Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Непосредно
28.01.2022. у 12:00 ОШ "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Београд дана: 2
бодова: 16
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
28.01.2022. у 09:00 Предшколска установа "Милица Ножица", Ваљево, Владе Даниловића 9 дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
28.01.2022. у 09:00 ОШ "Коста Ђукић" Краља Петра Првог 339, Младеновац дана: 3
бодова: 24
690

Учење уз нове медије

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Online, Kruševac дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 ОШ "Др Арчибалд Рајс", Београд, Палилула дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Дом ученика средњих школа Крагујевац, Саве Ковачевића 23, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 Средња занатска школа, Београд, Раковица дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Пу "Чукарица" Београд дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Lazarevac дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Ужице, Центар стручног усавршавања дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 ОШ "Јеврем Обреновић", Жике Поповића 20, Шабац дана: 2
бодова: 16
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Вртић ,,Бубамара,, Ул.Ченејска 50, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
659

Примена web 2.00 алата у образовању

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Zoom platforma online дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Predškolska ustanova "Bambi",Loznica,Generala Jurišića br.3 дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 On Line дана: 2
бодова: 16
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
923

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
29.01.2022. у 10:00 ОШ "Филип Вишњић" Краља Петра Првог 18, Моровић дана: 1
бодова: 8
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 ОШ ''Васа Чарапић'', Београд дана: 1
бодова: 8
584

Технике учења

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Основна школа ,,Мирослав Антић”, Црвено барјаче 6, Београд дана: 1
бодова: 8
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Непосредно
29.01.2022. у 09:00 Путем Интернета дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
30.01.2022. у 09:00 Online, Kruševac дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
30.01.2022. у 09:00 МШ Јосиф Маринковић Крунска 8 дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
30.01.2022. у 09:00 Predškolska ustanova "Naše dete"Šabac,Centar za stručno usavršavanje Šabac,Nikole Tesle 1a. дана: 1
бодова: 8
624

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Непосредно
30.01.2022. у 09:00 Путем Интернета дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
31.01.2022. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
31.01.2022. у 12:00 Угоститељско - туристичка школа, Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
338

Модели комуникације у онлајн окружењу

Електронски
31.01.2022. у 09:00 недеља: 3
бодова: 20
338

Модели комуникације у онлајн окружењу

Електронски
31.01.2022. у 09:00 недеља: 3
бодова: 20
37

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

Непосредно
04.02.2022. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, бб, Горанска, Смедерево дана: 1
бодова: 8
330

Програмирање наставних садржаја и наставног процеса

Електронски
05.02.2022. у 09:00 недеља: 3
бодова: 24
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Гимназија Краљево, Доситејева 44 дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ОШ Марија Бурсаћ, Београд, Милана Ракића 81 дана: 2
бодова: 16
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Непосредно
05.02.2022. у 10:00 ОШ "Душан Јерковић", Инђија дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Гимназија Зајечар, Кнегиње Љубице 5, Зајечар дана: 2
бодова: 16
1008

Примена модела активности у природи у савременој настави физичког и здравственог васпитања

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Технолошка школа, Драгољуба Јовановића 2, Параћин дана: 1
бодова: 8
744

Спортико Змај – јасле, подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Зајечар дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
05.02.2022. у 08:00 Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
05.02.2022. у 08:00 Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, Београд дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
05.02.2022. у 10:00 ПУ Пионир, Вука Караџића 6, Јагодина дана: 2
бодова: 16
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ОШ ''Васа Чарапић'' Авалска 48а, Београд дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ПУ Полетарац, Дрварска бб, Нова Пазова дана: 1
бодова: 8
491

Мобилни телефон у настави

Електронски
05.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
592

Употреба онлајн игара у настави

Електронски
05.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
648

Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 CSU дана: 1
бодова: 8
551

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Непосредно
05.02.2022. у 10:00 Дечији вртић "Цврчак", Булевар Немањића бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 ЦСУ Крушевац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
05.02.2022. у 09:00 Зум платформа дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
05.02.2022. у 10:00 Основна школа ,,Љубомир Аћимовић" дана: 2
бодова: 16
551

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Непосредно
06.02.2022. у 10:00 Дечији вртић "Цврчак", Булевар Немањића бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
06.02.2022. у 09:00 Зум платформа дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
06.02.2022. у 12:00 Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
07.02.2022. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
636

Настава у облаку

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
784

Дигитални атлас

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
156

Управљање тимовима

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
07.02.2022. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
08.02.2022. у 09:00 ОШ "РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО", Нови Пазар дана: 2
бодова: 16
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
09.02.2022. у 09:00 Музичка школа, Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
12.02.2022. у 10:00 ОШ,,Свети Сава"Пламетина дана: 2
бодова: 16
422

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Непосредно
12.02.2022. у 09:00 Основна школа "Јован Цвијић, Првомајска, Костолац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
12.02.2022. у 09:00 Зум платформа дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
12.02.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Шабац - Zoom on line дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
14.02.2022. у 10:00 ШОСО ''Видовдан'' Моше Пијаде 31, Бор дана: 1
бодова: 8
197

Индивидуални образовни план – корак у пракси

Непосредно
19.02.2022. у 09:00 ОШ "Сава Максимовић" Мраморак дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
19.02.2022. у 09:00 Пу "Чукарица" Београд дана: 1
бодова: 8
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
19.02.2022. у 09:00 Основна школа ,,Ј.Ј.Змај”, Цара Лазара 2, Обреновац дана: 1
бодова: 8
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
19.02.2022. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
19.02.2022. у 09:00 ОШ,,Кнез Лазар"Доња Гуштерица дана: 2
бодова: 16
762

Вођење Е-документације у предшколским установама

Непосредно
20.02.2022. у 09:00 "Отворена Просветна Иницијатива" Јагодина дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
21.02.2022. у 09:00 "Отворена Просветна Иницијатива" Јагодина дана: 1
бодова: 8
1010

Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Непосредно
23.02.2022. у 10:00 Копаоник, ЈАТ Апартмани дана: 3
бодова: 18
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
26.02.2022. у 10:00 ОМШ "Миленко Живковић", Бранка Крсмановића 47, Параћин дана: 2
бодова: 16
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Непосредно
26.02.2022. у 10:00 RC Šabac дана: 2
бодова: 15