компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
13 К3, К14

Адаптација - кључ успешне интеграције

Дпм ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
26 К3, К14, К19, К23

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
32 К3, К14, К17, К23

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36 К3, К14, К17, К23

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
54 К3, К14, К23

Живети различитост у школи – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 3
бодова: 22
55 К3, К14, К17, К23

За једнакост и једнаке шансе

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75 К2, К14, К23

Како управљати вршњачким конфликтима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
76 К3, К14

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
78 К3, К14, К17, К23

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94 К3, К14, К23

КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал

Дом ученика средњих школа Књажевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104 К3, К14, К19, К23

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108 К3, К14, К17, К23

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
137 К3, К14

Примена савремених техника у превенцији вршњачког насиља

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
144 К3, К14

Професионална оријентација (ПО) – пут будућности ученика

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
178 К3, К14, К17, К23

СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОДРШКА ВАСПИТНОЈ УЛОЗИ ШКОЛЕ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
180 К3, К11, К14

СТОП (Стандарди у обуци професионалаца приликом сумње на изложеност) НАСИЉУ

Pedagoško društvo Vojvodine
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
192 К3, К14, К23

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
195 К3, К14, К18, К23

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
196 К3, К14, К17, К23

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 22
208 К3, К6, К9, К14, К23

ФИЗИЧКA АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
211 К3, К14

Школа без дискриминације

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
221 К3, К5, К11, К14, К20, К23

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
228 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Аугментативна и алтернативна комуникација - израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
229 К3, К5, К8, К14, К19, К23

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
230 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
251 К3, К5, К11, К14, К23

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
252 К3, К5, К11, К14, К23

Кругови пријатеља –вршњчка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
256 К3, К5, К12, К14, К19, К23

На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
258 К2, К5, К12, К14, К23

НТЦ и рана музичка стимулација

Мотив MT
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
268 К2, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
269 К2, К5, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
270 К3, К14, К17, К23

Рад са децом из маргинализованих група

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
277 К3, К14, К17, К23

Школа за све - инклузивно образовање

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
292 К3, К14, К23

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
304 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
306 К3, К14, К20, К23

Знање за здравље – здравствено образовање

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
308 К2, К3, К5, К14, К18, К23

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
311 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
315 К2, К3, К14, К23

Правилном исхраном до знања и здравља

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
316 К1, К5, К9, К14, К18, К23

Прва помоћ у кризним ситуацијама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
317 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
322 К3, К14

Психоактивне супстанце и млади - борба емоција и знања

Градски завод за јавно здравље, Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
324 К3, К14, К18, К23

Сачувај живот знањем и понашањем

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
382 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Поглед у будућност

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
387 К2, К14, К17, К23

Програмирана настава и ИТ алати за програмирање наставног процеса

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
396 К2, К14, К18, К23

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21.века

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
466 К2, К14, К17, К23

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
486 К2, К14, К19, К23

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
487 К2, К14, К19, К23

Вредновање процеса напредовања ученика у оквиру Мудл платформе

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
496 К2, К14, К23

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Центар за инструктивне комуникације у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
507 К2, К14, К16, К17, К23

Дигитално доба и савремена пракса у систему образовања и васпитања – буђење успаване лепотице?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
526 К3, К14, К17, К23

Електронска педагошка документација

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
581 К3, К5, К12, К14, К23

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
612 К2, К14, К17, К23

Мотивација и психолошки принципи учења

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
614 К2, К14

Мотивација ученика за боља постигнућа кроз тематске дане и недеље

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
700 К2, К14, К19, К23

Пројектна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
701 К2, К5, К9, К14, К18, К23

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
714 К2, К14, К19, К23

Радни листови за успешно праћење напредовања ученика

Удружење наставника ВЕТ Форум
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
715 К2, К14, К23

Радни листови, креирање по фазама часа

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
718 К3, К14, К17, К23

Развијање предузетничких компетенција ученика

Основна школа ,,Иво Андрић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
743 К2, К14, К19, К23

Тестови и оцењивање

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1014 К1, К5, К12, К14, К23

Више од музичке игре

Мотив MT
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1020 К1, К3, К5, К10, К14, К23

Драмске игре у васпитању и образовању деце

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14

Ликовна лабораторија

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1033 К3, К5, К14, К23

Музика и ритам у функцији развоја и учења

Друштво дефектолога Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1046 К1, К2, К3, К5, К14

Од одбаченог до корисног-рециклажа папира-ручни рад на даљину

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
1058 К3, К5, К14

Сценска лутка-од идеје до реализације

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1069 К3, К5, К8, К14

Драмском игром до физичке активности - примена инспиративне средине, природних материјала и драмског садржаја који се усклађује са кретањем

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1104 К3, К5, К11, К14, К17, К23

„Дете у кризи- изазов савременог образовања“

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1105 К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20

„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8