компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
226 К2, К5, К10, К23

"Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду“

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
310 К3, К4, К7, К10, К15, К19, К23

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
444 К2, К7, К10, К18, К23

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
646 К2, К7, К10, К19, К23

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
720 К3, К5, К10, К23

Развој интелектуалних вештина и одржање пажње код деце предшколског и раног школског узраста у савременом контексту

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
721 К4, К7, К10, К23

Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школе

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
810 К3, К5, К7, К9, К10, К11

ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ (образовна и социоемоционална подршка)

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
815 К5, К10, К19

Дигитални материјали у раду васпитача

Предшколска установа "Мазза"
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
821 К7, К10

Игра деце као извор добробити

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
829 К6, К10, К16

Кооперативно учење у раду на пројектима

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
868 К2, К7, К10, К16

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
869 К5, К10, К19, К23

Развијање предвештина читања и писања у предшколској установи

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 17
871 К5, К10

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду - Модул 1

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
872 К6, К10, К19

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
887 К6, К10

„Сви то смо ми –креирање различитих програма за децу предшколског узраста“

Предшколска установа , Зрењанин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1020 К1, К3, К5, К10, К14, К23

Драмске игре у васпитању и образовању деце

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14

Ликовна лабораторија

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1063 К1, К3, К5, К10, К23

Холистички приступ музиком у васпитању и образовању

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8