компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
102 К4, К16, К23

Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
136 К3, К5, К11, К16

Превенција – васпитна степеница

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
190 К3, К5, К16, К23

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
241 К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
507 К2, К14, К16, К17, К23

Дигитално доба и савремена пракса у систему образовања и васпитања – буђење успаване лепотице?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
536 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
576 К2, К16, К23

Компас за наставу и учење и рефлексију

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
794 К5, К11, К16

,,Вртић за све – планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада“

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
806 К5, К12, К16

ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
807 К6, К9, К16

Вртић као центар добре комуникације

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
812 К5, К11, К16

Деца уче свим чулима и целим телом

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
816 К5, К11, К16

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
818 К5, К8, К16

Живети различитост у вртићу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 5
бодова: 30
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
826 К5, К11, К16, К23

КОГНИТИВНА, СОЦИЈАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ПОДРШКА ДЕЦИ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
829 К6, К10, К16

Кооперативно учење у раду на пројектима

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
834 К5, К11, К16

НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
835 К7, К11, К16

О ПРОЈЕКТИМА КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ - документовање учења и развоја пројекта

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
840 К5, К6, К9, К11, К16

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
847 К6, К9, К16

Подстицајно родитељство кроз игру-

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
850 К5, К11, К13, К16, К23

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
852 К5, К11, К16

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
855 К5, К11, К16

Препознати и уважити јединственост детета - пут ка решењу изазовног понашања

Центар за едукацију Кораци
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
858 К5, К12, К16, К23

Примена web 2.00 алата у образовању

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
864 К5, К11, К16

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
868 К2, К7, К10, К16

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
876 К5, К11, К16

Тематско/пројектно планирање у функцији интегрисаног приступа учењу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
884 К5, К11, К16

„Значај дечије игре и материјала за игру“

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1030 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1050 К3, К16, К23

Плесна учионица

Дечија плесна асоцијација
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1125 К5, К11, К16

Дете у животно - практичној ситуацији у вртићу

ПУ Милка Диманић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8