Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
17.05.2021. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
17.05.2021. у 17:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
17.05.2021. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
17.05.2021. у 09:00 ОШ "Прота Матеја Ненадовић" Бранковина дана: 1
бодова: 8
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
17.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
17.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
17.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
17.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
17.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
17.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
17.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 32
854

„На ком језику сањаш” – рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Непосредно
17.05.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
18.05.2021. у 12:00 ОШ "Браћа Вилотијевић", Ул. Јована Дерока 2 дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
18.05.2021. у 12:00 ОШ "Чибуковачки партизани" дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
18.05.2021. у 09:00 ПУ "Милоје Милојевић" дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
19.05.2021. у 09:00 ПУ "Милоје Милојевић" Рековац дана: 1
бодова: 8
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Непосредно
19.05.2021. у 13:00 Novi Sad, online, zoom platforma дана: 1
бодова: 8
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Непосредно
20.05.2021. у 12:00 "Гимназија" Ивањица дана: 2
бодова: 16
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
20.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
293

Електронски тестови

Електронски
20.05.2021. у 08:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
20.05.2021. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
400

Пројектна настава

Непосредно
21.05.2021. у 09:00 ОШ "Бранислав Нушић" дана: 2
бодова: 16
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Непосредно
21.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
201

ИОП и примери добре праксе у инклузији

Непосредно
21.05.2021. у 12:00 Пирот дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 Обука се реализује онлајн дана: 2
бодова: 16
211

Развијање социјалнх компетенција децеи ученика: модел подршке инклузивном приступу васпитања и образовања

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Средња техничка школа "Миленко Брзак-Уча", Улица Вука Караџића 70, Рума дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Средња техничка школа " 4. јули", Улица Светозара Марковића 53, Врбас дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 ОШ “Јован Јовановић Змај” дана: 1
бодова: 8
551

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Основна школа ,, Вук Караџић" Звечан дана: 2
бодова: 16
445

ИКТ као подршка саморегулисаном учењу

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
22.05.2021. у 08:00 Средња медицинска школа "Милутин Миланковић", Црнотравска 27, Београд дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 ОШ "Мика Митровић" Богатић дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Online Ниш дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 ОШ Момчило Настасијевић, Иво Лоле рибара 3, Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
497

Мотивација у учењу одраслих

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 OШ "8. октобар", Марка Орешковића 2, Власотинце дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
22.05.2021. у 12:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар-онлине ZOOM дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
22.05.2021. у 10:00 Центар за драмски метод посредством ЗООМ платформе дана: 2
бодова: 16
135

Позитивна дисциплина у вртићу, школи и породици

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Oсновна школа "Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд, Београд дана: 2
бодова: 16
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
22.05.2021. у 09:00 Предшколска установа "Врачар" дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
497

Мотивација у учењу одраслих

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
23.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 OŠ “Veselin Masleša” дана: 1
бодова: 8
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 ЕТШ "Паја Маргановић" Панчево дана: 1
бодова: 8
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 ХР Центар, Ресавска 48. Београд - онлајн дана: 1
бодова: 8
595

Учење кроз интеракцију, искуство, игру и откриће

Непосредно
23.05.2021. у 09:00 Обука се реализује онлајн дана: 1
бодова: 8
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
24.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
24.05.2021. у 09:00 Алексиначка Гимназија , Тихомира Ђорђевића бб дана: 2
бодова: 16
296

Нова е-школа

Електронски
24.05.2021. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
305

Школа будућности: Креативне лекције

Електронски
24.05.2021. у 11:00 недеља: 4
бодова: 22
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Непосредно
24.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
706

Живети различитост у вртићу

Електронски
24.05.2021. у 09:00 недеља: 5
бодова: 28
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
24.05.2021. у 14:00 ОШ "Лазар Саватић" Београд - Земун дана: 1
бодова: 8
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Непосредно
25.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
25.05.2021. у 14:00 ОШ "Карађорђе" - online - zoom дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
25.05.2021. у 10:00 ОШ "Прва Војвођанска бригада", Нови Сад дана: 2
бодова: 16
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Непосредно
26.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Непосредно
26.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
26.05.2021. у 10:00 Ош "Моше Пијаде", Бачко Ново Село дана: 2
бодова: 16
532

Планирање и интеграција информационо-комуникационих технологија у образовну праксу – практични примери

Непосредно
27.05.2021. у 12:00 онлајн дана: 2
бодова: 16
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Непосредно
28.05.2021. у 12:00 ОШ "Моше Пијаде" Жагубица дана: 2
бодова: 16
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
29.05.2021. у 10:00 Рума, ОШ "Змај јова Јовановић" дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
29.05.2021. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр. 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 ОШ “Доситеј Обрадовић” дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Основна школа "Димитрије Туцовић", Јабучје дана: 1
бодова: 8
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 ПУ "Другарство" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Online Ниш дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 ОШ"Војвода Радомир Путник", Џеп дана: 2
бодова: 16
593

Управљање и вођење образовне групе одраслих

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
319

Мобилни свет наставе

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
29.05.2021. у 11:00 Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ онлине дана: 1
бодова: 8
849

Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Основна школа "19. октобар" Крагујевац - online дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
29.05.2021. у 10:00 Центар за драмски метод посредством ЗООМ платформе дана: 2
бодова: 16
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
29.05.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
625

Гугл диск у школи

Непосредно
29.05.2021. у 10:00 онлајн дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
30.05.2021. у 09:00 ПУ "Другарство" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
485

Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Непосредно
30.05.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
30.05.2021. у 11:00 Основна школа "Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ онлине дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
01.06.2021. у 09:00 Обука се реализује преко апликације Zoom дана: 1
бодова: 8
593

Управљање и вођење образовне групе одраслих

Непосредно
02.06.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
485

Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Непосредно
03.06.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
04.06.2021. у 09:00 ПУ"Полетарац" , Баточина дана: 3
бодова: 24
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Непосредно
04.06.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
248

Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Непосредно
05.06.2021. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 15
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
05.06.2021. у 09:00 ОШ “Милан Ђ. Милићевић” дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
05.06.2021. у 09:00 ПУ "Лане" Кучево дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
05.06.2021. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
05.06.2021. у 09:00 ОШ "3.октобар" Бор дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
05.06.2021. у 10:00 ОШ Сава Максимовић-Мраморак дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
05.06.2021. у 10:00 Обука се реализује преко апликације Zoom дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
05.06.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Непосредно
06.06.2021. у 09:00 Filozofski fakultet дана: 2
бодова: 16
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
06.06.2021. у 10:00 Предшколска установа "Авиончић", Светогорска 1/а, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
16

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Непосредно
07.06.2021. у 10:00 09.06.2021., Zoom platforma дана: 3
бодова: 24
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
12.06.2021. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
12.06.2021. у 10:00 Платформа Зум дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
12.06.2021. у 09:00 OŠ “Janko Veselinović” дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
12.06.2021. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8