Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
761 К2, К19, К23

Успешан час зависи од нас

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор дана: 1
бодова: 8
546 К2, К23

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Техничка школа"Прота Стеван Димитријевић" Алексинац дана: 2
бодова: 15
829 К6, К10, К16

Кооперативно учење у раду на пројектима

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Бујановац дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Драгослава Весића 12, Жабари, ПУ Мајски цвет и за ПУ "14 Октобар", Мало Црниће дана: 1
бодова: 8
88 К4, К23

Конструктивна комуникација у школи

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 ОШ "Радојка Лакић", Београд дана: 1
бодова: 8
278 К3

"Говор као простор мишљења и деловања - Реторичке основе комуникативне заједнице"

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
137 К3, К14

Примена савремених техника у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 ОШ Растко Немањић Свети Сава - Нова Пазова дана: 1
бодова: 8
38 К4, К19, К23

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 ОШ "Јован Поповић" Николе Тесле 73, Сусек дана: 1
бодова: 8
564 К1, К19, К23

Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ОШ "Момчило Поповић Озрен" Глождачки венац 23а, Параћин дана: 1
бодова: 8
189 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – први модул

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 ОШ "Влада Аксентијевић" дана: 1
бодова: 8
817 К7, К11

Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 PU "Labud Pejović", Miloša Crnjanskog 72. Bečej дана: 1
бодова: 8
259 К2, К3

Оснаживње компетенција наставника за рад са ученицима из осетљивих група

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 ШООО "Младеновац", Краља Петра I бр. 175/2, Младеновац дана: 1
бодова: 8
72 К3

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Гимназија - Смедеревска паланка дана: 1
бодова: 8
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Основна школа "2.октобар", Зрењанин дана: 2
бодова: 16
674 К2, К3, К6, К9, К23

Подстицање развоја вештина и компетенција неопходних за улазак у дигитални свет рада у 21.веку

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
1027 К1

Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и алат за интердисциплинарну наставу

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ОШ "Краљ Александар I", Симе Симића 3, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
334 К1, К19, К23

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
37 К3, К7, К11

Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Београд, Косовска 19, ОШ "Дринка Павловић" дана: 1
бодова: 8
832 К6, К9, К20

Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 вртић Паун, Косовска 2 , Сурчин, Београд дана: 1
бодова: 8
44 К3

Дигитално (родно засновано) насиље у партнерским везама младих

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Техничка школа, Драгољуба Јовановића 2, Параћин дана: 1
бодова: 8
227 К2, К18, К23

Oрганизација и реализација наставе у кућним или болничким условима за ученике са здравственим проблемима

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Ош "Бранко Миљковић", Љубомира Николића 3, Ниш дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 ПУ "Рада Миљковић", Деспотовац дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Предшколска установа "11.април", вртић "Бисери", Омладинских бригада 106, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
774 К2, К19, К23

Формативно оцењивање

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ОШ "Рајак Павићевић", Рајка Тадића бр. 10 Бајина Башта дана: 1
бодова: 8
842 К5

Подршка дечјој игри у вртићу

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Предшколска Установа "Наша радост" Суботица, вртић "Зека", Гундулићева 39, 24000 Суботица дана: 1
бодова: 8
1065 К1

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, "ДЕМУСИС"

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ОМШ Врбас, Маршала Тита 118, Врбас дана: 1
бодова: 8
660 К2, К11, К23

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Стати Бановци, ОШ ''Слободан Савковић'', Грчка 31 дана: 1
бодова: 8
828 К5, К6, К9

Комуникацијске вештине деце предшколског узраста

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Спомен вртић при ОШ"Ђура Јакшић", Николе Тесле 80, Чуруг дана: 1
бодова: 8
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
749 К2

У школи је лако када вредновати знаш како

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац дана: 1
бодова: 8
535 К2, К23

Игра и истраживање као начини учења

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави дана: 1
бодова: 8
269 К2, К5, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ОШ "Бата Булић" Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави дана: 1
бодова: 8
232 К3, К23

Да инклузија буде боља – развијање дидактичких материјала

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 ОШ "Бреково" Бреково дана: 1
бодова: 8
427 К2

Одабране теме из алгебре различити методички приступи

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Ниш дана: 1
бодова: 8
427 К2

Одабране теме из алгебре различити методички приступи

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Ниш дана: 1
бодова: 8
1 К2, К3, К23

Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Непосредно
24.02.2024. у 10:00 Народна библиотека Вук Караџић у Крагујевцу, улица др Зорана Ђинђића 10/6 дана: 1
бодова: 8
871 К5, К10

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду - Модул 1

Непосредно
24.02.2024. у 09:00 ПУ ,,Радосно детињство" , вртић ,,Маслачак", ул.Народног фронта 42, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
500 К2, К5

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Непосредно
25.02.2024. у 10:00 Јавна предшколска установа "Пчелица", вртић "Маслачак", Соколска бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Непосредно
25.02.2024. у 09:00 Предшколска установа "Дечји дани", вртић "Скадарлија", Џорџа Вашингтона 27, Београд дана: 1
бодова: 8
816 К5, К11, К16

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

Непосредно
25.02.2024. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
156 К3, К17, К23

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Непосредно
27.02.2024. у 09:30 Хотел ”Ема”, Јанка Веселиновића 91, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Непосредно
28.02.2024. у 09:00 Muzička škola Mihajlo Vukdragović Šabac дана: 1
бодова: 8
755 К2, К23

УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
28.02.2024. у 13:00 ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
61 К3, К5

Знањем до безбедности у саобраћају

Електронски
29.02.2024. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
114 К3, К23

Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Непосредно
29.02.2024. у 09:00 Музичка школа "Коста Манојловић" Земун дана: 1
бодова: 8
2 К1, К12, К23

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Непосредно
29.02.2024. у 11:00 Народна библиотека Крушевац дана: 1
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Непосредно
29.02.2024. у 09:00 Muzička škola Mihajlo Vukdragović Šabac дана: 1
бодова: 8
451 К2, К23

Canva у учионици – креативна настава и интерактивни наставни материјали

Електронски
29.02.2024. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
01.03.2024. у 09:00 Политехничка школа Суботица, Максима Горког 38, Суботица дана: 1
бодова: 8
515 К2, К3, К23

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Непосредно
01.03.2024. у 10:00 CSU Krusevac дана: 1
бодова: 8
510 К2, К23

Дигитално оцењивање

Непосредно
01.03.2024. у 13:00 ЦСУ Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
01.03.2024. у 13:00 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Пуковника Миленка Павловића 7а, Батајница, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
633 К2, К19, К23

Наставник креатор сопствене праксе - носилац самовредновања

Непосредно
01.03.2024. у 08:00 Економска школа Лесковац дана: 1
бодова: 8
889 К5, К11

„Спортико Змај" – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Непосредно
01.03.2024. у 09:00 ПУ"Радост", Књаза Милоша 6, Чајетина дана: 3
бодова: 22
270 К3, К14, К17, К23

Рад са децом из маргинализованих група

Непосредно
01.03.2024. у 12:00 Основна школа „Вук Караџић“, Омладинска 3, Књажевац, дана: 2
бодова: 16
75 К2, К14, К23

Како управљати вршњачким конфликтима

Непосредно
01.03.2024. у 10:00 Дом ученика средњих школа Трстеник дана: 2
бодова: 16
537 К2, К23

Изазови рада у неподељеној школи-комбинованом одељењу

Непосредно
01.03.2024. у 10:00 ОШ "Бата Булић", Јована Јовановића Змаја 1, Петровац на Млави дана: 1
бодова: 8
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Непосредно
01.03.2024. у 13:00 Економско-трговинска школа - Пријепоље дана: 1
бодова: 8
538 К3, К17, К23

Изазови у мотивисању ученика за учење

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
428 К2

Одабране теме из геометрије различити методички приступи

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu дана: 1
бодова: 8
428 К2

Одабране теме из геометрије различити методички приступи

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду дана: 1
бодова: 8
428 К2

Одабране теме из геометрије различити методички приступи

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду дана: 1
бодова: 8
428 К2

Одабране теме из геометрије различити методички приступи

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Саобраћајни факултет Универзитет у Београду дана: 1
бодова: 8
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 ОШ "Марија Трандафил", Ветерник дана: 1
бодова: 8
1080 К1, К12

Правци развоја инклузије у физичком и здравственом васпитању

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Centar za stručno usavršavanje Šabac, Nikole Tesle 1a дана: 1
бодова: 8
789 К7, К20

"Мало ја, мало ти - сарадничка брига о деци"

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 ПУ "Адријана" Војводе Богдана 11, Београд дана: 1
бодова: 8
597 К2, К17, К23

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА

Непосредно
02.03.2024. у 09:30 ОШ "Јован Поповић" Раваничка 2 дана: 1
бодова: 8
207 К4, К6, К9, К23

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Младеновац, ОШ "Коста Ђукић", Краља Петра Првог 339 дана: 2
бодова: 16
958 К2

Креативна употреба дигиталних алата у настави језика

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Centar za stručno usavršavanje Šabac, Nikole Tesle 1a дана: 1
бодова: 8
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 ``Изврнута торта`` , Милутина Миланковића 110, Нови Београд дана: 2
бодова: 15
1116 К2, К17, К23

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V дана: 1
бодова: 8
1065 К1

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, "ДЕМУСИС"

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 МШ "Војислав Лале Стефановић", Трг Светог Саве 8, Ужице дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Предшколкса установа "Наше дете", вртић "Сунце", Есперанто 22, Врање дана: 1
бодова: 8
280 К2, К23

Јевреји - култура, традиција, историја

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Јеврејска општина Београд, Краља Петра 71/а дана: 2
бодова: 16
963 К2

Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави језика

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
300 К4

,,Ментално здравље у функцији унапређивања образовања“

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а Велико Градиште дана: 1
бодова: 8
850 К5, К11, К13, К16, К23

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 ПУ Наша радост, Пазинска 4, Суботица дана: 1
бодова: 8
546 К2, К23

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Техничка школа"Прота Стеван Димитријевић" Алексинац дана: 2
бодова: 15
568 К2, К23

Како организовати успешан час

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Бољевац, ОШ "9. српска бригада" дана: 1
бодова: 8
443 К2, К23

Разноврсна настава-бољи резултати

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 ОШ,,Јан Амос Коменски'', Маршала Тита 76, Кулпин дана: 1
бодова: 8
141 К4, К23

Програм управљања стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Основна школа „Др Драган Херцог”, Војводе Миленка 33, Београд дана: 1
бодова: 8
1126 К1

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ СТРУЧНО-МЕТОДИЧКИХ ЗНАЊА ИЗ ДЕМОГРАФИЈЕ

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Географски институт "Јован Цвијић" САНУ Београд дана: 1
бодова: 8
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", 9. маја 110б, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Bački Petrovac дана: 1
бодова: 8
808 К5, К9

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА- ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ У ВРТИЋУ

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, ул. Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
880 К6

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 ПУ "Радосно детињство", Павла Симића 9, вртић: "Палчица", Бранимира Ћосића 40, Нови Сад дана: 2
бодова: 12
542 К2, К19, К23

Израда инструмената формативног оцењивања

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Жабари дана: 1
бодова: 8
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Осноивна школа "др Бошко Вребалов", Меленци дана: 2
бодова: 16
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Непосредно
02.03.2024. у 09:00 Рума дана: 1
бодова: 8
767 К2, К23

Учење са лакоћом

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац , Лесковачког одреда бр.6 дана: 1
бодова: 8
217 К4, К7, К12, К20, К23

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Ниш,Париске комуне бб дана: 1
бодова: 8
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
591 К2, К23

Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
535 К2, К23

Игра и истраживање као начини учења

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 146, Рибаре дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 CSU Krusevac дана: 1
бодова: 8
515 К2, К3, К23

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 OS ,,Ljubisa Urosevic"Ribare, Jagodina дана: 1
бодова: 8
829 К6, К10, К16

Кооперативно учење у раду на пројектима

Непосредно
02.03.2024. у 10:00 Мајданпек дана: 1
бодова: 8
709 К2, К23

Проблемском наставом до исхода учења

Непосредно
03.03.2024. у 10:00 ОШ "Љубиша Урошевић", Рибаре дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Непосредно
03.03.2024. у 09:00 Основна школа „Хајдук Вељко”, Маршала Тита 11, Корбово дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.03.2024. у 09:00 Гимназија "Патријарх Павле", Гочка 40, Београд дана: 3
бодова: 24
61 К3, К5

Знањем до безбедности у саобраћају

Електронски
03.03.2024. у 09:00 недеља: 4
бодова: 32
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
467 К3, К18, К23

Активности обогаћеног једносменског рада у функцији свестраног развоја ученика

Непосредно
04.03.2024. у 09:00 Ош "Кнез Сима Марковић", Светосавска 77, Барајево дана: 1
бодова: 8
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Непосредно
04.03.2024. у 09:00 OШ "Свети Сава", Букурешка бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
629 К4, К22, К23

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Непосредно
04.03.2024. у 09:00 ОШ "Сретен Младеновић", Десимировац бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
502 К2, К3, К7

Дигиталне приче и бајке

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
456 К2, К23

Oцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
525 К2, К5, К23

Екскурзија као образовни ресурс

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
701 К2, К5, К9, К14, К18, К23

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
485 К2

Водич за израду тестова знања

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
489 К2

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
490 К2

Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
482 К2, К23

Видео лекције - савремено наставно средство

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
585 К2, К23

Креирање интерактивних видео лекција

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
675 К2, К15, К19, К23

Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
698 К2, К18, К23

Припрема за час заснована на исходима

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
519 К2

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
526 К3, К14, К17, К23

Електронска педагошка документација

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
556 К4, К23

Интернет учионица

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
484 К2, К5

Виртуелне образовне екскурзије

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
452 К2

Escape Classroom - универзална наставна метода за подстицање активног учења

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
716 К3, К23

Развијање вештина за каријерно вођење кроз 21. век

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
379 К1, К2

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
417 К1

Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
491 К2, К23

Групни рад са применом веб алата

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
488 К2, К23

Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
655 К4, К8, К18, К23

Основе управљања образовно-васпитним установама

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
927 К2, К23

Књижевне радионице

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
940 К1

Савремени приступи наставном проучавању прозе

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
640 К2

Обрнута учионица

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
646 К2, К7, К10, К19, К23

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
481 К2

Веб-алатима до формативне оцене

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
506 К2

Дигитални угледни час

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
748 К2, К5, К21

У свету финансија - методичке основе за увођење финансијског образовања и васпитања у програме наставе и учења

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
592 К2, К5, К23

Мапе ума у образовно-васпитном процесу

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
639 К2, К23

Образовни свет кроз иновативне игре

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
651 К4, К8, К18, К23

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
231 К3, К23

Водич кроз инклузивно образовање

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
257 К3, К4, К19

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
331 К3, К23

Грађанским васпитањем против опасности на интернету

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
814 К5, К11

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
861 К5, К11, К23

Природни вртић

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
860 К5, К11

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
860 К5, К11

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
891 К1, К5

Виртуелни хербаријум

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
893 К1, К2

Експерименти у настави

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1034 К1, К5

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1026 К4, К6, К15, К20, К23

Како употребити рачунар у организацији музичко-сценских догађаја

Електронски
04.03.2024. у 00:01 недеља: 2
бодова: 16
1065 К1

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, "ДЕМУСИС"

Непосредно
05.03.2024. у 10:00 ОМШ "Стеван Христић", Милана Курепе 10, Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Непосредно
06.03.2024. у 12:00 Центар за стручно усавршавање Сомбор дана: 1
бодова: 8
505 К1