Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

Непосредно
13.12.2019. у 11:00 ПУ''Милица Ножица'', вртић ''Видра'', Сувоборска бб Ваљево дана: 3
бодова: 22
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
13.12.2019. у 11:00 Средња школа Бабушница дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
13.12.2019. у 13:00 Предшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Београд дана: 2
бодова: 16
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
13.12.2019. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
13.12.2019. у 12:00 Пољопривредно-ветеринарска школа, Свилајнац дана: 1
бодова: 8
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
13.12.2019. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
13.12.2019. у 09:00 Средња стручна школа "4 Јули" Светозара Марковића 53 Врбас дана: 2
бодова: 16
645

Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси

Непосредно
13.12.2019. у 10:00 ОШ "Рајко Михаиловић", Бањани дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
13.12.2019. у 12:00 Пољопривредно-ветеринарска школа, Ул. Краља Петра Првог бр. 64, Свилајнац дана: 1
бодова: 8
921

Организација наставе у наставној бази

Непосредно
13.12.2019. у 13:00 Угоститељско туристичка школа, Ниш, Мајаковског 8 дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
13.12.2019. у 09:00 Рановац, ОШ "Јован Шербановић", бб дана: 2
бодова: 16
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
13.12.2019. у 09:00 ПУ``11 април``, вртић ``Зека``, Бул.Зорана Ђинђића 55, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
23

Дискриминација у образовању – препознавање, поступање и заштита

Непосредно
13.12.2019. у 10:00 Основна школа "Бранко Радичевић", улица Бранка Радичевића број 1, Бујановац дана: 2
бодова: 14
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
13.12.2019. у 14:00 OШ" Надежда Петровић", Луја Адамича 4, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
13.12.2019. у 14:00 OШ" Надежда Петровић", Луја Адамича 4, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
13.12.2019. у 10:00 ОШ,, Сава Керковић" , Светог Саве 22, Љиг дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
13.12.2019. у 09:00 Сечањ, Средња школа "Вук Караџић", Гимназијска 2 дана: 2
бодова: 16
745

Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Непосредно
13.12.2019. у 13:00 Предшколска установа "Звездара", ДВ"Бубамара", Меше Селимовића бр.4, Београд дана: 3
бодова: 22
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
13.12.2019. у 11:00 ОШ " Ђура Јакшић" Ковин дана: 2
бодова: 16
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
13.12.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић" Бач дана: 1
бодова: 8
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Непосредно
13.12.2019. у 12:00 ОШ "Јездимир Трипковић", Дивљака бб, Латвица, Ариље дана: 1
бодова: 8
990

Корак ка култури

Непосредно
13.12.2019. у 11:00 Школа примењених уметности, Шабац дана: 3
бодова: 24
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
13.12.2019. у 09:00 Музичка школа " Владимир Ђорђевић", Београд дана: 1
бодова: 8
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Непосредно
13.12.2019. у 10:00 Музичка школа " Божидар Трудић" Смедеревска Паланка, 10. Октобра број 13. дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Иван Милутиновић", Маршала Тита 101, Београд дана: 3
бодова: 24
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Основна школа "Славко Родић" Бачки Јарак, Младена Стојановића 21 дана: 2
бодова: 16
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Трећи крагујевачки батаљон", Јесењинова 17, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" , ул. Петра Кочића бб, Шид дана: 2
бодова: 16
502

Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб Ниш 18000 дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Милета Протић" Товаришево дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава", ул. 29. Новембра 15, Врчин дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Основна школа "Жарко Зрењанин" - Нови Сад дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Младост" Пригревица дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Регионални центар Кањижа, Главни трг 9, Кањижа дана: 1
бодова: 8
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ Сава Мунћан - Крушчица дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Основна школа "Славко Родић" Бачки Јарак, Младена Стојановића 21 дана: 2
бодова: 16
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац дана: 1
бодова: 8
791

Конструктивистички приступ обради наставних јединица из термодинамике

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Основна школа "Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Техничка школа Прота Стеван Димитријевић - Алексинац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи дана: 1
бодова: 8
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Прехрамбено - хемијска школа , Милојка Лешјанина 23 , Ниш дана: 2
бодова: 16
467

Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење – рационално-емоционално бихејвиорални приступ

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак дана: 3
бодова: 24
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ - АЛАС“ дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ПУ '' Мајски цвет'' Велико Градиште дана: 1
бодова: 8
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Математичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 OŠ" Dositej Obradović",Vojislava Ilića 5, Kruševac дана: 1
бодова: 8
638

Наставник – креатор свог онлајн окружења

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Свети Сава" дана: 1
бодова: 8
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Ужице, Ужице дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
99

Вештина владања собом – асертивна комуникација

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Основна школа "Соња Маринковић", Аласка 17, Земун дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ „Рудовци“, улица Душана Петровића Шана 4, Рудовци дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Предшколска установа " Наше дете" Шабац, Дечији вртић ,,Младост", Кнеза Лазара 10, Шабац дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Моше Пијаде, Бор дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Мачванска средња школа" дана: 1
бодова: 8
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ПУ Перка Вићентијевић - вртић Зека, Ивана Штагљара 3, Обреновац дана: 1
бодова: 8
790

Иновативни експерименти у настави физике

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Нови Пазар, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ЕТШ "Никола Тесла", Краљице Наталије 31, Београд дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Основна школа "Стеван Сремац", Борча, Трг ослобођења 3 дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ Свети Сава - Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Novi Sad, u okviru zimske škole EUFONIJA дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Прва техничка школа, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Школа за основно и средње образовање "Младост", Косте Абрашевића 40, Пирот дана: 2
бодова: 16
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ ,,Јосиф Панчић'' Баљевац дана: 1
бодова: 8
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки Рудник дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Средња пољопривредна школа, Македонска 2, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
619

Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Београд дана: 1
бодова: 8
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Петар Тасић", Браће Милетић 1, 15 307 Лешница, Лозница дана: 2
бодова: 16
997

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Непосредно
14.12.2019. у 09:30 ОШ "Стеван Сремац", Максима Горког 1 Сента дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић", Владимира Назора 2, Ваљево дана: 1
бодова: 8
863

КОНЦЕПТ ВИШЕСТРУКИХ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 RC Smederevo дана: 1
бодова: 8
654

Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ПУ ПОЛЕТАРАЦ, БЕОГРАД, БАРАЈЕВО дана: 2
бодова: 16
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ ''Бранко Радичевић'' Витковац , Краљево дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Ђура Јакшић", Раковица (Београд) дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Хотел Life design - Београд дана: 1
бодова: 8
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Предшколска установа "Вчиелка" , Јармочна ББ, Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље дана: 2
бодова: 12
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Врттић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд дана: 2
бодова: 16
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ПУ "Пионир", Вука Караџића бб, Јагодина дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Марко Орешковић" Нови Београд дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
14.12.2019. у 09:30 Вртић "Лептирић", Насеље Д-3, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Стефан Дечански", Милана Милајковића 11, Београд дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ЦСУ Лесковац дана: 1
бодова: 8
746

Срећан мозак боље учи – програм за развој емоционалних и социјалних вештина

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ПУ ''Др Сима Милошевић'', вртић ''Чаролија'', улица Капетана Радича Петровића, Земун дана: 2
бодова: 16
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Дуле Караклајић", Ул. Дула Караклајића 35а, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
915

Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
258

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Трговачка школа, Хиландарска 1, Бегорад дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Centar za strucno usavrsavanje Krusevac Balkansks 3/5 дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши дана: 2
бодова: 16
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Генерала Живковића бб, Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Средња економска школа Сомбор дана: 2
бодова: 16
53

Одељенски старешина у савременој школи

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ Свети Сава - Пријепоље дана: 2
бодова: 16
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Filozofski fakultet u Beogradu дана: 2
бодова: 16
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Пожаревац, ОШ "Свети Сава", Војске Југославије 18 дана: 2
бодова: 16
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Предшколска установа,,Бамби",Моше Пијаде 66,Бор дана: 1
бодова: 8
89

УСМЕРАВАЊЕ ONLINE АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Филозофски факултет Ниш дана: 1
бодова: 8
281

ГРАЂАНСКИМ ВАСПИТАЊЕМ ГРАДИМО ПОЗИТИВНЕ ВРЕДНОСТИ

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Аранђеловац, ОШ "Милан Илић Чича", Књаза Милоша 88 дана: 1
бодова: 8
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Јово Курсула", Доситејева 136, Краљево дана: 1
бодова: 8
598

Ученичко предузетништво у функцији одрживог развоја

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Гимназија "Светозар Марковић", Бранка Радичевића 1, Ниш дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 OШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Београд, ОШ "Јован Миодраговић, Војводе Драгомира 1 дана: 2
бодова: 16
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Београд, ОШ "Јован Миодраговић, Војводе Драгомира 1 дана: 2
бодова: 16
695

Васпитање предшколског детета – подршка развијању и култивисању социоемоционалних вештина

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Предшколска установа "Наша радост" Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10 дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Београд, ОШ"Ђуро Стругар", Булевар Милутина Миланковића 148 дана: 2
бодова: 16
509

Обележавање значајних датума у настави

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Павле Савић" Београд дана: 2
бодова: 16
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш дана: 1
бодова: 8
858

Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
857

English in action

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Основна школа "Свети Сава", Аксентија Мародића бб, Суботица дана: 1
бодова: 8
867

Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Београд, Задужбина Илије Коларца дана: 3
бодова: 24
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ПУ "Наше чедо" Земуна дана: 2
бодова: 16
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, ул. Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Милентија Поповића 16, Београд дана: 1
бодова: 8
172

ПОСЕБНИ СПОРТИЋ – за школу и вртић

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ"Стефан Немања", ул: Косовке девојке бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
547

Предузетништво у настави

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Јан Чајак" Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОМШ ''Миленко Живковић'' Параћин дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Основна школа "Вук Караџић", Бадовинци дана: 1
бодова: 8
814

Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Основна школа "Рашка", Омладински центар 3, Рашка дана: 1
бодова: 8
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Улица Ратка Павловића бб, Владичин Хан дана: 1
бодова: 8
594

Учење и како се учи

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Рашка", Омладински центар 3, Рашка дана: 1
бодова: 8
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 OШ "Људовит Штур", Кисач дана: 2
бодова: 16
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Врање дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
14.12.2019. у 08:00 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
14.12.2019. у 08:00 ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
996

Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Медицинска школа "Др Миленко Хаџић" , ул. Зетска 55, 18000 Ниш дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
826

КЊИЖЕВНОСТ И СЛИКАРСТВО, МУЗИКА, ИСТОРИЈА – ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРЕСЕЦИ У НАСТАВИ

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Рашка, ОШ Рашка дана: 1
бодова: 8
715

Ликовне активности у функцији развоја деце предшколског узраста

Непосредно
14.12.2019. у 09:30 ПУ ''Наша радост'', вртић ''Зека'', Гундулићева 39, Суботица дана: 3
бодова: 16
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 OŠ "Desanka Maksimović" Požarevac дана: 1
бодова: 8
648

Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Ћуприја дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 16
777

Тимски рад на примеру еколошких пројеката у вртићу

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 КИКИНДА дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
14.12.2019. у 08:00 ОШ "Лаза Костић", Милентија Поповића 72, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
896

Алтернативни погон моторних возила

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Скупштина општине Темерин, Темерин, Новосадска 326 дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Братство - јединство", Бездан дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 ОШ "Сестре Илић", Ваљево дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
14.12.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 16
304

Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе

Непосредно
14.12.2019. у 10:00 Гимназији Рашка. Омладинска бб, Рашка. дана: 2
бодова: 16
352

Методичка радионица

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Основна школа "Жарко Зрењанин" - Нови Сад дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Регионални центар Ужице дана: 1
бодова: 8
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 ПУ Перка Вићентијевић - вртић Зека, Ивана Штагљара 3, Обреновац дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Oсновна школа "Дуде Јовић", Жабари, Кнеза Милоша 117 дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 ПУ "Нада Наумовић", вртић "Лане", Улица Црвене заставе бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", 7.октобра 219, Степојевац дана: 3
бодова: 24
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Filozofski fakultet u Beogradu дана: 2
бодова: 16
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 OŠ "Nada Purić" Hajduk Veljkova 81, Valjevo дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
15.12.2019. у 10:00 Рума, ОШ "Змај Јова Јовановић" дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 ПУ Бамби, Лозница дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Уметничка школа, Првомајска 6, Ниш дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Непосредно
15.12.2019. у 09:30 Основна школа "Жарко Зрењанин" - Нови Сад дана: 1
бодова: 8
647

Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и установе

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 3
бодова: 24
632

Креирање и модерација обука

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
592

Употреба онлајн игара у настави

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
623

Језичка култура на интернету

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
636

Настава у облаку

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
15.12.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
15.12.2019. у 13:00 Медицинска школа "др Изабел Емсли Хатон", Моше Пијаде бб, Врање дана: 2
бодова: 16
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
15.12.2019. у 10:00 ОШ Вук Караџић-Пожаревац дана: 1
бодова: 8
928

Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Непосредно
15.12.2019. у 10:00 Кикинда, Центар за стручно усавршавање дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Основна школа "Милан Илић Чича" Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 ОШ "Милић Ракић Мирко" Прокупље дана: 1
бодова: 8
604

Функционална знања – пут ка успеху

Непосредно
15.12.2019. у 12:00 ОШ "Милић Ракић Мирко" Прокупље дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
15.12.2019. у 09:00 Крагујевац дана: 1
бодова: 8
867

Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ

Непосредно
16.12.2019. у 10:00 Ниш, Гимназија Светозар Марковић дана: 3
бодова: 24
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
16.12.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6,Лесковац дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
16.12.2019. у 11:00 ОШ "Илија Бирчанин", Ставе дана: 1
бодова: 8
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
16.12.2019. у 10:00 ОШ Свети Сава,Чика Јовина 1,Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
17.12.2019. у 12:00 Београд,Стари град дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
17.12.2019. у 12:00 ОШ "Херој Роса Трифуновић", Краља Александра Обреновића бб, Александровац дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
17.12.2019. у 10:00 Прва техничка школа, Ћирила и Методија 26, Крушевац дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
19.12.2019. у 10:30 Specijalna skola sa domom ucenika ,, Bubanj" Nis дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
20.12.2019. у 11:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 3
бодова: 24
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
20.12.2019. у 09:00 Батајница, ОШ "Бранко Радичевић", Браће Михајловић-Трипић 2 дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
20.12.2019. у 12:00 Осма београдска гимназија, Ул. Грчића Миленка бр. 71, Вождовац, Београд дана: 3
бодова: 24
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
20.12.2019. у 13:00 OШ" Бошко Вребалов", Српских владара 63, Меленци дана: 2
бодова: 16
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
20.12.2019. у 13:00 Економско-трговинска школа, Врање дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
20.12.2019. у 10:00 Гимназија - Ћуприја дана: 1
бодова: 8
241

Прва помоћ код деце

Непосредно
20.12.2019. у 15:00 ОШ "Драгојло Дудић", Булевар Краља Александра бр.525, Београд дана: 1
бодова: 8
241

Прва помоћ код деце

Непосредно
20.12.2019. у 15:00 ОШ "Драгојло Дудић", Булевар Краља Александра бр.525, Београд дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Милан Станчић Уча", Трг слободе 4, Кумане дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Сава Шумановић" , ул. Светог Саве бр.4, Ердевик дана: 2
бодова: 16
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Техничка школа са домом ученика Апатин дана: 2
бодова: 16
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ПУ "АЛЕБ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Гимназија 20.октобар - Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд дана: 2
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
21.12.2019. у 08:00 ОШ Јанко Катић - Рогача дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Основна школа "Ђура Јакшић" Конарево дана: 1
бодова: 8
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 OŠ ,,Dr Ibrahim Bakić" - Leskova дана: 1
бодова: 8
619

Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Београд дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Предшколска установа "Дечји дани", Господар Јевремова 18, Београд дана: 1
бодова: 8
606

ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ПУ Патуљак, Косовских божура 7 дана: 2
бодова: 16
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ПУ "Савски венац", Топчидерски венац бр. 1 дана: 2
бодова: 16
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ ''Вожд Карађорђе'' Алексинац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ ''Вожд Карађорђе'' Алексинац дана: 1
бодова: 8
90