компетенције наставника за поучавање и учење
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1 К2, К3, К23

Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
4 К2, К5, К23

Не постављај питање да ли волим читање

Друштво школских библиотекара Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 29
7 К2, К3, К4, К23

" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
11 К2, К4, К5, К6, К7

Подстицање и унапређење тимског начина рада са ученицима

ВИСОKОШKОЛСKА УСТАНОВА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
66 К2

Интеркултурално образовање као инструмент за развијање инклузивне и демократске школске заједнице

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
73 К2

Како развити предузетништво као међупредметну компетенцију

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75 К2, К14, К23

Како управљати вршњачким конфликтима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
96 К2, К23

Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103 К2, К13, К23

На путу ка интеркултуралној заједници - отвори ум и сруши баријере!

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
109 К2, К4, К19, К23

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
113 К2, К3, К7

Образовање за медије и путем медија: значај и улога медија у савременој школи

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
116 К2, К23

Обука наставника и стручних сарадника за рад са одраслим полазницима

Центар за професионални развој и пренос знања
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
131 К2, К3

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
153 К2, К19, К23

Радионицом против насиља

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
159 К2, К18, К23

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
160 К2, К3, К4

Развој интеркултуралних компетенција кроз програме међународне мобилности

У.Г. "Интеркултура"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
188 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – други модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
189 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – први модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
191 К2, К17, К23

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
226 К2, К5, К10, К23

"Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду“

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
227 К2, К18, К23

Oрганизација и реализација наставе у кућним или болничким условима за ученике са здравственим проблемима

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
228 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Аугментативна и алтернативна комуникација - израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
239 К2, К23

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
240 К2, К3

Дидактички материјал и апликације за развој пажње и вештина читања и писања

ОШ "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
241 К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
242 К2, К19, К23

Дислексије и дисграфије - превенција, рано откривање и модели рада

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
243 К2, К17, К23

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
245 К2

Инклузија без препрека

Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
247 К2, К19, К23

Инклузија по мери детета

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
249 К2, К17, К23

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
253 К2

Лутка у настави и инклузивном процесу

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
258 К2, К5, К12, К14, К23

НТЦ и рана музичка стимулација

Мотив MT
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
259 К2, К3

Оснаживње компетенција наставника за рад са ученицима из осетљивих група

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
260 К2, К3, К19, К23

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
261 К2, К18, К23

Планирање, припремање и релизација тематске наставе

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
263 К2

Почетна математичка писменост код деце и ученика са сметњама у развоју

Школа за основно и средње образовање "Видовдан" Бор
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
268 К2, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
269 К2, К5, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
273 К2, К5

Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом

ОШ Антон Скала
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
274 К2, К5, К23

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Помоћ породици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
275 К2, К3, К7, К12, К19, К23

Употреба предмета и симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
279 К2

(Дигитални) медији у школи

Медија полис
Непосредно
дана: 2
бодова: 11
280 К2, К23

Јевреји - култура, традиција, историја

Хавер Србија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
282 К1, К2, К23

Како заштити права потрошача и препознати манипулације потрошачима кроз класичне медије и друштвене мреже

Zaštita potrošača
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
288 К2, К20, К23

Програм едукације о филантропији - Упознај филантропију

Фондација Ана и Владе Дивац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
289 К1, К2

Савремени друштвени проблеми: тематске иновације у настави социологије

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
296 К2, К23

Учити о Холокаусту

Центар за примењену историју
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
297 К2

ФИЛМ И ФИЛМСКА АНИМАЦИЈА КАО ИНОВАТИВНО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У КУРИКУЛУМУ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
298 К1, К2, К3

Чему још филозофија?

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
308 К2, К3, К5, К14, К18, К23

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
315 К2, К3, К14, К23

Правилном исхраном до знања и здравља

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
327 К2, К3, К5, К12

Унапређење здравствено-васпитних и психолошких компетенција запослених у образовању у време здравствених криза

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
333 К2, К23

Како развити толеранцију код ученика кроз наставу грађанског васпитања?

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
335 К2, К23

Од допуне норме до квалитетене реализације изборних програма и слободних наставних активности

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
336 К2

Примена иновативних наставних модела у настави Православног катихизиса

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
338 К2

Слободна зона Јуниор у основним и средњим школама - филм као помоћно средство у настави

Добро удужење
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
339 К1, К2, К3, К19, К23

Учимо заједно - веронаука у школи и животу

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
342 К1, К2

BBC Micro:bit у настави – интерфејс, роботика, предузетништво

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
345 К2

Photoshop и Illustrator- обрада слике као алат за припрему материјала

Машинска школа "Радоје Дакић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
346 К1, К2, К19

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
347 К2

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
349 К2

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
351 К2

ДИГИТАЛНИ СВЕТ. АЛАТИ ОД РАЗРЕДНЕ ДО ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ.

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
352 К2, К4, К7, К19, К23

Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата Canva

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
353 К2

Диференцирана настава у различитим деловима наставног процеса уз употребу веб-алата

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
354 К2

Електронски дидактички материјали у настави матерњег и страног језика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
357 К2, К18

ИKT алати за онлајн учење и проверу оствaрености исхода

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
360 К2, К23

Израда електронских дидактичких материјала у настави математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
362 К2

Инструкциони дизајн: Иновативни приступ учењу у дигиталној ери

Плато 32
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
363 К2, К7, К19

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
364 К2, К17

Интерактивни образовни симулациони софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
365 К2, К17

Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
366 К2

Квизирација - учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије

Предшколска установа Гимназион
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
367 К2, К6, К13, К19, К23

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
368 К2, К19

Мобилни свет наставе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
369 К2

Модел хибридног учења за почетни курс програмирања у гимназијама и средњим стручним школама

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
374 К2, К19

Напредне могућности програма за табеларна прорачунавања у циљу ефикасније наставе и образовног процеса

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
377 К2

оВРазовање - примена проширене и виртуелне реалности у образовању

Удржуење "Научи ме"
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
378 К2, К18

Онлајн и хибридна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
379 К1, К2

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
380 К2, К23

Паметни телефон - наставно средство савременог наставника

Центар за стручно усавршавање
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
382 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Поглед у будућност

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
383 К2, К19, К23

Практична примена веб алата у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
384 К1, К2, К19

Примена слободног софтвера у настави

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
385 К2, К19, К23

Примени дигиталне алате у савременом образовању

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386 К2, К6, К7, К19, К23

Припрема савремене и ефективније наставе – корак напред

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
387 К2, К14, К17, К23

Програмирана настава и ИТ алати за програмирање наставног процеса

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
389 К2, К19

Развој дигиталних вештина - повезивање теорије и праксе ( 3д штампа)

Машинска школа "Радоје Дакић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
392 К2, К19

Систем за управљање учењем - Мудл као подршка настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
394 К2

СТЕМ активности и изазови

Klett друштво за развој образовања
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
396 К2, К14, К18, К23

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21.века

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
397 К2

Употребом micro:bit уређаја до применљивих знања

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
398 К2

Успешније кроз Дигитални свет

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
402 К2, К5

Maло дете – велики истраживач

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
404 К2

Да математика буде лака за сваког ђака

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
406 К2, К23

еМатематика

Центар за стручно усавршавање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
408 К2

Задаци за развијање функционалних знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
409 К2

Задаци за развијање функционалних знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
410 К2

Кад је лака геометрија и мерење прија

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
412 К2

Како до квалитетних критеријума оцењивања кроз операционализацију исхода у настави математике и физике

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
413 К1, К2, К5, К11

Како приближити математику деци и ученицима кроз математичке игре

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
415 К2, К19, К23

Контекстуални задаци у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
416 К2, К5, К17

Креативна математика - игром до математичких знања и вештина

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
420 К2

Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
422 К2

Настава математике оријентисана на исходе - у пракси

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
423 К2

Настава математике усмерена на исходе - функционална знања, вештине и математичка писменост

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
424 К1, К2, К3, К4

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
425 К2

Обликовање дигиталних материјала за интерактивну наставу математике – наставни и технолошки аспекти

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
426 К2

Обликовање наставних материјала за ученике којима је потребна додатна подршка у настави математике

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
427 К2

Одабране теме из алгебре различити методички приступи

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
428 К2

Одабране теме из геометрије различити методички приступи

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
429 К2

Организација додатне наставе - одабране теме за радознале ученике

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
431 К2

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
433 К2

Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
437 К2, К23

„Сингапурска математика – од проблема до решења“

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
442 К2

Савремени приступ наставним садржајима језика и књижевности у настави на босанскоме језику

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
443 К2, К23

Разноврсна настава-бољи резултати

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
444 К2, К7, К10, К18, К23

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
445 К2, К23

Дигитална наставна средства -корак ка савременој активној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
446 К2, К19, К23

Континуитет - квалитет у развоју запослених и установа

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
447 К2

Реализација методе студије случаја кроз проблемску наставу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
448 К2, К5, К11

,, Дидактичке игрице за децу паметнице“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
450 К2

50 како - 50 лако – практичне вештине и ИКТ алати који штеде време

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
451 К2, К23

Canva у учионици – креативна настава и интерактивни наставни материјали

Кампстер доо
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
452 К2

Escape Classroom - универзална наставна метода за подстицање активног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
453 К2

Kahoot!-учење на длану, и нетачно је тачно

Учитељско друштво Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
454 К2

Kреирањe средине за учење и ИКТ у настави

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
455 К2

Oбележање значајних датума у настави

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
456 К2, К23

Oцењивање у функцији развоја и учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
457 К2

STEAM компетенције за децу 4.0 индустријске револуције

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
458 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 1

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 3
бодова: 9
459 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 2

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 5
бодова: 19
462 К2

Један, два, три – генијалци смо прави ми – иновативне методе унапређења процеса учења кроз игру и физичко вежбање

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
463 К2

Језик кости нема, али кости ломи – развијање говорне културе код ученика

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
464 К2, К23

Активан на часу, функционалан у животу

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
465 К2, К7, К19, К23

Активно учење настава 1/ основни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
466 К2, К14, К17, К23

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
468 К2

Акционо истраживање у учионици у циљу унапређивања наставне праксе

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
469 К2, К5, К11, К23

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном ОШ узрасту

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
470 К2, К5, К7, К19, К23

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
472 К2, К23

АТРИБУТИ УСПЕШНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
473 К2, К19

БАШ Час

Удржуење "Научи ме"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
475 К2

БОГАТИЈИ ЧАС ЗА УЧЕНИКЕ И НАС - МОТИВАЦИОНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
476 К2, К5

Буди јунак/јунакиња дигиталне приче

Друштво учитеља Београда
Електронски
недеља: 3
бодова: 16
477 К2, К23

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
478 К2, К23

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
479 К2, К7, К12, К13, К17, К23

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Центар за образовање Крагујевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
480 К2

Веб алатима кроз интердисциплинарност до СТЕ(А)М вештина

АЛИЈАНСА ПРОСВЕТИТЕЉА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
481 К2

Веб-алатима до формативне оцене

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
482 К2, К23

Видео лекције - савремено наставно средство

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
483 К2

Видео лекције и филм – ИКТ алати за креирање и емитовање садржаја

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
484 К2, К5

Виртуелне образовне екскурзије

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
485 К2

Водич за израду тестова знања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
486 К2, К14, К19, К23

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
487 К2, К14, К19, К23

Вредновање процеса напредовања ученика у оквиру Мудл платформе

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
488 К2, К23

Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
489 К2

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
490 К2

Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
491 К2, К23

Групни рад са применом веб алата

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
492 К2, К4

Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
493 К2, К17, К23

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
494 К2

Даровити: менторство – карика која недостаје

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
495 К2

Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
496 К2, К14, К23

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика "Координата" Београд

Центар за инструктивне комуникације у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
497 К2

Дигитална настава – дигитални наставни материјали и образовне платформе

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
498 К2