Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
940 К1

Савремени приступи наставном проучавању прозе

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
556 К4, К23

Интернет учионица

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
506 К2

Дигитални угледни час

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
893 К1, К2

Експерименти у настави

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
231 К3, К23

Водич кроз инклузивно образовање

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
481 К2

Веб-алатима до формативне оцене

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
861 К5, К11, К23

Природни вртић

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1122 К2, К7, К23

Веб-алатима до интерактивне наставе

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
639 К2, К23

Образовни свет кроз иновативне игре

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
502 К2, К3, К7

Дигиталне приче и бајке

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
860 К5, К11

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
417 К1

Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
748 К2, К5, К21

У свету финансија - методичке основе за увођење финансијског образовања и васпитања у програме наставе и учења

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
331 К3, К23

Грађанским васпитањем против опасности на интернету

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
592 К2, К5, К23

Мапе ума у образовно-васпитном процесу

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
651 К4, К8, К18, К23

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1034 К1, К5

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
927 К2, К23

Књижевне радионице

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
379 К1, К2

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
891 К1, К5

Виртуелни хербаријум

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
701 К2, К5, К9, К14, К18, К23

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
814 К5, К11

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
485 К2

Водич за израду тестова знања

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
482 К2, К23

Видео лекције - савремено наставно средство

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
585 К2, К23

Креирање интерактивних видео лекција

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
654 К4, К12, К15, К18, К23

Основе рада на интернету и обрада текста

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
725 К2, К12, К15, К18, К23

Рачунарске калкулације и слајд презентације

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
519 К2

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
491 К2, К23

Групни рад са применом веб алата

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
488 К2, К23

Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
655 К4, К8, К18, К23

Основе управљања образовно-васпитним установама

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
640 К2

Обрнута учионица

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
646 К2, К7, К10, К19, К23

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
456 К2, К23

Oцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
489 К2

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
490 К2

Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
698 К2, К18, К23

Припрема за час заснована на исходима

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
675 К2, К15, К19, К23

Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
257 К3, К4, К19

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
526 К3, К14, К17, К23

Електронска педагошка документација

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
716 К3, К23

Развијање вештина за каријерно вођење кроз 21. век

Електронски
05.10.2023. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
190 К3, К5, К16, К23

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
05.10.2023. у 09:00 Гимназија Алексинац дана: 2
бодова: 16
527 К2, К19, К23

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
06.10.2023. у 12:00 Средња школа Лапово дана: 1
бодова: 8
276 К3, К23

Час по мери детета

Непосредно
06.10.2023. у 14:00 Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб,Ниш дана: 1
бодова: 8
938 К1, К23

Републички зимски семинар

Непосредно
06.10.2023. у 09:30 Филолошки факултет, Студентски трг 3 дана: 3
бодова: 24
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Непосредно
06.10.2023. у 12:00 ЕТШ "Доситеј Обрадовић", Алибунар дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Париске комуне бб,Ниш дана: 1
бодова: 8
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
07.10.2023. у 10:00 ОШ "Милорад Лабудовић Лабуд" Барошевац дана: 1
бодова: 8
574 К2, К23

Квалитетно оцењивање – боља настава

Непосредно
07.10.2023. у 10:00 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Обреновац дана: 1
бодова: 8
287 К1

Приступи, методе и технике у настави историје – пут ка развоју компетенција ученика

Непосредно
07.10.2023. у 10:00 "Прва нишка гимназија Стеван Сремац", Вожда Карађорђа 27, Ниш дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Пољопривредно хемијска школа Обреновац, Милоша Обреновића 90, Обреновац дана: 1
бодова: 8
645 К2, К19, К23

Од планирања до рефлексије

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 2
бодова: 12
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
07.10.2023. у 08:00 Ош "Михаило Петровић Алас", Господар Јованова 22, Београд дана: 1
бодова: 8
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Непосредно
07.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Вртић T&T kids, Miladina Petrovića 25/1 дана: 1
бодова: 8
305 К3, К5, К9, К23

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад дана: 3
бодова: 24
273 К2, К5

Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Удружење родитеља ,,Подржи ме" Север Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Непосредно
07.10.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Непосредно
07.10.2023. у 10:00 ОШ "Душан Радовић", Ниш дана: 1
бодова: 8
841 К6, К9

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
08.10.2023. у 09:00 ПУ ,,Миша Цвијовић" Пријепоље Санџачких бригада 9 дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Електронски
09.10.2023. у 08:00 недеља: 3
бодова: 24
356 К1, К4, К22

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Електронски
09.10.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
356 К1, К4, К22

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Електронски
09.10.2023. у 14:00 недеља: 4
бодова: 32
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Електронски
10.10.2023. у 18:00 недеља: 2
бодова: 8
728 К2

Савремена интерактивна настава

Електронски
10.10.2023. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
629 К4, К22, К23

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Непосредно
11.10.2023. у 13:00 ОШ "Свети Сава", Топоница дана: 1
бодова: 8
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Електронски
11.10.2023. у 18:00 недеља: 2
бодова: 8
292 К3, К14, К23

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

Непосредно
11.10.2023. у 09:00 Hotel Majestic, Obilićev venac 28, Beograd дана: 2
бодова: 16
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Електронски
12.10.2023. у 18:00 недеља: 2
бодова: 8
781 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Часови разумевања и радости

Непосредно
12.10.2023. у 09:00 Вртић "Бисер", Светозара Марковића 14-16, Београд дана: 2
бодова: 16
747 К1, К2, К3, К4

Трансформационо учење у средњим стручним школама

Непосредно
12.10.2023. у 10:00 Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Непосредно
12.10.2023. у 12:00 ОШ ''Илија Бирчанин'' Ставе Бобова дана: 1
бодова: 8
416 К2, К5, К17

Креативна математика - игром до математичких знања и вештина

Непосредно
13.10.2023. у 12:00 ОШ "Наталија Нана Недељковић", Октобарских жртава 146, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
889 К5, К11

„Спортико Змај" – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Непосредно
13.10.2023. у 14:00 Предшколска установа "Наша радост", Југословенска бб, Сурдулица дана: 3
бодова: 22
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
13.10.2023. у 11:00 ОШ "Сава Максимовић" Мраморак дана: 1
бодова: 8
976 К2, К23

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
13.10.2023. у 09:00 Техничка школа "Прешево" дана: 1
бодова: 8
577 К1, К23

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Непосредно
13.10.2023. у 13:30 Основна школа "Вук Караџић", Левосоје дана: 1
бодова: 8
765 К2, К19, К23

Учење кроз интегративну наставу

Непосредно
13.10.2023. у 13:00 Техничка школа Ивањица дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Непосредно
13.10.2023. у 14:00 ОШ "Вук Караџић", Бајмок дана: 2
бодова: 16
299 К3

"Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"

Непосредно
13.10.2023. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а, Београд дана: 2
бодова: 16
239 К2, К23

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Непосредно
13.10.2023. у 10:00 Удружење родитеља "Подржи ме" , Немањина бб, Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
773 К2, К23

Учионица отворених зидова

Непосредно
13.10.2023. у 13:00 Ивањица, ОШ "Милинко Кушић" дана: 1
бодова: 8
744 К2, К13, К23

ТЕХНИКЕ ПОДУЧАВАЊА И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Економска школа „Нада Димић“, 22. октобра 18, Земун дана: 1
бодова: 8
42 К3

ДЕВОЈЧИЦА У ТЕБИ МОРА ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ - оснаживање девојчица у правцу максималне реализације личних потенцијала и заустављања могуће дискриминације и насиља над њима

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Ruma дана: 1
бодова: 8
864 К5, К11, К16

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ПУ Савски венац дана: 2
бодова: 16
841 К6, К9

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ПУ ,,Десанка Максимовић" Иве Лоле Рибара 4 Житиште дана: 1
бодова: 8
767 К2, К23

Учење са лакоћом

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Економска школа, Мајаковског бр.2 Ниш дана: 1
бодова: 8
298 К1, К2, К3

Чему још филозофија?

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Институт за филозофију и друштвену теорију, Краљице Наталије 45, IV спрат, Београд дана: 1
бодова: 8
719 К1, К2

Развој виших нивоа мишљења кроз проблемску наставу

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
603 К2, К19, К23

Методе и технике у настави усмереној на исходе

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
1008 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА ГРАФИКЕ"

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
629 К4, К22, К23

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ "Иво Лола Рибар", ул. Живана Јовановића 1, Бегаљица, Гроцка дана: 3
бодова: 24
803 К5, К11, К19

Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом

Непосредно
14.10.2023. у 10:00 ПУ Гимназион, Чачак, Градски бедем 14 дана: 2
бодова: 16
752 К2, К23

Уз ваннаставне активности до знања

Непосредно
14.10.2023. у 08:00 ОШ ''1. мај '' Влајковци бб, Брус дана: 1
бодова: 8
868 К2, К7, К10, К16

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
745 К2, К23

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Школа за образовање одраслих, Врање дана: 1
бодова: 8
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ "Прва основна школа", Ваљево дана: 1
бодова: 8
185 К3, К5, К9, К17, К23

Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ " Милош Црњански" Жабаљ дана: 1
бодова: 8
501 К2, К13, К23

Дигиталне компетенције као предуслов квалитетног функционисања у савременом друштву

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ Мома Станојловић, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
14.10.2023. у 08:00 ОШ "Живојин Перић", Ваљевски пут бб, Стублине дана: 1
бодова: 8
780 К2, К3, К4, К17, К19, К23

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 ОШ "Марко Орешковић" Београд дана: 1
бодова: 8
802 К7, К9

ВЕШТИНЕ ЗА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ ТОКОМ КАРИЈЕРЕ – култура комуникације и управљање каријером

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Суботица дана: 1
бодова: 8
117 К4

Од хаотичне до хармоничне учионице

Непосредно
14.10.2023. у 09:00 Средња школа „Дрво-арт“, Цара Душана 23, Београд дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
14.10.2023. у 09:30 Предшколска установа „Наша радост“ Ковин. Адреса: Трг Жарка Зрењанина бр.10 дана: 1
бодова: 8
976 К2, К23

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
14.10.2023. у 08:00 Економско трговинска школа Врање дана: 1
бодова: 8
976 К2, К23

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
14.10.2023. у 13:30 Техничка школа Врање дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
14.10.2023. у 08:00 ОШ "Никола Тесла", Др Миливоја Петровића 6, Београд дана: 1
бодова: 8
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

Непосредно
15.10.2023. у 10:00 Вртић "Универзум", Булевар Михаила Пупина 165а, Београд дана: 1
бодова: 8
1114 К1, К23

Достигнућа младих у Србији - ДМуС

Непосредно
15.10.2023. у 10:00 Београд, Хотел Путник Ин дана: 3
бодова: 24
540 К2

Изокренута учионица у хибридној настави

Електронски
16.10.2023. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
406 К2, К23

еМатематика

Електронски
16.10.2023. у 10:00 недеља: 5
бодова: 40
708 К2, К23

Пројектно-оријентисана настава у основном образовању одраслих

Електронски
16.10.2023. у 09:00 недеља: 2
бодова: 11
1061 К1, К4

Уметник на сцени – гест, комуникација, медији (обука је обавезни део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Непосредно
20.10.2023. у 09:00 Muzička škola Subotica дана: 1
бодова: 8
745 К2, К23

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Непосредно
20.10.2023. у 13:00 МШ "др Изабел Емсли Хатон" дана: 1
бодова: 8
542 К2, К19, К23

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
20.10.2023. у 12:00 ОШ "Вук Караџић" Каона дана: 1
бодова: 8
968 К1

Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у савременој настави страних језика

Непосредно
21.10.2023. у 09:30 Девета београдска гимназија, Гоце Делчева 41, Београд дана: 1
бодова: 8
1125 К5, К11, К16

Дете у животно - практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
21.10.2023. у 09:00 ПУ " Невен",ул. Вука Караџића 34, Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
808 К5, К9

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА- ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ У ВРТИЋУ

Непосредно
21.10.2023. у 09:30 ПУ "Лане", ул. Браће Ивковић, бр.2, Кучево дана: 1
бодова: 8
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Непосредно
21.10.2023. у 09:00 ОШ ''Бошко Палковљевић Пинки'', Стара Пазова дана: 1
бодова: 8
329 К3, К23

Школа здравих навика

Непосредно
21.10.2023. у 09:00 Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а дана: 1
бодова: 8
31 К3, К19, К23

Водич за васпитне изазове у школи

Непосредно
21.10.2023. у 10:00 ЦСУ Чачак дана: 1
бодова: 8
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
21.10.2023. у 09:00 П.У.``Дечије царство`` Београдска 71, Београд дана: 2
бодова: 15
172 К4, К6, К9, К15, К20

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Непосредно
21.10.2023. у 09:00 Предшколска установа "Чарплија" Вршац дана: 1
бодова: 8
745 К2, К23

Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу

Непосредно
21.10.2023. у 09:00 МШ "др Изабел Емсли Хатон" дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Непосредно
21.10.2023. у 10:00 Предшколска установа, Жарка Зрењанина 25, Панчево дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
21.10.2023. у 08:00 ОШ "Влада Обрадовић Камени", Добановачка 2, Београд дана: 1
бодова: 8
562 К2

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
21.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Непосредно
21.10.2023. у 09:00 Средњa школa "Вук Караџић" у Сечњу. дана: 1
бодова: 8
772 К2

Учимо играјући се

Електронски
23.10.2023. у 18:00 недеља: 3
бодова: 24
615 К2, К19, К23

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Непосредно
25.10.2023. у 11:00 ОШ "Илија Бирчанин" Ваљево, Ставе дана: 1
бодова: 8
545 К2, К17

Индивидуализација и диференцијација у настави

Непосредно
27.10.2023. у 14:00 Гимназија и стручна школа "Доситеј Обрадовић" Нови Кнежевац дана: 1
бодова: 8
268 К2, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

Непосредно
28.10.2023. у 10:00 ОШ "кадињача", Генерала Јуришића 1, Лозница дана: 2
бодова: 16
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 ПУ "Наша радост", Мачков камен 5, Крупањ дана: 1
бодова: 8
588 К2, К23

Кроз практичан рад до функционалног знања

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 ОШ Мома Станојловић, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
688 К2, К5, К11, К23

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 ОШ Мома Станојловић, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Непосредно
28.10.2023. у 08:00 ОШ "Милан Ђ. Милићевић", Боривоја Стевановића 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 Гимназија " Стеван Јаковљевић" , ул. Михајла Михајловића бб, Власотинце дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 ОШ "Иво Лола Рибар", ул. Живана Јовановића 1, Бегаљица, Гроцка дана: 3
бодова: 24
615 К2, К19, К23

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 Медицинска школа "Др Миша Пантић" , Ваљево дана: 1
бодова: 8
1010 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"

Непосредно
28.10.2023. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
755 К2, К23

УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
28.10.2023. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда дана: 1
бодова: 8
1126 К1

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ СТРУЧНО-МЕТОДИЧКИХ ЗНАЊА ИЗ ДЕМОГРАФИЈЕ

Непосредно
28.10.2023. у 10:00 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ Београд дана: 1
бодова: 8
310 К3, К4, К7, К10, К15, К19, К23

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
672 К2

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ

Непосредно
28.10.2023. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1