Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
10.08.2020. у 10:00 Гимназија "9. Мај", Ниш дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
11.08.2020. у 10:00 Гимназија "9. Мај", Ниш дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
12.08.2020. у 10:00 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
12.08.2020. у 10:00 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац дана: 3
бодова: 24
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
15.08.2020. у 09:00 Медицинско-фармацеутска школа "Света Петка", Смедерево дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
17.08.2020. у 09:00 ОШ "Жарко Зрењанин Уча", Надаљ дана: 3
бодова: 24
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
18.08.2020. у 08:00 ОШ "Дражевац", Дражевац 146, Дражевац дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
19.08.2020. у 10:00 ОШ " Душан Јерковић Уча" , Шимановци дана: 3
бодова: 24
813

Пут до успеха на географској олимпијди

Непосредно
19.08.2020. у 10:00 НАУЧНО НАСТАВНА БАЗА ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА БЛАЖЕВО-ОПШТИНА БРУС дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
19.08.2020. у 09:00 Ош "Ратко Митровић", Нови Београд дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
19.08.2020. у 08:00 ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
19.08.2020. у 08:00 ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246, Београд дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
20.08.2020. у 09:00 СТШ ''Милева Марић'' Тител дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
20.08.2020. у 09:00 Дежева, Нови Пазар, ОШ "Расто Немањић", издвојено одељење Постење дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
20.08.2020. у 09:00 Нови Пазар, Техничка школа, Вука Караџића бб дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
20.08.2020. у 09:00 ОШ "Цана Марјановић", Раља дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
20.08.2020. у 09:00 ОШ "Данило Киш", Београд дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
20.08.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Синђелић", Звездара дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
20.08.2020. у 08:00 ОШ "Живојин Перић", Ваљевски пут бб, Стублине дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Непосредно
21.08.2020. у 09:00 Основна школа "Доситеј Обрадовић", Трг ослобођења 4, Бочар, Нови Бечеј дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
21.08.2020. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић" Ковин дана: 2
бодова: 16
38

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Непосредно
22.08.2020. у 10:00 Bulevar oslobođenja 56a, Beograd дана: 2
бодова: 16
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
22.08.2020. у 09:00 Средња стручна школа "Доситеј Обрадовић" Краља Петра I Карађорђевића бр. 11 Нови Кнежевац дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
22.08.2020. у 09:00 ОШ "Стеван Филиповић" , Дивци дана: 3
бодова: 24
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
22.08.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
24.08.2020. у 10:00 ОШ "Душан Вукасовић Диоген" , Ашања дана: 2
бодова: 16
835

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА

Непосредно
24.08.2020. у 08:00 Матица српска, Улица Матице српске 1, Нови Сад дана: 2
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
24.08.2020. у 09:00 ОШ "Љубомир Аћимовић", Цара Лазара 2, Обреновац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
24.08.2020. у 08:00 Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
24.08.2020. у 09:00 ОШ "Марко Орешковић" Нови Београд дана: 3
бодова: 24
430

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Електронски
24.08.2020. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
316

Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака

Електронски
24.08.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 24
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
24.08.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Црвенка дана: 2
бодова: 16
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
25.08.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
229

Учити о Холокаусту

Непосредно
25.08.2020. у 10:00 OŠ "Knez Lazar", Lazarevac дана: 3
бодова: 24
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
25.08.2020. у 09:00 ОШ "Душан Јерковић", Главна 69, Рума дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
25.08.2020. у 09:00 ОШ "Душан Јерковић", Главна 69, Рума дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
25.08.2020. у 09:00 ОШ "Краљица Марија", Београд (Палилула) дана: 3
бодова: 24
990

Корак ка култури

Непосредно
25.08.2020. у 11:00 ОШ "Веселин Маслеша", Београд дана: 3
бодова: 24
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Непосредно
26.08.2020. у 09:00 Гимназија "Патријарх Павле", Грочка 40, Београд дана: 2
бодова: 16
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
28.08.2020. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић" , Трговиште дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
29.08.2020. у 09:00 Краљево, ПУ "Олга Јовичић Рита", Карађорђева 11 дана: 2
бодова: 16
138

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Непосредно
29.08.2020. у 09:00 Гимназија "Патријарх Павле", Грочка 40, Београд дана: 2
бодова: 16
672

Компас за учење

Непосредно
29.08.2020. у 10:00 ПУ "Радост", Кабларска бб, Нови Бановци дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
29.08.2020. у 09:00 СШ"Ђорђе Натошевић" Инђија дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
29.08.2020. у 09:00 ОШ "Јован Поповић" Инђија дана: 3
бодова: 24
630

Интернет учионица

Електронски
03.09.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32