Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
959

Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Филозофски факултет Универзитета у Београду; ул. Чика Љубина 18-20, Београд дана: 2
бодова: 16
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 Шабац, ОШ "Јеврем Обреновић" дана: 1
бодова: 8
274

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ПРОБЛЕМСКЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Oсновна школа "Петар Кочић" Темерин, Народног фронта бр. 80 дана: 2
бодова: 16
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 ПУ "Чика Јова Змај" вртић "Сестре Букумировић", Игњата Јоба 69, Вождовац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 Чачак дана: 1
бодова: 8
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Основна школа "Петар Кочић" Темерин, Народног фронта 80 дана: 2
бодова: 16
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава", Војске Југославије 18, Пожаревац дана: 2
бодова: 16
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 ПУ "Бошко Буха" , Душана Јерковића 17а, Инђија дана: 2
бодова: 13
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Предшколска установа``Врачар``, Вртић ``Бисер`` улица Светозара Марковића 14-16 дана: 2
бодова: 16
968

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Основна школа "Радоје Домановић", Партизански пут 3, Врање дана: 1
бодова: 8
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 Дом ученика средњих школа Зајечар дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Предшколска установа "Радосно детињство", Народног фронта 42, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
111

Интерперсонална медијација – превенција и решавање сукоба у колективу

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 beograd дана: 3
бодова: 14
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 ОШ "11.октобар", Кајмакчаланска 24, Лесковац дана: 2
бодова: 13
184

Практични приступи деци са аутизмом и АДХД

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 ОШ "11.октобар", Кајмакчаланска 24, Лесковац дана: 2
бодова: 13
657

Од игре до музичке композиције

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 KULA дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Непосредно
23.06.2019. у 10:00 РЦ Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
534

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ПРЕМА ИНОВАТИВНИМ МОДЕЛИМА

Непосредно
23.06.2019. у 08:00 Православна Епархија Нишка, Епископска 3, Ниш дана: 1
бодова: 8
25

ЕТИКЕТИРАЊЕ КАО ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У УЧИОНИЦИ

Непосредно
23.06.2019. у 09:00 ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица, Максима Горког 29. дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
24.06.2019. у 10:00 Сомбор дана: 1
бодова: 8
21

Дечији страхови као инхибитори напредовања у развоју и учењу

Непосредно
24.06.2019. у 09:00 ОШ Драгољуб Илић, Драчић дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
24.06.2019. у 10:00 Основна школа „Сања Маринковић“, Улица Аласка 17,,Београд (Земун) дана: 3
бодова: 24
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
24.06.2019. у 13:00 Нови Сад, ОШ "Жарко Зрењанин" дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
24.06.2019. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
580

ТЕСТОВИ ЗНАЊА У ФУНКЦИЈИ OЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

Непосредно
24.06.2019. у 10:00 ОШ "Станоје Миљковић", Маршала Тита 199, Брестовац дана: 2
бодова: 16
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Непосредно
24.06.2019. у 09:00 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево дана: 1
бодова: 8
534

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ПРЕМА ИНОВАТИВНИМ МОДЕЛИМА

Непосредно
24.06.2019. у 08:00 Православна Епархија Нишка, Епископска 3, Ниш дана: 1
бодова: 8
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
24.06.2019. у 09:00 Школа за основно и средње образовање "Радивој Поповић" , Сремска Митровица дана: 2
бодова: 16
400

Пројектна настава

Непосредно
24.06.2019. у 10:00 Економско-трговинска школа, Београдска 10, Бор дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
24.06.2019. у 09:00 XII београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
24.06.2019. у 10:00 Хотел ,,Зона оптимизма", ул. Трг победе 3, Вршац дана: 2
бодова: 16
802

Хидробиолошки практикум

Непосредно
25.06.2019. у 09:30 Осма београдска гиманизија, Грчића Миленка 71, Вождовац, Београд дана: 2
бодова: 16
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
25.06.2019. у 10:00 Дом ученика средњих шккола, Стевана Немање бр 9, Вршац дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
25.06.2019. у 09:00 СШ "Свети Сава", ул.Карађорђа Петровића 240, Бујановац дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
25.06.2019. у 10:00 Гимназија " Скендербегу" ул. 15. Новембра бр. 100 дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
25.06.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" , Железничка 14 б , Прешево дана: 3
бодова: 24
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
25.06.2019. у 09:00 ОШ "Абдулах Крашница" , Миратовац бб , Прешево дана: 2
бодова: 16
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
25.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
25.06.2019. у 12:00 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
25.06.2019. у 09:00 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац дана: 3
бодова: 24
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
25.06.2019. у 10:00 ОШ "Милунка Савић" Витановац дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
25.06.2019. у 13:00 Нови Сад, ОШ "Жарко Зрењанин" дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
25.06.2019. у 09:45 Фондацијa Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
25.06.2019. у 09:00 Гимназија "9.мај" Ниш дана: 2
бодова: 16
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
25.06.2019. у 10:00 СОШО "Вукашин Марковић" дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
25.06.2019. у 10:00 ПУ "Полетарац", Оџаци, Жарка Зрењанина б.б. дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
25.06.2019. у 09:00 Гимназија "9.мај", Ниш дана: 2
бодова: 16
468

Како покренути позитивне промене код ученика

Непосредно
25.06.2019. у 09:00 ОШ "21. октобар", Милована Глишића 13, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
25.06.2019. у 10:00 Средња школа "Никола Тесла", Бољевац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
26.06.2019. у 09:00 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд дана: 1
бодова: 8
49

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Непосредно
26.06.2019. у 09:00 ОШ ''Жарко Зрењанин'' , Братства јединства 49, Скореновац дана: 2
бодова: 16
71

Програм подршке одељењском старешини

Непосредно
26.06.2019. у 10:00 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд дана: 2
бодова: 12
210

Рад са децом из маргинализовних група

Непосредно
26.06.2019. у 09:00 Угоститељско-туристичка школа, Југ Богданова 28, Београд дана: 2
бодова: 16
402

Употреба лутке у раду са децом

Непосредно
26.06.2019. у 09:00 ОШ ''Даринка Богдановић'', село Стрелац бб, (Бабушница) дана: 1
бодова: 8
514

Обука о стандардима и компетенцијама

Непосредно
26.06.2019. у 10:00 OШ 1300 каплара, дана: 1
бодова: 8
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
26.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац; Леесковачког одреда 6 Лесковац дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
26.06.2019. у 09:30 Škola za učenike oštećenog vida,,Veljko Ramadanović", ulica Cara Dušana 143, Zemun - Beograd дана: 2
бодова: 16
292

Електронски системи учења

Непосредно
26.06.2019. у 08:00 Средња техничка школа дана: 3
бодова: 15
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
26.06.2019. у 09:00 Чајетина, ОШ "Димитрије Туцовић", Сердара Мићића 5 дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
27.06.2019. у 09:00 ЕТШ "Раде Кончар", Браће Грим 32, Београд дана: 1
бодова: 8
263

Маргинализоване групе и здравље

Непосредно
27.06.2019. у 10:00 Средња медицинска школа '' Др Миленко Хаџић '' Ниш дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
27.06.2019. у 10:00 ОШ "Момир Пуцаревић", Акмачићи дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
27.06.2019. у 09:45 Фондацијa Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
496

Мотивација и психолошки принципи учења

Непосредно
27.06.2019. у 09:00 Панчево, Техничка школа 23. мај, Браће Јовановића 89 дана: 2
бодова: 16
807

Интерфејс, роботика и предузетништво у настави

Непосредно
28.06.2019. у 09:00 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Бул. Ослобођења бр. 37 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
28.06.2019. у 09:00 XII београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
28.06.2019. у 09:00 OШ Исидора Секулић Шајкаш дана: 2
бодова: 16
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр.4 дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Школа за машинство и уметничке занате "Техноарт Београд", Светог Николе 39, Београд дана: 2
бодова: 16
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 ПУ ''Наша Радост'', Браће Вуксановића бр.20, Блаце дана: 2
бодова: 16
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Барич, ОШ "14.октобар" дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 ОШ " Ратко Павловић" Ратково дана: 2
бодова: 16
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 ОШ "Дуде Јовић", Жабари дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 OШ" Милоје Чиплић", Титова 6,Нови Бечеј дана: 2
бодова: 16
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 Beograd, Rakovica, Miška Kranjca 17 дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Хемијско - технолошка школа , ул. Моше Пијаде бб, Врање дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Бул. Ослобођења бр. 37 Нови Сад дана: 2
бодова: 16
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
29.06.2019. у 08:00 Основна школа "Јован Јовановић Змај" Сремска Каменица, Школска бр. 3 дана: 2
бодова: 16
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 ОШ "Рудовци", Рудовци дана: 1
бодова: 8
580

ТЕСТОВИ ЗНАЊА У ФУНКЦИЈИ OЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 ОШ "Јосиф Панчић" Бошка Бухе 8, Баљевац дана: 2
бодова: 16
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 Отворена просветна иницијатива Јагодина дана: 2
бодова: 16
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
30.06.2019. у 10:00 ОШ "Матко Вуковић", Суботица дана: 2
бодова: 16
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
30.06.2019. у 10:00 ОШ "Сава Шумановић",Добановачки пут 107,Земун дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
01.07.2019. у 09:00 Машинска школа "Космај", Сопот дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
01.07.2019. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић" Брестовац, ул. Вука Караџића 1, Брестовац дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
02.07.2019. у 09:00 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Вањево дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
02.07.2019. у 10:00 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд дана: 3
бодова: 24
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
02.07.2019. у 10:00 ОШ "Олга Петров", Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
03.07.2019. у 09:00 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Ваљево дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
03.07.2019. у 10:00 Медицинска школа Краљево, Доситејева 46 дана: 3
бодова: 24
647

Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и установе

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 3
бодова: 24
784

Дигитални атлас

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
592

Употреба онлајн игара у настави

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
623

Језичка култура на интернету

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
632

Креирање и модерација обука

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
636

Настава у облаку

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
644

Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ – интернет учионица

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.07.2019. у 09:00 МШ "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд дана: 3
бодова: 24
176

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Непосредно
04.07.2019. у 09:00 Техничка школа за дизајн коже - Београд, Војислава Илића 88, Београд дана: 2
бодова: 12
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
12.07.2019. у 10:00 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац дана: 3
бодова: 24
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Непосредно
18.07.2019. у 09:00 Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo", vrtić "Biberče", Vojvode Mišića bb, Futog дана: 1
бодова: 8