд дана: 2
бодова: 16
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 ОШ Милош Црњански, Ђорђа Огњановића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 ПУ "Лане" , Мишићева 1, Алексинац дана: 2
бодова: 16
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Непосредно
25.08.2022. у 11:00 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац дана: 3
бодова: 22
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 ОШ ''Петар Тасић'', Влајкова 24, 16000 Лесковац дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
25.08.2022. у 09:00 ОШ ,,Аца Синадиновић" Лоћика дана: 2
бодова: 16
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
25.08.2022. у 09:00 ОШ "Лепосавић", Војске Југославије бб, Лепосавић дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
25.08.2022. у 09:00 Гимназија "Патријарх Павле", Гочка 40, Београд дана: 3
бодова: 24
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
25.08.2022. у 09:00 Панчево, ОШ Јован Јовановић Змај, Змај Јовина 3 дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
25.08.2022. у 13:00 Бајмок, ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 OШ "Живојин Перић", Стублине дана: 2
бодова: 16
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 OŠ"Matko Vuković' Ruđer Bošković 1, Subotica дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 ОШ " Јулијана Ћатић", Жике Пинтера 44, Страгари дана: 1
бодова: 8
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 Економско-трговинска школа, Браће Тан 1 , Бечеј дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 ОШ "Иван Милутиновић", Вишњица дана: 2
бодова: 16
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
25.08.2022. у 10:00 ОШ "Нада Поповић", Крушевац дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
26.08.2022. у 10:00 Ниш, ОШ "Соња Маринковић", Суботица дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
26.08.2022. у 09:00 ОШ "Вожд Карађорђе", Бољевачка 2, Јаково - Београд дана: 3
бодова: 24
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
26.08.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
26.08.2022. у 08:00 ОШ "Радојка Лакић", др Александра Костића 1-7, Београд дана: 1
бодова: 8
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
26.08.2022. у 09:00 OŠ "Sveti Sava", 29. novembra 15, Vrčin дана: 1
бодова: 8
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Непосредно
26.08.2022. у 10:00 Ош "Милан Хаџић", Војка - Стара Пазова дана: 2
бодова: 16
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
26.08.2022. у 09:00 OШ "Живадинка Дивац", Краља Милутина бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
26.08.2022. у 10:00 „Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
26.08.2022. у 10:00 Краљево, ОШ "Димитрије Туцовић" дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
26.08.2022. у 10:00 Kragujevac дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
27.08.2022. у 10:00 ПУ "Лане", Браће Ивковић 2, Кучево дана: 2
бодова: 16
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
27.08.2022. у 11:00 РЦ Ниш, Париске комуне б.б. Ниш дана: 3
бодова: 20
937

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
27.08.2022. у 10:00 Пољопривредно – хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
27.08.2022. у 09:00 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Непосредно
27.08.2022. у 09:00 Montesori društvo Srbije, Rade Končara 25., Subotica дана: 2
бодова: 12
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
27.08.2022. у 09:00 ОШ "Антон Скала", Петра Чајковског 2а, Београд дана: 2
бодова: 16
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Непосредно
27.08.2022. у 10:00 ОШ "Наталија Нана Недељковић", Живорада Живановића 1, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
27.08.2022. у 10:00 ОШ "Свети Сава", Житиште дана: 2
бодова: 16
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
27.08.2022. у 09:00 Online дана: 1
бодова: 8
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Непосредно
27.08.2022. у 09:00 Oсновна школа "Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд, Београд дана: 2
бодова: 16
1005

Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

Непосредно
27.08.2022. у 09:00 Нови Сад, ОШ "Никола Тесла" дана: 1
бодова: 8
307

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Непосредно
27.08.2022. у 09:00 ОШ "Вук Стефановић Караџић", ул.Чегарска 3, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
324

Обука наставника за квалитетну примену интерактивних помоћних дидактичких средстава у редовној настави

Непосредно
28.08.2022. у 09:00 ОШ "Жарко Зрењанин", Иве Лоле Рибара 13, Маглић дана: 1
бодова: 8
587

Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце

Непосредно
28.08.2022. у 08:30 ПУ Наша радост, Суботица дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
28.08.2022. у 09:00 Predškolska ustanova "Pionir" Jagodina, Vuka Karadzića 4. дана: 1
бодова: 8
609

„Oрганизација рада дечјег кампа”

Непосредно
28.08.2022. у 09:00 ОШ "Свети Сава" Сушица бб, Приштина дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 ОШ ''Вук Караџић'', Бор, Моше Пијаде 6 дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
29.08.2022. у 09:30 Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча - Београд дана: 3
бодова: 24
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
29.08.2022. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Пирот дана: 2
бодова: 16
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
29.08.2022. у 10:00 Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, Београд дана: 1
бодова: 8
997

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 Хотел "Парк" Ивањица дана: 1
бодова: 8
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
29.08.2022. у 10:00 ОШ "Јелена Ћетковић", Врањска 26, Београд дана: 1
бодова: 8
637

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 ОШ "Мома Станојловић", Кнеза Михаила 40, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
1003

Стратегије за превенцију гојазности и неактивности код деце – примена иновативних метода у настави физичког васпитања.

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 Хотелу „ПАРК“,Венијамина Маринковића 10, Ивањица дана: 1
бодова: 8
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Непосредно
29.08.2022. у 11:00 Краљево, ОШ "Димитрије Туцовић" дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
29.08.2022. у 10:00 ОШ "Моша Пијаде" Гудурица дана: 2
бодова: 16
422

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 Средња стручна школа Крагујевац, Косовска 8, Kрагујевац дана: 1
бодова: 8
143

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесењинова 17, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
147

Сарадња васпитно-образовне установе са породицом у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин дана: 1
бодова: 8
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Непосредно
29.08.2022. у 10:00 ОШ "Живадинка Дивац" Краља Милутина бб Крагујевац дана: 1
бодова: 8
998

Планирање и реализација садржаја здравственог васпитања у настави физичког и здравственог васпитања

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 Ивањица, хотел "Парк" дана: 1
бодова: 8
240

Моје здравље – моја одлука

Непосредно
29.08.2022. у 10:00 ОШ "Радоје Домановић", Светозара Марковића 13, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
29.08.2022. у 09:00 ОШ "Стојан Живковић Столе" дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
30.08.2022. у 10:00 ОШ "Жарко Зрењанин", Маглић дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
30.08.2022. у 09:00 ОШ "Соња Маринковић", Аласка 17, Београд дана: 3
бодова: 24
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
30.08.2022. у 09:00 Гимназија "Сава Шумановић", Лазе Костића 2, Шид дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
30.08.2022. у 10:00 Рума, Основна музичка школа "Теодор-Тоша Андрејевић" дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
30.08.2022. у 10:00 ОШ "Коста Војиновић", Куршумлија дана: 2
бодова: 16
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
30.08.2022. у 09:00 Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут 1а, Сомбор дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
30.08.2022. у 10:00 Електротехничка школа "Никола Тесла", Максима Горког 7, Панчево дана: 1
бодова: 8
170

„Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси” (2. део)

Непосредно
31.08.2022. у 09:00 VI гимназија, Београд, Милана Ракића 33 дана: 1
бодова: 8