Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
07.06.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
616

Обука за примену теста ТИП-1

Непосредно
08.06.2020. у 11:00 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд дана: 2
бодова: 14
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
08.06.2020. у 09:00 Економско-трговинска школа Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
10.06.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић", Београд, Здравка Челара 16 дана: 3
бодова: 24
462

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
10.06.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
12.06.2020. у 12:00 Предшколска установа "Лане", Хајдук Вељкова 6,14253 Осечина дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
13.06.2020. у 09:00 ПУ Дечја радост Свилјанац дана: 1
бодова: 8
604

Функционална знања – пут ка успеху

Непосредно
13.06.2020. у 10:00 Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
13.06.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
13.06.2020. у 09:00 ПУ``Наша радост``, вртић ``Санда Марјановић``,улица: Пазинска број 4 , Суботица дана: 2
бодова: 16
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
13.06.2020. у 10:00 Predškolska ustanova "Naša radost" Subotica (Vrtić "Šumica",Banijska bb) дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
13.06.2020. у 09:00 ПУ "Бамби", вртић "Маслачак", ул. 16. дивизије 38, Кула дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
13.06.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
14.06.2020. у 09:00 Пу Дечја радост Свилајнац дана: 1
бодова: 8
653

Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно-образовном раду

Непосредно
14.06.2020. у 10:00 ПУ"Перка Вићентијевић", ул. Вука Караџића 92 дана: 2
бодова: 15
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Непосредно
15.06.2020. у 09:00 Ниш дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
17.06.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа Београд, Радоја Домановића 27, Београд дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
18.06.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа Београд, Радоја Домановића 27, Београд дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
20.06.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
794

Нова сазнања о улози и значају цијанобактерија у животној средини

Непосредно
20.06.2020. у 09:30 Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет. Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад. дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
20.06.2020. у 09:00 Предшколска установа "Радост", Хероја Чајке 20, Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
159

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) – Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
22.06.2020. у 10:00 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6 дана: 2
бодова: 16
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
23.06.2020. у 10:00 Коцељева, Средња школа дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
24.06.2020. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
24.06.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
27.06.2020. у 10:00 ОШ "Душан Јерковић - Уча" - Шимановци , Пећинци дана: 2
бодова: 16
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
30.06.2020. у 10:00 Гајдобра, ОШ "Алекса Шантић" дана: 1
бодова: 8