Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
19.09.2020. у 09:00 Музичка школа Суботица, Штосмајерова 3. дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
19.09.2020. у 09:00 Економско-трговинска школа, Пријепоље дана: 2
бодова: 16
883

Особености ефикасних дидактичких интервенција с циљем развоја компетенцијa ученика италијанског као страног језика

Непосредно
19.09.2020. у 10:00 Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3 дана: 2
бодова: 12
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
19.09.2020. у 09:00 Основна школа "Добросав Радосављевић-Народ" Мачвански кеј 29 Мачванска Митровица дана: 2
бодова: 16
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Непосредно
19.09.2020. у 09:00 OŠ "Vuk Karadžić", Radoja Domanovića 24, Novi Sad дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
19.09.2020. у 10:00 Бечеј, ОШ "Здравко Гложански" дана: 1
бодова: 8
346

Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Непосредно
19.09.2020. у 09:00 ОШ Боривоје Ж. Милојевић дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
19.09.2020. у 09:00 Centar za stručno usavršavanje, Balkanska 63/V, Kruševac дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
19.09.2020. у 10:00 ОШ "Јефимија", Обреновац дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
19.09.2020. у 10:00 ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
19.09.2020. у 10:00 ОШ "Благоје Радић", Зупче, Зубин Поток дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
20.09.2020. у 09:00 Centar za stručno usavršavanje, Balkanska 63/V, Kruševac дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
20.09.2020. у 09:00 ОШ " Вера Мишчевић" Белегиш дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
20.09.2020. у 10:00 ОШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
20.09.2020. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Сочаница, Лепосавић дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
20.09.2020. у 09:00 ПУ "Бамби", Дунавска 8, Бачка Топола дана: 1
бодова: 8
333

Дигитално доба: Како се снаћи у свету Интернета?!

Електронски
21.09.2020. у 12:00 недеља: 4
бодова: 32
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
21.09.2020. у 12:00 ОШ "Васа Пелагић", Котеж дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
25.09.2020. у 09:00 Средња школа "Вук Караџић" , Љубовија дана: 3
бодова: 24
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Нови Пазар, Техничка школа, Вука Караџића бб дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Дежева, Нови Пазар, ОШ "Расто Немањић", издвојено одељење Постење дана: 2
бодова: 16
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Средња стручна школа "4 Јули" Светозара Марковића бр. 43 Врбас дана: 2
бодова: 16
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Нови Бановци, ПУ "Радост", Кабларска бб дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Рума, ОШ "Змај Јова Јовановић" дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ ''Цар Константин'' , Великотрновска 4, Ниш дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ ''Цар Константин'' , Великотрновска 4 , Ниш дана: 2
бодова: 16
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 ПУ Родини ђаци, Београд, Јована Рајића 9 дана: 2
бодова: 16
462

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
26.09.2020. у 11:00 Гимназија "Стеван Јаковљевић" Власотинце дана: 1
бодова: 8
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
796

Планирање наставе хемије – смернице за квалитетну наставу

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 CSU Leskovac дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Вука Караџића 14, Шабац дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Srednja turistička škola дана: 1
бодова: 8
322

Научи да рукујеш мултимедијални уређајима и подешавањем система

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 ОШ "Дубрава", Књажевац дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита", Карађорђева 11 дана: 2
бодова: 16
562

Пројектно оријентисана настава

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Масарикова 5, Београд, Институт за модерно образовање дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 дана: 1
бодова: 8
468

Како покренути позитивне промене код ученика

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Сретен Младеновић", Десимировац бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", 9. маја 110б, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Филиповић" Радаљ дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
26.09.2020. у 08:00 ОШ "Први мај", Влајковци бб, Влајковци-Брус дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Фондација Ана и Владе Дивац, Хотел Праг, Краљице Наталије 27, Београд дана: 1
бодова: 8
585

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Свети Сава" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 Регионални центар, Чачак дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ПУ ДВ "Маштоленд", Радничка 18, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Непосредно
26.09.2020. у 09:00 ОШ "Јован Поповић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Непосредно
26.09.2020. у 10:00 Predškolska ustanova "Lane", RJ "Veseljko", Kralja Petra I bb, Kaludjerica, Beograd дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 ОШ "Лаза К. Лазаревић", Масарикова 136, 15000, Шабац дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 ОШ "Лаза К. Лазаревић", Масарикова 136, 15000, Шабац дана: 1
бодова: 8
690

Учење уз нове медије

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
27.09.2020. у 08:00 ОШ "Бранко Радичевић", Разбојна дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
27.09.2020. у 08:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 ОШ "Милован Глишић" Ваљевска Каменица дана: 1
бодова: 8
382

Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Непосредно
27.09.2020. у 09:00 OŠ „Dule Karaklajić”, Dula Karaklajića 35 дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
27.09.2020. у 10:00 ОШ "Душан Радоњић", Бања дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
27.09.2020. у 11:00 РЦ за стручно усавршавање Књажевац, Јове Курсуле 1 дана: 3
бодова: 20
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
28.09.2020. у 10:00 Железничка Техничка школа, Палилула дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
28.09.2020. у 12:00 Tрговачка школа , Стари град дана: 3
бодова: 24
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
28.09.2020. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд дана: 2
бодова: 16
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
28.09.2020. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
28.09.2020. у 14:00 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора ,,11.мај –Јагодина“ дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
30.09.2020. у 09:00 ОШ "Јован Стерија Поповић" Нови Београд дана: 2
бодова: 16
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
784

Дигитални атлас

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
630

Интернет учионица

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
632

Креирање и модерација обука

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
636

Настава у облаку

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
01.10.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
02.10.2020. у 12:00 ОШ"Бранко Радичевић" , Бољевци дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
02.10.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
02.10.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Србобран дана: 3
бодова: 24
672

Компас за учење

Непосредно
02.10.2020. у 14:00 ПУ "Пчелица", Блок 112, Апатин дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
02.10.2020. у 11:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању НИШ, Париске комуне бб дана: 3
бодова: 20
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Економска школа " 9. мај " Сремска Митровица дана: 2
бодова: 16
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 CSU Leskovac дана: 1
бодова: 8
458

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 CSU Leskovac дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Дефектолошко - психолошки центар "Фидо центар", Нови Сад дана: 2
бодова: 16
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 OШ "Бора Станковић" дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ОШ "Милоје Симовић", Драгобраћа бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево дана: 1
бодова: 8
262

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Kragujevac дана: 1
бодова: 8
174

Аугментативна и алтернативна комуникација – израда средстава и примена у пракси

Непосредно
03.10.2020. у 10:00 ШОСО"Вукашин Марковић",ул. Јанка Веселиновића бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Основна школа "Иво Лола Рибар" Главна 270 Рума дана: 2
бодова: 16
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ПУ "Дечја радост", Жарка Зрењанина 25, Панчево дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.10.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
03.10.2020. у 08:30 Oсновна школа "Доситеј Обрадовић", Трг ослобођења 4, Бочар дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
04.10.2020. у 09:00 ОШ "Милорад Лабудовић Лабуд" Барошевац дана: 2
бодова: 16
672

Компас за учење

Непосредно
04.10.2020. у 08:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Електронски
05.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Електронски
05.10.2020. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
06.10.2020. у 11:00 ОШ"Милоје Павловић" , Чукарица дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
09.10.2020. у 12:00 Школа примењених уметности , Шабац дана: 3
бодова: 24
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Основна школа "Бранко Радичевић" Петра Кочића бб Шид дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 ОШ ''Десанка Максимовић'' , Маршала Тита 18, Чокот дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ОШ "Јулијана Ћатић", Жике Пинтера 44, Страгари дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Инђија, ОШ "Душан Јерковић", Душана Јерковића 1 дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
10.10.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
10.10.2020. у 09:00 ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш дана: 2
бодова: 16
672

Компас за учење

Непосредно
11.10.2020. у 08:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
12.10.2020. у 11:00 ОШ"Милоје Павловић" , Чукарица дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
14.10.2020. у 10:00 ОШ ''Десанка Максимовић'' , Маршала Тита 18 , Чокот дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
16.10.2020. у 09:00 ОШ " Бранко Радичевић " Велико Средиште дана: 3
бодова: 24
200

Инклузија у пракси

Непосредно
17.10.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 67, Крушевац дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
17.10.2020. у 10:00 Економско-Техничка школа, Куршумлија дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
17.10.2020. у 09:00 ОШ "Светозар Марковић", Кумановска 3, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
112

Како до успешне сарадње са родитељима

Непосредно
17.10.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
17.10.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Дукић", Дантеова 52, Београд дана: 3
бодова: 24