Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
149

Стрес у школи – превазилажење, промена

Непосредно
30.05.2022. у 10:00 Дом ученика средњих школа Зрењанин дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
30.05.2022. у 12:00 Доња Брњица, ОШ "Димитрије Прица", општина Приштина дана: 1
бодова: 8
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
30.05.2022. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
657

Од игре до музичке композиције

Непосредно
30.05.2022. у 10:00 Чачак дана: 1
бодова: 8
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
31.05.2022. у 12:00 Предшколска установа "Чика Јова Змај", Београд, вртић "Сестре Вукомировић", Улица Игњата Јоба 69 дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Непосредно
31.05.2022. у 12:00 ОШ "Свети Сава", Племетина, Обилић дана: 1
бодова: 8
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
01.06.2022. у 12:00 Предшколска установа "Чика Јова Змај", Београд, вртић "Сестре Вукомировић", Улица Игњата Јоба 69 дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
02.06.2022. у 09:00 Ош " 23 Октобар " дана: 3
бодова: 24
990

Корак ка култури

Непосредно
03.06.2022. у 09:00 Таванкут, ОШ "Матија Губец" дана: 3
бодова: 24
988

Ручни рад у вртићима и школи – quilling – (Филиграни од папира) техника у функцији подстицања креативности и концентрације код деце

Непосредно
03.06.2022. у 09:00 ОШ "Јосиф Панчић" дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
03.06.2022. у 13:00 ОШ "Шаму Михаљ" Бечеј, Трг братства и јединства 2 дана: 1
бодова: 8
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Платформа Зум дана: 1
бодова: 8
979

Школа керамике

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 Суботица, ОШ "Јован Микић" дана: 1
бодова: 8
908

Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање циљева

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Шеста београдска гимназија дана: 1
бодова: 8
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Регионални центар Чачак дана: 2
бодова: 16
197

Индивидуални образовни план – корак у пракси

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Политехничка школа Пожаревац, Јована Шербановића 5 дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 ПУ "Чика Јова Змај", Саве Шумановића 1, Вождовац, Београд дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 ШОСО,,Јелена Варјашки" дана: 2
бодова: 16
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 ОШ,, Доситеј Обрадовић", Филипа Филиповића 3 дана: 1
бодова: 8
51

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 ОШ ''Гаврило Принцип'', Земун дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Основна школа „Драган Ковачевић“, Шафарикова 8, Београд дана: 1
бодова: 8
17

Вршњачко насиље и шта са њим?

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 О.Ш. "Иван Милутиновић" Београд дана: 1
бодова: 8
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
896

Алтернативни погон моторних возила

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковачког одреда 6 16000 Лесковац дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 ПУ "Миша Цвијовић", Пријепоље дана: 2
бодова: 16
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
04.06.2022. у 13:00 ОШ "Вук Караџћ", Излетничка 10, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 ОШ "Иван Горан Ковачић", Ивана Горана Ковачића 14, Нишка Бања дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 Лесковац дана: 1
бодова: 8
759

„Разуми ме, подржи ме – упознај мој темперамент”

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 ПУ "Милица Ножица", вртић "Бамби", Насеље ослободиоци Ваљева бр. 26, Ваљево дана: 2
бодова: 16
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Основна школа "Војвода Степа" ,Београд дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 Путем Интернета дана: 1
бодова: 8
269

Креативне радионице

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Основна школа Миладин Митић Лапље село дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 XIV београдска гимназија, Београд-Врачар, Хаџи-Проданова 5. дана: 1
бодова: 8
841

Интердисциплинарно тумачење књижевног дела у настави српског језика и књижевности у основној и средњој школи

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Гимназија Краљево дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 Online дана: 1
бодова: 8
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
04.06.2022. у 10:00 шосо "Вукашин Марковић" Карагујевац дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 ОШ "Звездобројци", Дриничка 5а/б, Београд дана: 2
бодова: 16
136

Превенција и инклузија кроз форум-театар

Непосредно
04.06.2022. у 09:00 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
05.06.2022. у 09:00 ПУ "Чика Јова Змај", Саве Шумановића 1, Вождовац, Београд дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
05.06.2022. у 10:00 ОШ ''Љупче Николић'' , Алексинац дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
06.06.2022. у 09:00 ПУ "Наша радост", Суботица - on line дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
10.06.2022. у 09:00 МШ Војислав Вучковић, Кондина 6 дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 Петровац на Млави дана: 1
бодова: 8
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 Вршац, Дом ученика средњих школа, Стевана Немање 9 дана: 1
бодова: 8
262

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 Kragujevac дана: 1
бодова: 8
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 МШ Војислав Вучковић, Кондина 6 дана: 1
бодова: 8
928

Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 Машинска школа, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 Предшколска установа "Наше дете", вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 OШ "2. Октобар", Николинци дана: 2
бодова: 16
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 ОШ „Милица Павловић”, Епископа Никифора Максимовића 14, Чачак дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 ОШ "Веселин Маслеша", Београд, Вождовац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 ОШ "Херој Мирко Томић", Доњи Крчин дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 Основна школа "Јајинци", Београд дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 Основна школа "Ђура Јакшић" , Др Јарослава Јоксимовића 49, Орешковица дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 ПУ "ПИОНИР" ЈАГОДИНА дана: 1
бодова: 8
765

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА – обука медицинских сестара-васпитача, васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за рад са родитељима

Непосредно
11.06.2022. у 09:00 ПУ "11.Април" Нови Београд, Вртић "Бисер", Улица Омладинских бригада 106, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
240

Моје здравље – моја одлука

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 ОШ "Радоје Домановић",Светозара Марковића 13, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
11.06.2022. у 10:00 ЦСУ Крушевац дана: 1
бодова: 8
896

Алтернативни погон моторних возила

Непосредно
12.06.2022. у 09:00 Машинска школа Нови Сад дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
12.06.2022. у 09:00 Предшколска установа "Наше дете", вртић Пчелица, Миодрага Стојковића 2, Врање дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
15.06.2022. у 09:00 Алексиначка гимназија, Тихомира Ђорђевића, Алексинац дана: 2
бодова: 16
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
16.06.2022. у 12:00 ПУ Младост Шабац дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
17.06.2022. у 14:00 Медицинска школа , Сомбор дана: 2
бодова: 16
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 ОШ ''Свети Сава'', Гложане (Власотинце) дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 Крагујевац, Медицинска школа са домом ученика "Сестре Нинковић", Радоја Домановића 2 дана: 1
бодова: 8
543

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
423

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Непосредно
18.06.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
18.06.2022. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Пландиште дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 Основна школа "Бранислав Нушић", Београд дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 ПУ "Наша радост", Пазинска 4, Суботица, дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
18.06.2022. у 09:00 Медицинска школа, Немањина 148, Ужице дана: 1
бодова: 8
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
18.06.2022. у 09:00 Лесковац, ПУ " Вукица Митровић", вртић "Лане" ул. Максима Ђуровића бб дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
18.06.2022. у 10:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Стари град, Београд дана: 2
бодова: 16
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
21.06.2022. у 09:00 Музичка школа ''Др Војислав Вучковић'', Београд, Кондина 6 дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
22.06.2022. у 09:00 Музичка школа ''Др Војислав Вучковић'', Београд, Кондина 6 дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
24.06.2022. у 14:00 Гимназија, Ковачица дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
24.06.2022. у 14:00 Срења медицинска школа, СЕнта дана: 2
бодова: 16
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
25.06.2022. у 09:00 Baletska škola Novi Sad дана: 1
бодова: 8
910

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Непосредно
25.06.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
25.06.2022. у 09:00 Економско трговинска школа, Кула дана: 1
бодова: 8